The Time Now > Thời tiết

Thời tiết và dự báo thời tiết toàn cầuChuyển đơn vị sang °C Chuyển sang chế độ 24 giờ
Abidjan
79 °F
Th 2 3:49 CH
Lagos
81 °F
Th 2 4:49 CH
Accra
79 °F
Th 2 3:49 CH
Lahore
86 °F
Th 2 8:49 CH
Addis Ababa
Th 2 6:49 CH
Lan Châu
57 °F
Th 2 11:49 CH
Ahmadābād
84 °F
Th 2 9:19 CH
Lima
Th 2 10:49 SA
Al Başrah
Th 2 6:49 CH
Luân Đôn •
66 °F
Th 2 4:49 CH
Al Başrat al Qadīmah
Th 2 6:49 CH
Los Angeles •
71 °F
Th 2 8:49 SA
Al Jīzah
95 °F
Th 2 5:49 CH
Luanda
72 °F
Th 2 4:49 CH
Al Mawşil al Jadīdah
Th 2 6:49 CH
Lucknow
88 °F
Th 2 9:19 CH
Aleppo •
86 °F
Th 2 6:49 CH
Ludhiāna
84 °F
Th 2 9:19 CH
Alexandria
86 °F
Th 2 5:49 CH
Madrid •
97 °F
Th 2 5:49 CH
Algiers
82 °F
Th 2 4:49 CH
Manaus
86 °F
Th 2 11:49 SA
Almaty
59 °F
Th 2 9:49 CH
Manhattan •
Th 2 11:49 SA
Ankara •
79 °F
Th 2 6:49 CH
Manila
79 °F
Th 2 11:49 CH
Asunción
66 °F
Th 2 11:49 SA
Maracaibo
Th 2 11:19 SA
Baghdad
111 °F
Th 2 6:49 CH
Maracay
90 °F
Th 2 11:19 SA
Bandung
Th 2 10:49 CH
Mashhad •
77 °F
Th 2 8:19 CH
Bandung
81 °F
Th 2 10:49 CH
Medan
77 °F
Th 2 10:49 CH
Bangkok
84 °F
Th 2 10:49 CH
Medellín
Th 2 10:49 SA
Barcelona •
82 °F
Th 2 5:49 CH
Melbourne
46 °F
Th 3 1:49 SA
Bắc Kinh
82 °F
Th 2 11:49 CH
Ciudad de Mexico •
63 °F
Th 2 10:49 SA
Beirut •
86 °F
Th 2 6:49 CH
Minsk
59 °F
Th 2 6:49 CH
Bekasi
81 °F
Th 2 10:49 CH
Mogadishu
Th 2 6:49 CH
Belo Horizonte
Th 2 12:49 CH
Montréal •
77 °F
Th 2 11:49 SA
Bengaluru
Th 2 9:19 CH
Moskva
81 °F
Th 2 7:49 CH
Berlin •
64 °F
Th 2 5:49 CH
Mosul
Th 2 6:49 CH
Bhopāl
75 °F
Th 2 9:19 CH
Mumbai
79 °F
Th 2 9:19 CH
Bogotá
64 °F
Th 2 10:49 SA
Nagoya
82 °F
Th 3 12:49 SA
Brasilia
84 °F
Th 2 12:49 CH
Nāgpur
75 °F
Th 2 9:19 CH
Brooklyn •
Th 2 11:49 SA
Nairobi
73 °F
Th 2 6:49 CH
Bucharest •
81 °F
Th 2 6:49 CH
Nam Xương
84 °F
Th 2 11:49 CH
Budapest •
73 °F
Th 2 5:49 CH
Nanchong
93 °F
Th 2 11:49 CH
Buenos Aires
59 °F
Th 2 12:49 CH
Nanjing
82 °F
Th 2 11:49 CH
Cairo
95 °F
Th 2 5:49 CH
Thành phố New York •
Th 2 11:49 SA
Cali
77 °F
Th 2 10:49 SA
Osaka
Th 3 12:49 SA
Camayenne
Th 2 3:49 CH
Palembang
81 °F
Th 2 10:49 CH
Cape Town
59 °F
Th 2 5:49 CH
Paris •
75 °F
Th 2 5:49 CH
Caracas
90 °F
Th 2 11:19 SA
Patna
86 °F
Th 2 9:19 CH
Casablanca •
79 °F
Th 2 4:49 CH
Perth
54 °F
Th 2 11:49 CH
Changchun
75 °F
Th 2 11:49 CH
Philadelphia •
84 °F
Th 2 11:49 SA
Changsha
Th 2 11:49 CH
Phnôm Pênh
82 °F
Th 2 10:49 CH
Thành Đô
79 °F
Th 2 11:49 CH
Phoenix
88 °F
Th 2 8:49 SA
Chennai
86 °F
Th 2 9:19 CH
Pretoria
Th 2 5:49 CH
Chicago •
80 °F
Th 2 10:49 SA
Puebla de Zaragoza •
63 °F
Th 2 10:49 SA
Chittagong
86 °F
Th 2 9:49 CH
Pune
79 °F
Th 2 9:19 CH
Trùng Khánh
93 °F
Th 2 11:49 CH
Busan
81 °F
Th 3 12:49 SA
Ciudad Juárez •
70 °F
Th 2 9:49 SA
Puyang
79 °F
Th 2 11:49 CH
Conakry
Th 2 3:49 CH
Bình Nhưỡng
Th 3 12:49 SA
Curitiba
54 °F
Th 2 12:49 CH
Thanh Đảo
77 °F
Th 2 11:49 CH
Dakar
86 °F
Th 2 3:49 CH
Rabat •
81 °F
Th 2 4:49 CH
Dalian
