The Time Now > Thời tiết

Thời tiết và dự báo thời tiết toàn cầuChuyển đơn vị sang °C Chuyển sang chế độ 24 giờ
Abidjan
73 °F
Th 4 2:57 SA
Lagos
81 °F
Th 4 3:57 SA
Accra
81 °F
Th 4 2:57 SA
Lahore
43 °F
Th 4 7:57 SA
Addis Ababa
Th 4 5:57 SA
Lan Châu
16 °F
Th 4 10:57 SA
Ahmadābād
59 °F
Th 4 8:27 SA
Lima
Th 3 9:57 CH
Al Başrah
48 °F
Th 4 5:57 SA
Luân Đôn
50 °F
Th 4 2:57 SA
Al Başrat al Qadīmah
48 °F
Th 4 5:57 SA
Los Angeles
67 °F
Th 3 6:57 CH
Al Jīzah
54 °F
Th 4 4:57 SA
Luanda
75 °F
Th 4 3:57 SA
Al Mawşil al Jadīdah
Th 4 5:57 SA
Lucknow
54 °F
Th 4 8:27 SA
Aleppo
46 °F
Th 4 4:57 SA
Ludhiāna
43 °F
Th 4 8:27 SA
Alexandria
54 °F
Th 4 4:57 SA
Madrid
36 °F
Th 4 3:57 SA
Algiers
37 °F
Th 4 3:57 SA
Manaus
75 °F
Th 3 10:57 CH
Almaty
36 °F
Th 4 8:57 SA
Manhattan
Th 3 9:57 CH
Ankara
Th 4 4:57 SA
Manila
81 °F
Th 4 10:57 SA
Asunción •
75 °F
Th 3 11:57 CH
Maracaibo
Th 3 10:27 CH
Baghdad
50 °F
Th 4 5:57 SA
Maracay
77 °F
Th 3 10:27 CH
Bandung
Th 4 9:57 SA
Mashhad
34 °F
Th 4 6:27 SA
Bandung
Th 4 9:57 SA
Medan
79 °F
Th 4 9:57 SA
Bangkok
75 °F
Th 4 9:57 SA
Medellín
59 °F
Th 3 9:57 CH
Barcelona
48 °F
Th 4 3:57 SA
Melbourne •
73 °F
Th 4 1:57 CH
Bắc Kinh
27 °F
Th 4 10:57 SA
Ciudad de Mexico
64 °F
Th 3 8:57 CH
Beirut
57 °F
Th 4 4:57 SA
Minsk
Th 4 5:57 SA
Bekasi
Th 4 9:57 SA
Mogadishu
Th 4 5:57 SA
Belo Horizonte •
Th 4 12:57 SA
Montréal
14 °F
Th 3 9:57 CH
Bengaluru
Th 4 8:27 SA
Moskva
12 °F
Th 4 6:57 SA
Berlin
Th 4 3:57 SA
Mosul
Th 4 5:57 SA
Bhopāl
70 °F
Th 4 8:27 SA
Mumbai
75 °F
Th 4 8:27 SA
Bogotá
50 °F
Th 3 9:57 CH
Nagoya
43 °F
Th 4 11:57 SA
Brasilia •
70 °F
Th 4 12:57 SA
Nāgpur
70 °F
Th 4 8:27 SA
Brooklyn
Th 3 9:57 CH
Nairobi
Th 4 5:57 SA
Bucharest
25 °F
Th 4 4:57 SA
Nam Xương
48 °F
Th 4 10:57 SA
Budapest
34 °F
Th 4 3:57 SA
Nanchong
45 °F
Th 4 10:57 SA
Buenos Aires
79 °F
Th 3 11:57 CH
Nanjing
46 °F
Th 4 10:57 SA
Cairo
54 °F
Th 4 4:57 SA
Thành phố New York
Th 3 9:57 CH
Cali
75 °F
Th 3 9:57 CH
Osaka
41 °F
Th 4 11:57 SA
Camayenne
Th 4 2:57 SA
Palembang
82 °F
Th 4 9:57 SA
Cape Town
64 °F
Th 4 4:57 SA
Paris
45 °F
Th 4 3:57 SA
Caracas
77 °F
Th 3 10:27 CH
Patna
50 °F
Th 4 8:27 SA
Casablanca
Th 4 2:57 SA
Perth
82 °F
Th 4 10:57 SA
Changchun
25 °F
Th 4 10:57 SA
Philadelphia
37 °F
Th 3 9:57 CH
Changsha
Th 4 10:57 SA
Phnôm Pênh
75 °F
Th 4 9:57 SA
Thành Đô
43 °F
Th 4 10:57 SA
Phoenix
69 °F
Th 3 7:57 CH
Chennai
77 °F
Th 4 8:27 SA
Pretoria
Th 4 4:57 SA
Chicago
32 °F
Th 3 8:57 CH
Puebla de Zaragoza
64 °F
Th 3 8:57 CH
Chittagong
63 °F
Th 4 8:57 SA
Pune
75 °F
Th 4 8:27 SA
Trùng Khánh
45 °F
Th 4 10:57 SA
Busan
37 °F
Th 4 11:57 SA
Ciudad Juárez
45 °F
Th 3 7:57 CH
Puyang
30 °F
Th 4 10:57 SA
Conakry
Th 4 2:57 SA
Bình Nhưỡng
Th 4 11:57 SA
Curitiba •
Th 4 12:57 SA
Thanh Đảo
46 °F
Th 4 10:57 SA
Dakar
Th 4 2:57 SA
Rabat
46 °F
Th 4 2:57 SA
Dalian
39 °F
