Quy ước giờ mùa hè ở Khiwa

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
UTC/GMT +5 giờ