The Time Now > Thời tiết

Thời tiết và dự báo thời tiết toàn cầuChuyển đơn vị sang °C Chuyển sang chế độ 24 giờ
Abidjan
82 °F
Th 3 10:11 CH
Lagos
84 °F
Th 3 11:11 CH
Accra
82 °F
Th 3 10:11 CH
Lahore
61 °F
Th 4 3:11 SA
Addis Ababa
Th 4 1:11 SA
Lan Châu
36 °F
Th 4 6:11 SA
Ahmadābād
77 °F
Th 4 3:41 SA
Lima
Th 3 5:11 CH
Al Başrah
Th 4 1:11 SA
Luân Đôn
48 °F
Th 3 10:11 CH
Al Başrat al Qadīmah
Th 4 1:11 SA
Los Angeles •
71 °F
Th 3 3:11 CH
Al Jīzah
63 °F
Th 4 12:11 SA
Luanda
81 °F
Th 3 11:11 CH
Al Mawşil al Jadīdah
Th 4 1:11 SA
Lucknow
66 °F
Th 4 3:41 SA
Aleppo
55 °F
Th 4 12:11 SA
Ludhiāna
59 °F
Th 4 3:41 SA
Alexandria
61 °F
Th 4 12:11 SA
Madrid
59 °F
Th 3 11:11 CH
Algiers
48 °F
Th 3 11:11 CH
Manaus
88 °F
Th 3 6:11 CH
Almaty
43 °F
Th 4 4:11 SA
Manhattan •
Th 3 6:11 CH
Ankara
Th 4 12:11 SA
Manila
81 °F
Th 4 6:11 SA
Asunción
79 °F
Th 3 6:11 CH
Maracaibo
Th 3 5:41 CH
Baghdad
54 °F
Th 4 1:11 SA
Maracay
72 °F
Th 3 5:41 CH
Bandung
Th 4 5:11 SA
Mashhad •
45 °F
Th 4 2:41 SA
Bandung
Th 4 5:11 SA
Medan
79 °F
Th 4 5:11 SA
Bangkok
82 °F
Th 4 5:11 SA
Medellín
Th 3 5:11 CH
Barcelona
54 °F
Th 3 11:11 CH
Melbourne •
52 °F
Th 4 9:11 SA
Bắc Kinh
36 °F
Th 4 6:11 SA
Ciudad de Mexico
77 °F
Th 3 4:11 CH
Beirut
59 °F
Th 4 12:11 SA
Minsk
Th 4 1:11 SA
Bekasi
Th 4 5:11 SA
Mogadishu
Th 4 1:11 SA
Belo Horizonte
Th 3 7:11 CH
Montréal •
30 °F
Th 3 6:11 CH
Bengaluru
Th 4 3:41 SA
Moskva
30 °F
Th 4 2:11 SA
Berlin
41 °F
Th 3 11:11 CH
Mosul
Th 4 1:11 SA
Bhopāl
79 °F
Th 4 3:41 SA
Mumbai
81 °F
Th 4 3:41 SA
Bogotá
63 °F
Th 3 5:11 CH
Nagoya
50 °F
Th 4 7:11 SA
Brasilia
68 °F
Th 3 7:11 CH
Nāgpur
79 °F
Th 4 3:41 SA
Brooklyn •
Th 3 6:11 CH
Nairobi
72 °F
Th 4 1:11 SA
Bucharest
43 °F
Th 4 12:11 SA
Nam Xương
57 °F
Th 4 6:11 SA
Budapest
43 °F
Th 3 11:11 CH
Nanchong
59 °F
Th 4 6:11 SA
Buenos Aires
66 °F
Th 3 7:11 CH
Nanjing
54 °F
Th 4 6:11 SA
Cairo
63 °F
Th 4 12:11 SA
Thành phố New York •
Th 3 6:11 CH
Cali
84 °F
Th 3 5:11 CH
Osaka
43 °F
Th 4 7:11 SA
Camayenne
Th 3 10:11 CH
Palembang
77 °F
Th 4 5:11 SA
Cape Town
68 °F
Th 4 12:11 SA
Paris
45 °F
Th 3 11:11 CH
Caracas
72 °F
Th 3 5:41 CH
Patna
68 °F
Th 4 3:41 SA
Casablanca
63 °F
Th 3 10:11 CH
Perth
59 °F
Th 4 6:11 SA
Changchun
28 °F
Th 4 6:11 SA
Philadelphia •
50 °F
Th 3 6:11 CH
Changsha
Th 4 6:11 SA
Phnôm Pênh
81 °F
Th 4 5:11 SA
Thành Đô
52 °F
Th 4 6:11 SA
Phoenix
84 °F
Th 3 3:11 CH
Chennai
79 °F
Th 4 3:41 SA
Pretoria
Th 4 12:11 SA
Chicago •
45 °F
Th 3 5:11 CH
Puebla de Zaragoza
77 °F
Th 3 4:11 CH
Chittagong
Th 4 4:11 SA
Pune
81 °F
Th 4 3:41 SA
Trùng Khánh
59 °F
Th 4 6:11 SA
Busan
39 °F
Th 4 7:11 SA
Ciudad Juárez •
81 °F
Th 3 4:11 CH
Puyang
55 °F
Th 4 6:11 SA
Conakry
Th 3 10:11 CH
Bình Nhưỡng
Th 4 7:11 SA
Curitiba
Th 3 7:11 CH
Thanh Đảo
57 °F
Th 4 6:11 SA
Dakar
68 °F
Th 3 10:11 CH
Rabat
61 °F
Th 3 10:11 CH
