The Time Now > Việt Nam

Giờ địa phương hiện tại ở Việt Nam

9:49:03 PMThứ tư 23 tháng tư 2014

Điều kiện hiện tại ở
Ha Noi Airport

Mây từng phần. Cảnh báo.
Nhiệt độ
Sức gió
Cập nhật lần cuối
Đơn vị
80.6°F đến 87.1°F
8.7 dặm/h hướng 140° ĐN
Th 5 24 thg 4 2014, 2:00 SA GMT+07:00
Đổi sang hệ SI
(°C, km, km/h)

Lệch với UTC/GMT

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
Ký hiệu múi giờ
UTC/GMT +7 giờ
Không có giờ mùa hè để tuân theo trong năm 2014
ICT - Indochina Time

Tọa độ

Tọa độ theo độ
Tọa độ dạng thập phân
Cao độ
Vĩ độ
Kinh độ
21° 1' Bắc
105° 50' Đông
Vĩ độ
Kinh độ
21.0333333
105.85
21 mét (68.9 foot)
Công cụ thời gian
Chuyển đổi múi giờ
Tìm khoảng chênh lệch thời gian giữa Vietnam và một địa điểm khác
Tạo lịch họp
Tìm thời gian thích hợp nhất cho cuộc họp với những người khác trên khắp thế giới

Bản đồ