Quy ước giờ mùa hè ở Nha Trang

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
UTC/GMT +7 giờ