Dalian
39 °F
Th 4 6:11 SA
Raigarh Fort
Th 4 3:41 SA
Damascus
45 °F
Th 4 12:11 SA
Yangon
75 °F
Th 4 4:41 SA
Dar es Salaam
82 °F
Th 4 1:11 SA
Rāwalpindi
Th 4 3:11 SA
Delhi
70 °F
Th 4 3:41 SA
Recife
81 °F
Th 3 7:11 CH
Dhaka
Th 4 4:11 SA
Rio de Janeiro
82 °F
Th 3 7:11 CH
Durban
66 °F
Th 4 12:11 SA
Riyadh
63 °F
Th 4 1:11 SA
Ecatepec
77 °F
Th 3 4:11 CH
Roma
Th 3 11:11 CH
Eşfahān •
41 °F
Th 4 2:41 SA
Sankt-Peterburg
28 °F
Th 4 2:11 SA
Faisalābād
61 °F
Th 4 3:11 SA
Salvador
84 °F
Th 3 7:11 CH
Fortaleza
81 °F
Th 3 7:11 CH
Sanaa
Th 4 1:11 SA
Grand Dakar
Th 3 10:11 CH
Santiago
82 °F
Th 3 7:11 CH
Guadalajara
86 °F
Th 3 4:11 CH
Santo Domingo
Th 3 6:11 CH
Quảng Châu
68 °F
Th 4 6:11 SA
São Paulo
73 °F
Th 3 7:11 CH
Guayaquil
86 °F
Th 3 5:11 CH
Sapporo
Th 4 7:11 SA
Hamburg
45 °F
Th 3 11:11 CH
Seoul
46 °F
Th 4 7:11 SA
Hàng Châu
61 °F
Th 4 6:11 SA
Thượng Hải
54 °F
Th 4 6:11 SA
Hà Nội
Th 4 5:11 SA
Thẩm Dương
36 °F
Th 4 6:11 SA
Harare
Th 4 12:11 SA
Thâm Quyến
70 °F
Th 4 6:11 SA
Cáp Nhĩ Tân
23 °F
Th 4 6:11 SA
Thạch Gia Trang
Th 4 6:11 SA
La Habana •
82 °F
Th 3 6:11 CH
Shiyan
Th 4 6:11 SA
Hong Kong
70 °F
Th 4 6:11 SA
Singapore
82 °F
Th 4 6:11 SA
Houston •
Th 3 5:11 CH
Soweto
68 °F
Th 4 12:11 SA
Hyderābād
79 °F
Th 4 3:41 SA
Surabaya
79 °F
Th 4 5:11 SA
Ibadan
84 °F
Th 3 11:11 CH
Sūrat
77 °F
Th 4 3:41 SA
Indore
77 °F
Th 4 3:41 SA
Sydney •
64 °F
Th 4 9:11 SA
Istanbul
48 °F
Th 4 12:11 SA
Đại Khâu
39 °F
Th 4 7:11 SA
İzmir
Th 4 12:11 SA
Taiden
49 °F
Th 4 7:11 SA
Iztapalapa
77 °F
Th 3 4:11 CH
Đài Bắc
66 °F
Th 4 6:11 SA
Jaipur
70 °F
Th 4 3:41 SA
Taiyuan
Th 4 6:11 SA
Jakarta
Th 4 5:11 SA
Tai’an
57 °F
Th 4 6:11 SA
Jeddah
72 °F
Th 4 1:11 SA
Tangshan
37 °F
Th 4 6:11 SA
Jilin
28 °F
Th 4 6:11 SA
Tashkent
61 °F
Th 4 3:11 SA
Tể Nam
37 °F
Th 4 6:11 SA
Tehran •
45 °F
Th 4 2:41 SA
Johannesburg
Th 4 12:11 SA
Thành phố Hồ Chí Minh
82 °F
Th 4 5:11 SA
Kabul
Th 4 2:41 SA
Thiên Tân
37 °F
Th 4 6:11 SA
Kaduna
Th 3 11:11 CH
Tokyo
50 °F
Th 4 7:11 SA
Khai Phong
55 °F
Th 4 6:11 SA
Toronto •
Th 3 6:11 CH
Kano
81 °F
Th 3 11:11 CH
Nhân Xuyên
46 °F
Th 4 7:11 SA
Kānpur
66 °F
Th 4 3:41 SA
Urunchi
41 °F
Th 4 6:11 SA
Kaohsiung
72 °F
Th 4 6:11 SA
Vancouver •
52 °F
Th 3 3:11 CH
Karachi
79 °F
Th 4 3:11 SA
Vienna
46 °F
Th 3 11:11 CH
Karaj •
Th 4 2:41 SA
Warszawa
34 °F
Th 3 11:11 CH
Kathmandu
50 °F
Th 4 3:56 SA
Vũ Hán
57 °F
Th 4 6:11 SA
Khartoum
79 °F
Th 4 1:11 SA
Xinyang
57 °F
Th 4 6:11 SA
Kiev
36 °F
Th 4 12:11 SA
Tây An
57 °F
Th 4 6:11 SA
Kinshasa
81 °F
Th 3 11:11 CH
Yokohama
50 °F
Th 4 7:11 SA
Kobe
43 °F
Th 4 7:11 SA
Yueyang
55 °F
Th 4 6:11 SA
Kolkata
72 °F
Th 4 3:41 SA
Yunfu
59 °F
Th 4 6:11 SA
Kowloon
Th 4 6:11 SA
Trịnh Châu
55 °F
Th 4 6:11 SA
Kuala Lumpur
Th 4 6:11 SA
Zhongshan
Th 4 6:11 SA
Kumasi
82 °F
Th 3 10:11 CH
Zhumadian
55 °F
Th 4 6:11 SA
Quy ước giờ mùa hè