The Time Now > Thời tiết

Thời tiết và dự báo thời tiết toàn cầuChuyển đơn vị sang °C Chuyển sang chế độ 24 giờ
Abidjan
82 °F
Th 7 2:55 CH
Lagos
81 °F
Th 7 3:55 CH
Accra
82 °F
Th 7 2:55 CH
Lahore
81 °F
Th 7 7:55 CH
Addis Ababa
Th 7 5:55 CH
Lan Châu
64 °F
Th 7 10:55 CH
Ahmadābād
84 °F
Th 7 8:25 CH
Lima
Th 7 9:55 SA
Al Başrah
Th 7 5:55 CH
Luân Đôn •
70 °F
Th 7 3:55 CH
Al Başrat al Qadīmah
Th 7 5:55 CH
Los Angeles •
73 °F
Th 7 7:55 SA
Al Jīzah
93 °F
Th 7 4:55 CH
Luanda
75 °F
Th 7 3:55 CH
Al Mawşil al Jadīdah
Th 7 5:55 CH
Lucknow
95 °F
Th 7 8:25 CH
Aleppo •
86 °F
Th 7 5:55 CH
Ludhiāna
84 °F
Th 7 8:25 CH
Alexandria
88 °F
Th 7 4:55 CH
Madrid •
88 °F
Th 7 4:55 CH
Algiers
86 °F
Th 7 3:55 CH
Manaus
86 °F
Th 7 10:55 SA
Almaty
77 °F
Th 7 8:55 CH
Manhattan •
Th 7 10:55 SA
Ankara •
Th 7 5:55 CH
Manila
77 °F
Th 7 10:55 CH
Asunción
77 °F
Th 7 10:55 SA
Maracaibo
Th 7 10:25 SA
Baghdad
108 °F
Th 7 5:55 CH
Maracay
82 °F
Th 7 10:25 SA
Bandung
81 °F
Th 7 9:55 CH
Mashhad •
90 °F
Th 7 7:25 CH
Bandung
Th 7 9:55 CH
Medan
77 °F
Th 7 9:55 CH
Bangkok
81 °F
Th 7 9:55 CH
Medellín
Th 7 9:55 SA
Barcelona •
79 °F
Th 7 4:55 CH
Melbourne
45 °F
CN 12:55 SA
Bắc Kinh
73 °F
Th 7 10:55 CH
Ciudad de Mexico •
57 °F
Th 7 9:55 SA
Beirut •
86 °F
Th 7 5:55 CH
Minsk
Th 7 5:55 CH
Bekasi
81 °F
Th 7 9:55 CH
Mogadishu
Th 7 5:55 CH
Belo Horizonte
Th 7 11:55 SA
Montréal •
68 °F
Th 7 10:55 SA
Bengaluru
Th 7 8:25 CH
Moskva
73 °F
Th 7 6:55 CH
Berlin •
79 °F
Th 7 4:55 CH
Mosul
Th 7 5:55 CH
Bhopāl
81 °F
Th 7 8:25 CH
Mumbai
81 °F
Th 7 8:25 CH
Bogotá
55 °F
Th 7 9:55 SA
Nagoya
75 °F
Th 7 11:55 CH
Brasilia
72 °F
Th 7 11:55 SA
Nāgpur
81 °F
Th 7 8:25 CH
Brooklyn •
Th 7 10:55 SA
Nairobi
68 °F
Th 7 5:55 CH
Bucharest •
86 °F
Th 7 5:55 CH
Nam Xương
77 °F
Th 7 10:55 CH
Budapest •
90 °F
Th 7 4:55 CH
Nanchong
86 °F
Th 7 10:55 CH
Buenos Aires
63 °F
Th 7 11:55 SA
Nanjing
84 °F
Th 7 10:55 CH
Cairo
93 °F
Th 7 4:55 CH
Thành phố New York •
Th 7 10:55 SA
Cali
75 °F
Th 7 9:55 SA
Osaka
Th 7 11:55 CH
Camayenne
Th 7 2:55 CH
Palembang
81 °F
Th 7 9:55 CH
Cape Town
66 °F
Th 7 4:55 CH
Paris •
77 °F
Th 7 4:55 CH
Caracas
82 °F
Th 7 10:25 SA
Patna
91 °F
Th 7 8:25 CH
Casablanca •
79 °F
Th 7 3:55 CH
Perth
54 °F
Th 7 10:55 CH
Changchun
68 °F
Th 7 10:55 CH
Philadelphia •
82 °F
Th 7 10:55 SA
Changsha
Th 7 10:55 CH
Phnôm Pênh
81 °F
Th 7 9:55 CH
Thành Đô
81 °F
Th 7 10:55 CH
Phoenix
90 °F
Th 7 7:55 SA
Chennai
88 °F
Th 7 8:25 CH
Pretoria
Th 7 4:55 CH
Chicago •
76 °F
Th 7 9:55 SA
Puebla de Zaragoza •
57 °F
Th 7 9:55 SA
Chittagong
86 °F
Th 7 8:55 CH
Pune
81 °F
Th 7 8:25 CH
Trùng Khánh
86 °F
Th 7 10:55 CH
Busan
73 °F
Th 7 11:55 CH
Ciudad Juárez •
75 °F
Th 7 8:55 SA
Puyang
73 °F
Th 7 10:55 CH
Conakry
Th 7 2:55 CH
Bình Nhưỡng
79 °F
Th 7 11:55 CH
Curitiba
Th 7 11:55 SA
Thanh Đảo
82 °F
Th 7 10:55 CH
Dakar
86 °F
Th 7 2:55 CH
Rabat •
81 °F
Th 7 3:55 CH
Dalian
79 °F
