Quy ước giờ mùa hè ở Shahrisabz

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
UTC/GMT +5 giờ