Tọa độ
Tọa độ theo độ
Tọa độ dạng thập phân
Cao độ
Vĩ độ
Kinh độ

Vĩ độ
Kinh độ
-17.73381
168.32188
59 mét (193.57 foot)

Quy ước giờ mùa hè ở Va-nu-a-tu

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
UTC/GMT +11 giờ