Quy ước giờ mùa hè ở Vinh

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
UTC/GMT +7 giờ