Quy ước giờ mùa hè ở Caracas

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
Ký hiệu múi giờ
UTC/GMT -4:30 giờ
Không có giờ mùa hè để tuân theo trong năm 2019