Quy ước giờ mùa hè ở Pleiku

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
UTC/GMT +7 giờ