The Time Now > Thời tiết

Thời tiết và dự báo thời tiết toàn cầuChuyển đơn vị sang °C Chuyển sang chế độ 24 giờ
Abidjan
79 °F
Th 3 5:40 CH
Lagos
86 °F
Th 3 6:40 CH
Accra
82 °F
Th 3 5:40 CH
Lahore
90 °F
Th 3 10:40 CH
Addis Ababa
93 °F
Th 3 8:40 CH
Lan Châu
64 °F
Th 4 1:40 SA
Ahmadābād
93 °F
Th 3 11:10 CH
Lima
Th 3 12:40 CH
Al Başrah
Th 3 8:40 CH
Luân Đôn •
77 °F
Th 3 6:40 CH
Al Başrat al Qadīmah
Th 3 8:40 CH
Los Angeles •
70 °F
Th 3 10:40 SA
Al Jīzah
86 °F
Th 3 7:40 CH
Luanda
75 °F
Th 3 6:40 CH
Al Mawşil al Jadīdah
Th 3 8:40 CH
Lucknow
91 °F
Th 3 11:10 CH
Aleppo •
79 °F
Th 3 8:40 CH
Ludhiāna
88 °F
Th 3 11:10 CH
Alexandria
81 °F
Th 3 7:40 CH
Madrid •
90 °F
Th 3 7:40 CH
Algiers
77 °F
Th 3 6:40 CH
Manaus
84 °F
Th 3 1:40 CH
Almaty
66 °F
Th 3 11:40 CH
Manhattan •
Th 3 1:40 CH
Ankara •
Th 3 8:40 CH
Manila
82 °F
Th 4 1:40 SA
Asunción
79 °F
Th 3 1:40 CH
Maracaibo
Th 3 1:10 CH
Baghdad
91 °F
Th 3 8:40 CH
Maracay
86 °F
Th 3 1:10 CH
Bandung
82 °F
Th 4 12:40 SA
Mashhad •
82 °F
Th 3 10:10 CH
Bandung
Th 4 12:40 SA
Medan
Th 4 12:40 SA
Bangkok
84 °F
Th 4 12:40 SA
Medellín
Th 3 12:40 CH
Barcelona •
77 °F
Th 3 7:40 CH
Melbourne
37 °F
Th 4 3:40 SA
Bắc Kinh
72 °F
Th 4 1:40 SA
Ciudad de Mexico •
66 °F
Th 3 12:40 CH
Beirut •
79 °F
Th 3 8:40 CH
Minsk
Th 3 8:40 CH
Bekasi
82 °F
Th 4 12:40 SA
Mogadishu
Th 3 8:40 CH
Belo Horizonte
Th 3 2:40 CH
Montréal •
72 °F
Th 3 1:40 CH
Bengaluru
Th 3 11:10 CH
Moskva
68 °F
Th 3 9:40 CH
Berlin •
73 °F
Th 3 7:40 CH
Mosul
Th 3 8:40 CH
Bhopāl
82 °F
Th 3 11:10 CH
Mumbai
86 °F
Th 3 11:10 CH
Bogotá
64 °F
Th 3 12:40 CH
Nagoya
70 °F
Th 4 2:40 SA
Brasilia
75 °F
Th 3 2:40 CH
Nāgpur
82 °F
Th 3 11:10 CH
Brooklyn •
Th 3 1:40 CH
Nairobi
63 °F
Th 3 8:40 CH
Bucharest •
84 °F
Th 3 8:40 CH
Nam Xương
75 °F
Th 4 1:40 SA
Budapest •
81 °F
Th 3 7:40 CH
Nanchong
77 °F
Th 4 1:40 SA
Buenos Aires
61 °F
Th 3 2:40 CH
Nanjing
73 °F
Th 4 1:40 SA
Cairo
86 °F
Th 3 7:40 CH
Thành phố New York •
Th 3 1:40 CH
Cali
84 °F
Th 3 12:40 CH
Osaka
Th 4 2:40 SA
Camayenne
Th 3 5:40 CH
Palembang
Th 4 12:40 SA
Cape Town
57 °F
Th 3 7:40 CH
Paris •
75 °F
Th 3 7:40 CH
Caracas
86 °F
Th 3 1:10 CH
Patna
88 °F
Th 3 11:10 CH
Casablanca •
72 °F
Th 3 6:40 CH
Perth
55 °F
Th 4 1:40 SA
Changchun
59 °F
Th 4 1:40 SA
Philadelphia •
85 °F
Th 3 1:40 CH
Changsha
Th 4 1:40 SA
Phnôm Pênh
81 °F
Th 4 12:40 SA
Thành Đô
79 °F
Th 4 1:40 SA
Phoenix
89 °F
Th 3 10:40 SA
Chennai
88 °F
Th 3 11:10 CH
Pretoria
Th 3 7:40 CH
Chicago •
78 °F
Th 3 12:40 CH
Puebla de Zaragoza •
66 °F
Th 3 12:40 CH
Chittagong
81 °F
Th 3 11:40 CH
Pune
86 °F
Th 3 11:10 CH
Trùng Khánh
77 °F
Th 4 1:40 SA
Busan
70 °F
Th 4 2:40 SA
Ciudad Juárez •
86 °F
Th 3 11:40 SA
Puyang
75 °F
Th 4 1:40 SA
Conakry
Th 3 5:40 CH
Bình Nhưỡng
64 °F
Th 4 2:40 SA
Curitiba
Th 3 2:40 CH
Thanh Đảo
66 °F
Th 4 1:40 SA
Dakar
79 °F
Th 3 5:40 CH
Rabat •
70 °F
Th 3 6:40 CH
Dalian
66 °F