Th 7 10:55 CH
Raigarh Fort
Th 7 8:25 CH
Damascus •
99 °F
Th 7 5:55 CH
Yangon
81 °F
Th 7 9:25 CH
Dar es Salaam
82 °F
Th 7 5:55 CH
Rāwalpindi
84 °F
Th 7 7:55 CH
Delhi
86 °F
Th 7 8:25 CH
Recife
81 °F
Th 7 11:55 SA
Dhaka
86 °F
Th 7 8:55 CH
Rio de Janeiro
73 °F
Th 7 11:55 SA
Durban
63 °F
Th 7 4:55 CH
Riyadh
108 °F
Th 7 5:55 CH
Ecatepec •
57 °F
Th 7 9:55 SA
Roma •
70 °F
Th 7 4:55 CH
Eşfahān •
97 °F
Th 7 7:25 CH
Sankt-Peterburg
75 °F
Th 7 6:55 CH
Faisalābād
81 °F
Th 7 7:55 CH
Salvador
77 °F
Th 7 11:55 SA
Fortaleza
86 °F
Th 7 11:55 SA
Sanaa
Th 7 5:55 CH
Grand Dakar
Th 7 2:55 CH
Santiago
52 °F
Th 7 10:55 SA
Guadalajara •
64 °F
Th 7 9:55 SA
Santo Domingo
Th 7 10:55 SA
Quảng Châu
84 °F
Th 7 10:55 CH
São Paulo
66 °F
Th 7 11:55 SA
Guayaquil
73 °F
Th 7 9:55 SA
Sapporo
55 °F
Th 7 11:55 CH
Hamburg •
75 °F
Th 7 4:55 CH
Seoul
75 °F
Th 7 11:55 CH
Hàng Châu
84 °F
Th 7 10:55 CH
Thượng Hải
84 °F
Th 7 10:55 CH
Hà Nội
Th 7 9:55 CH
Thẩm Dương
70 °F
Th 7 10:55 CH
Harare
Th 7 4:55 CH
Thâm Quyến
84 °F
Th 7 10:55 CH
Cáp Nhĩ Tân
63 °F
Th 7 10:55 CH
Thạch Gia Trang
Th 7 10:55 CH
La Habana •
84 °F
Th 7 10:55 SA
Shiyan
Th 7 10:55 CH
Hong Kong
84 °F
Th 7 10:55 CH
Singapore
84 °F
Th 7 10:55 CH
Houston •
Th 7 9:55 SA
Soweto
59 °F
Th 7 4:55 CH
Hyderābād
81 °F
Th 7 8:25 CH
Surabaya
79 °F
Th 7 9:55 CH
Ibadan
81 °F
Th 7 3:55 CH
Sūrat
84 °F
Th 7 8:25 CH
Indore
84 °F
Th 7 8:25 CH
Sydney
54 °F
CN 12:55 SA
Istanbul •
90 °F
Th 7 5:55 CH
Đại Khâu
73 °F
Th 7 11:55 CH
İzmir •
Th 7 5:55 CH
Taiden
70 °F
Th 7 11:55 CH
Iztapalapa •
57 °F
Th 7 9:55 SA
Đài Bắc
84 °F
Th 7 10:55 CH
Jaipur
82 °F
Th 7 8:25 CH
Taiyuan
Th 7 10:55 CH
Jakarta
81 °F
Th 7 9:55 CH
Tai’an
82 °F
Th 7 10:55 CH
Jeddah
95 °F
Th 7 5:55 CH
Tangshan
77 °F
Th 7 10:55 CH
Jilin
68 °F
Th 7 10:55 CH
Tashkent
86 °F
Th 7 7:55 CH
Tể Nam
77 °F
Th 7 10:55 CH
Tehran •
100 °F
Th 7 7:25 CH
Johannesburg
Th 7 4:55 CH
Thành phố Hồ Chí Minh
79 °F
Th 7 9:55 CH
Kabul
Th 7 7:25 CH
Thiên Tân
77 °F
Th 7 10:55 CH
Kaduna
Th 7 3:55 CH
Tokyo
72 °F
Th 7 11:55 CH
Khai Phong
73 °F
Th 7 10:55 CH
Toronto •
Th 7 10:55 SA
Kano
86 °F
Th 7 3:55 CH
Nhân Xuyên
75 °F
Th 7 11:55 CH
Kānpur
95 °F
Th 7 8:25 CH
Urunchi
88 °F
Th 7 10:55 CH
Kaohsiung
79 °F
Th 7 10:55 CH
Vancouver •
59 °F
Th 7 7:55 SA
Karachi
84 °F
Th 7 7:55 CH
Vienna •
88 °F
Th 7 4:55 CH
Karaj •
100 °F
Th 7 7:25 CH
Warszawa •
79 °F
Th 7 4:55 CH
Kathmandu
75 °F
Th 7 8:40 CH
Vũ Hán
77 °F
Th 7 10:55 CH
Khartoum
90 °F
Th 7 5:55 CH
Xinyang
77 °F
Th 7 10:55 CH
Kiev •
77 °F
Th 7 5:55 CH
Tây An
82 °F
Th 7 10:55 CH
Kinshasa
86 °F
Th 7 3:55 CH
Yokohama
72 °F
Th 7 11:55 CH
Kobe
Th 7 11:55 CH
Yueyang
77 °F
Th 7 10:55 CH
Kolkata
90 °F
Th 7 8:25 CH
Yunfu
86 °F
Th 7 10:55 CH
Kowloon
Th 7 10:55 CH
Trịnh Châu
73 °F
Th 7 10:55 CH
Kuala Lumpur
Th 7 10:55 CH
Zhongshan
Th 7 10:55 CH
Kumasi
82 °F
Th 7 2:55 CH
Zhumadian
73 °F
Th 7 10:55 CH
Quy ước giờ mùa hè