The Time Now > Thời tiết

Thời tiết và dự báo thời tiết toàn cầuChuyển đơn vị sang °C Chuyển sang chế độ 24 giờ
Abidjan
84 °F
Th 6 1:50 SA
Lagos
79 °F
Th 6 2:50 SA
Accra
84 °F
Th 6 1:50 SA
Lahore
72 °F
Th 6 6:50 SA
Addis Ababa
Th 6 4:50 SA
Lan Châu
46 °F
Th 6 9:50 SA
Ahmadābād
77 °F
Th 6 7:20 SA
Lima
Th 5 8:50 CH
Al Başrah
Th 6 4:50 SA
Luân Đôn •
37 °F
Th 6 2:50 SA
Al Başrat al Qadīmah
Th 6 4:50 SA
Los Angeles •
61 °F
Th 5 6:50 CH
Al Jīzah
63 °F
Th 6 3:50 SA
Luanda
79 °F
Th 6 2:50 SA
Al Mawşil al Jadīdah
Th 6 4:50 SA
Lucknow
75 °F
Th 6 7:20 SA
Aleppo •
Th 6 4:50 SA
Ludhiāna
68 °F
Th 6 7:20 SA
Alexandria
61 °F
Th 6 3:50 SA
Madrid •
48 °F
Th 6 3:50 SA
Algiers
57 °F
Th 6 2:50 SA
Manaus
79 °F
Th 5 9:50 CH
Almaty
54 °F
Th 6 7:50 SA
Manhattan •
Th 5 9:50 CH
Ankara •
Th 6 4:50 SA
Manila
88 °F
Th 6 9:50 SA
Asunción
73 °F
Th 5 9:50 CH
Maracaibo
Th 5 9:20 CH
Baghdad
61 °F
Th 6 4:50 SA
Maracay
82 °F
Th 5 9:20 CH
Bandung
Th 6 8:50 SA
Mashhad •
50 °F
Th 6 6:20 SA
Bandung
Th 6 8:50 SA
Medan
81 °F
Th 6 8:50 SA
Bangkok
86 °F
Th 6 8:50 SA
Medellín
59 °F
Th 5 8:50 CH
Barcelona •
54 °F
Th 6 3:50 SA
Melbourne
57 °F
Th 6 11:50 SA
Bắc Kinh
59 °F
Th 6 9:50 SA
Ciudad de Mexico •
77 °F
Th 5 8:50 CH
Beirut •
63 °F
Th 6 4:50 SA
Minsk
Th 6 4:50 SA
Bekasi
Th 6 8:50 SA
Mogadishu
Th 6 4:50 SA
Belo Horizonte
Th 5 10:50 CH
Montréal •
45 °F
Th 5 9:50 CH
Bengaluru
Th 6 7:20 SA
Moskva
48 °F
Th 6 5:50 SA
Berlin •
Th 6 3:50 SA
Mosul
Th 6 4:50 SA
Bhopāl
70 °F
Th 6 7:20 SA
Mumbai
81 °F
Th 6 7:20 SA
Bogotá
54 °F
Th 5 8:50 CH
Nagoya
61 °F
Th 6 10:50 SA
Brasilia
70 °F
Th 5 10:50 CH
Nāgpur
70 °F
Th 6 7:20 SA
Brooklyn •
Th 5 9:50 CH
Nairobi
63 °F
Th 6 4:50 SA
Bucharest •
37 °F
Th 6 4:50 SA
Nam Xương
68 °F
Th 6 9:50 SA
Budapest •
36 °F
Th 6 3:50 SA
Nanchong
57 °F
Th 6 9:50 SA
Buenos Aires
70 °F
Th 5 10:50 CH
Nanjing
66 °F
Th 6 9:50 SA
Cairo
63 °F
Th 6 3:50 SA
Thành phố New York •
Th 5 9:50 CH
Cali
75 °F
Th 5 8:50 CH
Osaka
63 °F
Th 6 10:50 SA
Camayenne
Th 6 1:50 SA
Palembang
79 °F
Th 6 8:50 SA
Cape Town
61 °F
Th 6 3:50 SA
Paris •
37 °F
Th 6 3:50 SA
Caracas
82 °F
Th 5 9:20 CH
Patna
75 °F
Th 6 7:20 SA
Casablanca
Th 6 1:50 SA
Perth
64 °F
Th 6 9:50 SA
Changchun
43 °F
Th 6 9:50 SA
Philadelphia •
53 °F
Th 5 9:50 CH
Changsha
Th 6 9:50 SA
Phnôm Pênh
86 °F
Th 6 8:50 SA
Thành Đô
59 °F
Th 6 9:50 SA
Phoenix
80 °F
Th 5 6:50 CH
Chennai
79 °F
Th 6 7:20 SA
Pretoria
Th 6 3:50 SA
Chicago •
44 °F
Th 5 8:50 CH
Puebla de Zaragoza •
77 °F
Th 5 8:50 CH
Chittagong
Th 6 7:50 SA
Pune
81 °F
Th 6 7:20 SA
Trùng Khánh
57 °F
Th 6 9:50 SA
Busan
61 °F
Th 6 10:50 SA
Ciudad Juárez •
79 °F
Th 5 7:50 CH
Puyang
64 °F
Th 6 9:50 SA
Conakry
Th 6 1:50 SA
Bình Nhưỡng
Th 6 10:50 SA
Curitiba
Th 5 10:50 CH
Thanh Đảo
61 °F
Th 6 9:50 SA
Dakar
66 °F
Th 6 1:50 SA
Rabat
54 °F
Th 6 1:50 SA
Dalian