Th 4 10:57 SA
Raigarh Fort
Th 4 8:27 SA
Damascus
39 °F
Th 4 4:57 SA
Yangon
73 °F
Th 4 9:27 SA
Dar es Salaam
79 °F
Th 4 5:57 SA
Rāwalpindi
Th 4 7:57 SA
Delhi
48 °F
Th 4 8:27 SA
Recife
79 °F
Th 3 11:57 CH
Dhaka
63 °F
Th 4 8:57 SA
Rio de Janeiro •
75 °F
Th 4 12:57 SA
Durban
77 °F
Th 4 4:57 SA
Riyadh
55 °F
Th 4 5:57 SA
Ecatepec
64 °F
Th 3 8:57 CH
Roma
Th 4 3:57 SA
Eşfahān
19 °F
Th 4 6:27 SA
Sankt-Peterburg
23 °F
Th 4 6:57 SA
Faisalābād
43 °F
Th 4 7:57 SA
Salvador
82 °F
Th 3 11:57 CH
Fortaleza
79 °F
Th 3 11:57 CH
Sanaa
Th 4 5:57 SA
Grand Dakar
Th 4 2:57 SA
Santiago
70 °F
Th 3 11:57 CH
Guadalajara
68 °F
Th 3 8:57 CH
Santo Domingo
75 °F
Th 3 10:57 CH
Quảng Châu
66 °F
Th 4 10:57 SA
São Paulo •
72 °F
Th 4 12:57 SA
Guayaquil
79 °F
Th 3 9:57 CH
Sapporo
Th 4 11:57 SA
Hamburg
45 °F
Th 4 3:57 SA
Seoul
Th 4 11:57 SA
Hàng Châu
55 °F
Th 4 10:57 SA
Thượng Hải
54 °F
Th 4 10:57 SA
Hà Nội
Th 4 9:57 SA
Thẩm Dương
30 °F
Th 4 10:57 SA
Harare
Th 4 4:57 SA
Thâm Quyến
66 °F
Th 4 10:57 SA
Cáp Nhĩ Tân
14 °F
Th 4 10:57 SA
Thạch Gia Trang
Th 4 10:57 SA
La Habana
68 °F
Th 3 9:57 CH
Shiyan
Th 4 10:57 SA
Hong Kong
66 °F
Th 4 10:57 SA
Singapore
82 °F
Th 4 10:57 SA
Houston
Th 3 8:57 CH
Soweto
63 °F
Th 4 4:57 SA
Hyderābād
70 °F
Th 4 8:27 SA
Surabaya
84 °F
Th 4 9:57 SA
Ibadan
81 °F
Th 4 3:57 SA
Sūrat
59 °F
Th 4 8:27 SA
Indore
59 °F
Th 4 8:27 SA
Sydney •
72 °F
Th 4 1:57 CH
Istanbul
30 °F
Th 4 4:57 SA
Đại Khâu
30 °F
Th 4 11:57 SA
İzmir
Th 4 4:57 SA
Taiden
33 °F
Th 4 11:57 SA
Iztapalapa
64 °F
Th 3 8:57 CH
Đài Bắc
73 °F
Th 4 10:57 SA
Jaipur
50 °F
Th 4 8:27 SA
Taiyuan
Th 4 10:57 SA
Jakarta
Th 4 9:57 SA
Tai’an
46 °F
Th 4 10:57 SA
Jeddah
68 °F
Th 4 5:57 SA
Tangshan
28 °F
Th 4 10:57 SA
Jilin
25 °F
Th 4 10:57 SA
Tashkent
39 °F
Th 4 7:57 SA
Tể Nam
28 °F
Th 4 10:57 SA
Tehran
46 °F
Th 4 6:27 SA
Johannesburg
Th 4 4:57 SA
Thành phố Hồ Chí Minh
81 °F
Th 4 9:57 SA
Kabul
Th 4 7:27 SA
Thiên Tân
28 °F
Th 4 10:57 SA
Kaduna
Th 4 3:57 SA
Tokyo
43 °F
Th 4 11:57 SA
Khai Phong
30 °F
Th 4 10:57 SA
Toronto
Th 3 9:57 CH
Kano
57 °F
Th 4 3:57 SA
Nhân Xuyên
Th 4 11:57 SA
Kānpur
54 °F
Th 4 8:27 SA
Urunchi
7 °F
Th 4 10:57 SA
Kaohsiung
75 °F
Th 4 10:57 SA
Vancouver
42 °F
Th 3 6:57 CH
Karachi
54 °F
Th 4 7:57 SA
Vienna
43 °F
Th 4 3:57 SA
Karaj
37 °F
Th 4 6:27 SA
Warszawa
30 °F
Th 4 3:57 SA
Kathmandu
45 °F
Th 4 8:42 SA
Vũ Hán
48 °F
Th 4 10:57 SA
Khartoum
64 °F
Th 4 5:57 SA
Xinyang
48 °F
Th 4 10:57 SA
Kiev
-6 °F
Th 4 4:57 SA
Tây An
39 °F
Th 4 10:57 SA
Kinshasa
75 °F
Th 4 3:57 SA
Yokohama
43 °F
Th 4 11:57 SA
Kobe
41 °F
Th 4 11:57 SA
Yueyang
54 °F
Th 4 10:57 SA
Kolkata
68 °F
Th 4 8:27 SA
Yunfu
45 °F
Th 4 10:57 SA
Kowloon
Th 4 10:57 SA
Trịnh Châu
30 °F
Th 4 10:57 SA
Kuala Lumpur
Th 4 10:57 SA
Zhongshan
Th 4 10:57 SA
Kumasi
81 °F
Th 4 2:57 SA
Zhumadian
30 °F
Th 4 10:57 SA
Quy ước giờ mùa hè