Quy ước giờ mùa hè ở Đà Nẵng

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
UTC/GMT +7 giờ