Th 4 1:40 SA
Raigarh Fort
Th 3 11:10 CH
Damascus •
79 °F
Th 3 8:40 CH
Yangon
77 °F
Th 4 12:10 SA
Dar es Salaam
75 °F
Th 3 8:40 CH
Rāwalpindi
91 °F
Th 3 10:40 CH
Delhi
93 °F
Th 3 11:10 CH
Recife
75 °F
Th 3 2:40 CH
Dhaka
81 °F
Th 3 11:40 CH
Rio de Janeiro
77 °F
Th 3 2:40 CH
Durban
64 °F
Th 3 7:40 CH
Riyadh
100 °F
Th 3 8:40 CH
Ecatepec •
66 °F
Th 3 12:40 CH
Roma •
84 °F
Th 3 7:40 CH
Eşfahān •
86 °F
Th 3 10:10 CH
Sankt-Peterburg
57 °F
Th 3 9:40 CH
Faisalābād
90 °F
Th 3 10:40 CH
Salvador
84 °F
Th 3 2:40 CH
Fortaleza
86 °F
Th 3 2:40 CH
Sanaa
Th 3 8:40 CH
Grand Dakar
Th 3 5:40 CH
Santiago
54 °F
Th 3 1:40 CH
Guadalajara •
63 °F
Th 3 12:40 CH
Santo Domingo
Th 3 1:40 CH
Quảng Châu
84 °F
Th 4 1:40 SA
São Paulo
70 °F
Th 3 2:40 CH
Guayaquil
79 °F
Th 3 12:40 CH
Sapporo
59 °F
Th 4 2:40 SA
Hamburg •
68 °F
Th 3 7:40 CH
Seoul
66 °F
Th 4 2:40 SA
Hàng Châu
81 °F
Th 4 1:40 SA
Thượng Hải
77 °F
Th 4 1:40 SA
Hà Nội
Th 4 12:40 SA
Thẩm Dương
63 °F
Th 4 1:40 SA
Harare
57 °F
Th 3 7:40 CH
Thâm Quyến
84 °F
Th 4 1:40 SA
Cáp Nhĩ Tân
61 °F
Th 4 1:40 SA
Thạch Gia Trang
Th 4 1:40 SA
La Habana •
88 °F
Th 3 1:40 CH
Shiyan
Th 4 1:40 SA
Hong Kong
84 °F
Th 4 1:40 SA
Singapore
84 °F
Th 4 1:40 SA
Houston •
Th 3 12:40 CH
Soweto
63 °F
Th 3 7:40 CH
Hyderābād
82 °F
Th 3 11:10 CH
Surabaya
Th 4 12:40 SA
Ibadan
86 °F
Th 3 6:40 CH
Sūrat
93 °F
Th 3 11:10 CH
Indore
93 °F
Th 3 11:10 CH
Sydney
55 °F
Th 4 3:40 SA
Istanbul •
79 °F
Th 3 8:40 CH
Đại Khâu
66 °F
Th 4 2:40 SA
İzmir •
Th 3 8:40 CH
Taiden
82 °F
Th 4 2:40 SA
Iztapalapa •
66 °F
Th 3 12:40 CH
Đài Bắc
84 °F
Th 4 1:40 SA
Jaipur
86 °F
Th 3 11:10 CH
Taiyuan
Th 4 1:40 SA
Jakarta
82 °F
Th 4 12:40 SA
Tai’an
66 °F
Th 4 1:40 SA
Jeddah
90 °F
Th 3 8:40 CH
Tangshan
70 °F
Th 4 1:40 SA
Jilin
59 °F
Th 4 1:40 SA
Tashkent
82 °F
Th 3 10:40 CH
Tể Nam
70 °F
Th 4 1:40 SA
Tehran •
88 °F
Th 3 10:10 CH
Johannesburg
Th 3 7:40 CH
Thành phố Hồ Chí Minh
81 °F
Th 4 12:40 SA
Kabul
Th 3 10:10 CH
Thiên Tân
70 °F
Th 4 1:40 SA
Kaduna
Th 3 6:40 CH
Tokyo
70 °F
Th 4 2:40 SA
Khai Phong
75 °F
Th 4 1:40 SA
Toronto •
Th 3 1:40 CH
Kano
90 °F
Th 3 6:40 CH
Nhân Xuyên
66 °F
Th 4 2:40 SA
Kānpur
91 °F
Th 3 11:10 CH
Urunchi
77 °F
Th 4 1:40 SA
Kaohsiung
77 °F
Th 4 1:40 SA
Vancouver •
70 °F
Th 3 10:40 SA
Karachi
86 °F
Th 3 10:40 CH
Vienna •
79 °F
Th 3 7:40 CH
Karaj •
84 °F
Th 3 10:10 CH
Warszawa •
75 °F
Th 3 7:40 CH
Kathmandu
73 °F
Th 3 11:25 CH
Vũ Hán
75 °F
Th 4 1:40 SA
Khartoum
95 °F
Th 3 8:40 CH
Xinyang
75 °F
Th 4 1:40 SA
Kiev •
79 °F
Th 3 8:40 CH
Tây An
75 °F
Th 4 1:40 SA
Kinshasa
82 °F
Th 3 6:40 CH
Yokohama
70 °F
Th 4 2:40 SA
Kobe
Th 4 2:40 SA
Yueyang
77 °F
Th 4 1:40 SA
Kolkata
84 °F
Th 3 11:10 CH
Yunfu
77 °F
Th 4 1:40 SA
Kowloon
Th 4 1:40 SA
Trịnh Châu
75 °F
Th 4 1:40 SA
Kuala Lumpur
Th 4 1:40 SA
Zhongshan
Th 4 1:40 SA
Kumasi
82 °F
Th 3 5:40 CH
Zhumadian
75 °F
Th 4 1:40 SA
Quy ước giờ mùa hè