77 °F
Th 2 11:49 CH
Raigarh Fort
Th 2 9:19 CH
Damascus •
91 °F
Th 2 6:49 CH
Yangon
79 °F
Th 2 10:19 CH
Dar es Salaam
81 °F
Th 2 6:49 CH
Rāwalpindi
90 °F
Th 2 8:49 CH
Delhi
90 °F
Th 2 9:19 CH
Recife
81 °F
Th 2 12:49 CH
Dhaka
86 °F
Th 2 9:49 CH
Rio de Janeiro
63 °F
Th 2 12:49 CH
Durban
72 °F
Th 2 5:49 CH
Riyadh
108 °F
Th 2 6:49 CH
Ecatepec •
63 °F
Th 2 10:49 SA
Roma •
90 °F
Th 2 5:49 CH
Eşfahān •
86 °F
Th 2 8:19 CH
Sankt-Peterburg
63 °F
Th 2 7:49 CH
Faisalābād
86 °F
Th 2 8:49 CH
Salvador
82 °F
Th 2 12:49 CH
Fortaleza
88 °F
Th 2 12:49 CH
Sanaa
Th 2 6:49 CH
Grand Dakar
Th 2 3:49 CH
Santiago
57 °F
Th 2 11:49 SA
Guadalajara •
68 °F
Th 2 10:49 SA
Santo Domingo
Th 2 11:49 SA
Quảng Châu
91 °F
Th 2 11:49 CH
São Paulo
55 °F
Th 2 12:49 CH
Guayaquil
75 °F
Th 2 10:49 SA
Sapporo
68 °F
Th 3 12:49 SA
Hamburg •
64 °F
Th 2 5:49 CH
Seoul
77 °F
Th 3 12:49 SA
Hàng Châu
84 °F
Th 2 11:49 CH
Thượng Hải
82 °F
Th 2 11:49 CH
Hà Nội
Th 2 10:49 CH
Thẩm Dương
75 °F
Th 2 11:49 CH
Harare
72 °F
Th 2 5:49 CH
Thâm Quyến
88 °F
Th 2 11:49 CH
Cáp Nhĩ Tân
77 °F
Th 2 11:49 CH
Thạch Gia Trang
Th 2 11:49 CH
La Habana •
88 °F
Th 2 11:49 SA
Shiyan
Th 2 11:49 CH
Hong Kong
88 °F
Th 2 11:49 CH
Singapore
84 °F
Th 2 11:49 CH
Houston •
88 °F
Th 2 10:49 SA
Soweto
Th 2 5:49 CH
Hyderābād
75 °F
Th 2 9:19 CH
Surabaya
79 °F
Th 2 10:49 CH
Ibadan
81 °F
Th 2 4:49 CH
Sūrat
84 °F
Th 2 9:19 CH
Indore
84 °F
Th 2 9:19 CH
Sydney
52 °F
Th 3 1:49 SA
Istanbul •
81 °F
Th 2 6:49 CH
Đại Khâu
77 °F
Th 3 12:49 SA
İzmir •
Th 2 6:49 CH
Taiden
83 °F
Th 3 12:49 SA
Iztapalapa •
63 °F
Th 2 10:49 SA
Đài Bắc
81 °F
Th 2 11:49 CH
Jaipur
88 °F
Th 2 9:19 CH
Taiyuan
Th 2 11:49 CH
Jakarta
81 °F
Th 2 10:49 CH
Tai’an
77 °F
Th 2 11:49 CH
Jeddah
93 °F
Th 2 6:49 CH
Tangshan
82 °F
Th 2 11:49 CH
Jilin
75 °F
Th 2 11:49 CH
Tashkent
81 °F
Th 2 8:49 CH
Tể Nam
82 °F
Th 2 11:49 CH
Tehran •
91 °F
Th 2 8:19 CH
Johannesburg
Th 2 5:49 CH
Thành phố Hồ Chí Minh
81 °F
Th 2 10:49 CH
Kabul
Th 2 8:19 CH
Thiên Tân
82 °F
Th 2 11:49 CH
Kaduna
Th 2 4:49 CH
Tokyo
79 °F
Th 3 12:49 SA
Khai Phong
79 °F
Th 2 11:49 CH
Toronto •
Th 2 11:49 SA
Kano
Th 2 4:49 CH
Nhân Xuyên
77 °F
Th 3 12:49 SA
Kānpur
88 °F
Th 2 9:19 CH
Urunchi
66 °F
Th 2 11:49 CH
Kaohsiung
88 °F
Th 2 11:49 CH
Vancouver •
62 °F
Th 2 8:49 SA
Karachi
86 °F
Th 2 8:49 CH
Vienna •
68 °F
Th 2 5:49 CH
Karaj •
90 °F
Th 2 8:19 CH
Warszawa •
64 °F
Th 2 5:49 CH
Kathmandu
73 °F
Th 2 9:34 CH
Vũ Hán
84 °F
Th 2 11:49 CH
Khartoum
97 °F
Th 2 6:49 CH
Xinyang
84 °F
Th 2 11:49 CH
Kiev •
81 °F
Th 2 6:49 CH
Tây An
79 °F
Th 2 11:49 CH
Kinshasa
86 °F
Th 2 4:49 CH
Yokohama
79 °F
Th 3 12:49 SA
Kobe
Th 3 12:49 SA
Yueyang
84 °F
Th 2 11:49 CH
Kolkata
84 °F
Th 2 9:19 CH
Yunfu
93 °F
Th 2 11:49 CH
Kowloon
Th 2 11:49 CH
Trịnh Châu
79 °F
Th 2 11:49 CH
Kuala Lumpur
Th 2 11:49 CH
Zhongshan
Th 2 11:49 CH
Kumasi
79 °F
Th 2 3:49 CH
Zhumadian
79 °F
Th 2 11:49 CH
Quy ước giờ mùa hè