55 °F
Th 6 9:50 SA
Raigarh Fort
Th 6 7:20 SA
Damascus •
52 °F
Th 6 4:50 SA
Yangon
82 °F
Th 6 8:20 SA
Dar es Salaam
75 °F
Th 6 4:50 SA
Rāwalpindi
Th 6 6:50 SA
Delhi
75 °F
Th 6 7:20 SA
Recife
73 °F
Th 5 10:50 CH
Dhaka
Th 6 7:50 SA
Rio de Janeiro
75 °F
Th 5 10:50 CH
Durban
70 °F
Th 6 3:50 SA
Riyadh
Th 6 4:50 SA
Ecatepec •
77 °F
Th 5 8:50 CH
Roma •
Th 6 3:50 SA
Eşfahān •
48 °F
Th 6 6:20 SA
Sankt-Peterburg
39 °F
Th 6 5:50 SA
Faisalābād
72 °F
Th 6 6:50 SA
Salvador
73 °F
Th 5 10:50 CH
Fortaleza
79 °F
Th 5 10:50 CH
Sanaa
Th 6 4:50 SA
Grand Dakar
Th 6 1:50 SA
Santiago
66 °F
Th 5 10:50 CH
Guadalajara •
88 °F
Th 5 8:50 CH
Santo Domingo
77 °F
Th 5 9:50 CH
Quảng Châu
72 °F
Th 6 9:50 SA
São Paulo
64 °F
Th 5 10:50 CH
Guayaquil
77 °F
Th 5 8:50 CH
Sapporo
Th 6 10:50 SA
Hamburg •
39 °F
Th 6 3:50 SA
Seoul
Th 6 10:50 SA
Hàng Châu
68 °F
Th 6 9:50 SA
Thượng Hải
64 °F
Th 6 9:50 SA
Hà Nội
Th 6 8:50 SA
Thẩm Dương
50 °F
Th 6 9:50 SA
Harare
Th 6 3:50 SA
Thâm Quyến
75 °F
Th 6 9:50 SA
Cáp Nhĩ Tân
41 °F
Th 6 9:50 SA
Thạch Gia Trang
Th 6 9:50 SA
La Habana •
75 °F
Th 5 9:50 CH
Shiyan
Th 6 9:50 SA
Hong Kong
75 °F
Th 6 9:50 SA
Singapore
81 °F
Th 6 9:50 SA
Houston •
Th 5 8:50 CH
Soweto
57 °F
Th 6 3:50 SA
Hyderābād
70 °F
Th 6 7:20 SA
Surabaya
86 °F
Th 6 8:50 SA
Ibadan
79 °F
Th 6 2:50 SA
Sūrat
77 °F
Th 6 7:20 SA
Indore
77 °F
Th 6 7:20 SA
Sydney
66 °F
Th 6 11:50 SA
Istanbul •
48 °F
Th 6 4:50 SA
Đại Khâu
54 °F
Th 6 10:50 SA
İzmir •
Th 6 4:50 SA
Taiden
47 °F
Th 6 10:50 SA
Iztapalapa •
77 °F
Th 5 8:50 CH
Đài Bắc
72 °F
Th 6 9:50 SA
Jaipur
79 °F
Th 6 7:20 SA
Taiyuan
Th 6 9:50 SA
Jakarta
Th 6 8:50 SA
Tai’an
61 °F
Th 6 9:50 SA
Jeddah
79 °F
Th 6 4:50 SA
Tangshan
61 °F
Th 6 9:50 SA
Jilin
43 °F
Th 6 9:50 SA
Tashkent
52 °F
Th 6 6:50 SA
Tể Nam
61 °F
Th 6 9:50 SA
Tehran •
63 °F
Th 6 6:20 SA
Johannesburg
Th 6 3:50 SA
Thành phố Hồ Chí Minh
73 °F
Th 6 8:50 SA
Kabul
Th 6 6:20 SA
Thiên Tân
61 °F
Th 6 9:50 SA
Kaduna
Th 6 2:50 SA
Tokyo
59 °F
Th 6 10:50 SA
Khai Phong
64 °F
Th 6 9:50 SA
Toronto •
Th 5 9:50 CH
Kano
75 °F
Th 6 2:50 SA
Nhân Xuyên
Th 6 10:50 SA
Kānpur
75 °F
Th 6 7:20 SA
Urunchi
57 °F
Th 6 9:50 SA
Kaohsiung
82 °F
Th 6 9:50 SA
Vancouver •
67 °F
Th 5 6:50 CH
Karachi
79 °F
Th 6 6:50 SA
Vienna •
37 °F
Th 6 3:50 SA
Karaj •
46 °F
Th 6 6:20 SA
Warszawa •
41 °F
Th 6 3:50 SA
Kathmandu
59 °F
Th 6 7:35 SA
Vũ Hán
68 °F
Th 6 9:50 SA
Khartoum
Th 6 4:50 SA
Xinyang
68 °F
Th 6 9:50 SA
Kiev •
45 °F
Th 6 4:50 SA
Tây An
57 °F
Th 6 9:50 SA
Kinshasa
73 °F
Th 6 2:50 SA
Yokohama
59 °F
Th 6 10:50 SA
Kobe
63 °F
Th 6 10:50 SA
Yueyang
63 °F
Th 6 9:50 SA
Kolkata
86 °F
Th 6 7:20 SA
Yunfu
57 °F
Th 6 9:50 SA
Kowloon
Th 6 9:50 SA
Trịnh Châu
64 °F
Th 6 9:50 SA
Kuala Lumpur
Th 6 9:50 SA
Zhongshan
Th 6 9:50 SA
Kumasi
84 °F
Th 6 1:50 SA
Zhumadian
64 °F
Th 6 9:50 SA
Quy ước giờ mùa hè