Tọa độ
Tọa độ theo độ
Tọa độ dạng thập phân
Cao độ
Vĩ độ
Kinh độ

Vĩ độ
Kinh độ
10.5
-66.91667
910 mét (2985.56 foot)

Quy ước giờ mùa hè ở Vê-nê-zu-ê-la (Venezuela)

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
Ký hiệu múi giờ
UTC/GMT -4:30 giờ
Không có giờ mùa hè để tuân theo trong năm 2021