The Time Now > Thời tiết

Thời tiết và dự báo thời tiết toàn cầuChuyển đơn vị sang °C Chuyển sang chế độ 24 giờ
Abidjan
82 °F
Th 6 7:49 CH
Lagos
82 °F
Th 6 8:49 CH
Accra
82 °F
Th 6 7:49 CH
Lahore
Th 7 12:49 SA
Addis Ababa
Th 6 10:49 CH
Lan Châu
23 °F
Th 7 3:49 SA
Ahmadābād
70 °F
Th 7 1:19 SA
Lima
Th 6 2:49 CH
Al Başrah
Th 6 10:49 CH
Luân Đôn
48 °F
Th 6 7:49 CH
Al Başrat al Qadīmah
Th 6 10:49 CH
Los Angeles
71 °F
Th 6 11:49 SA
Al Jīzah
68 °F
Th 6 9:49 CH
Luanda
81 °F
Th 6 8:49 CH
Al Mawşil al Jadīdah
Th 6 10:49 CH
Lucknow
66 °F
Th 7 1:19 SA
Aleppo
54 °F
Th 6 9:49 CH
Ludhiāna
55 °F
Th 7 1:19 SA
Alexandria
61 °F
Th 6 9:49 CH
Madrid
59 °F
Th 6 8:49 CH
Algiers
59 °F
Th 6 8:49 CH
Manaus
91 °F
Th 6 3:49 CH
Almaty
Th 7 1:49 SA
Manhattan
Th 6 2:49 CH
Ankara
Th 6 9:49 CH
Manila
77 °F
Th 7 3:49 SA
Asunción •
91 °F
Th 6 4:49 CH
Maracaibo
Th 6 3:19 CH
Baghdad
61 °F
Th 6 10:49 CH
Maracay
84 °F
Th 6 3:19 CH
Bandung
Th 7 2:49 SA
Mashhad
52 °F
Th 6 11:19 CH
Bandung
82 °F
Th 7 2:49 SA
Medan
77 °F
Th 7 2:49 SA
Bangkok
82 °F
Th 7 2:49 SA
Medellín
Th 6 2:49 CH
Barcelona
61 °F
Th 6 8:49 CH
Melbourne •
46 °F
Th 7 6:49 SA
Bắc Kinh
30 °F
Th 7 3:49 SA
Ciudad de Mexico
64 °F
Th 6 1:49 CH
Beirut
64 °F
Th 6 9:49 CH
Minsk
Th 6 10:49 CH
Bekasi
82 °F
Th 7 2:49 SA
Mogadishu
Th 6 10:49 CH
Belo Horizonte •
Th 6 5:49 CH
Montréal
27 °F
Th 6 2:49 CH
Bengaluru
Th 7 1:19 SA
Moskva
23 °F
Th 6 11:49 CH
Berlin
43 °F
Th 6 8:49 CH
Mosul
Th 6 10:49 CH
Bhopāl
66 °F
Th 7 1:19 SA
Mumbai
81 °F
Th 7 1:19 SA
Bogotá
72 °F
Th 6 2:49 CH
Nagoya
57 °F
Th 7 4:49 SA
Brasilia •
79 °F
Th 6 5:49 CH
Nāgpur
66 °F
Th 7 1:19 SA
Brooklyn
Th 6 2:49 CH
Nairobi
68 °F
Th 6 10:49 CH
Bucharest
36 °F
Th 6 9:49 CH
Nam Xương
50 °F
Th 7 3:49 SA
Budapest
41 °F
Th 6 8:49 CH
Nanchong
54 °F
Th 7 3:49 SA
Buenos Aires
66 °F
Th 6 4:49 CH
Nanjing
50 °F
Th 7 3:49 SA
Cairo
68 °F
Th 6 9:49 CH
Thành phố New York
Th 6 2:49 CH
Cali
86 °F
Th 6 2:49 CH
Osaka
Th 7 4:49 SA
Camayenne
Th 6 7:49 CH
Palembang
Th 7 2:49 SA
Cape Town
64 °F
Th 6 9:49 CH
Paris
43 °F
Th 6 8:49 CH
Caracas
84 °F
Th 6 3:19 CH
Patna
66 °F
Th 7 1:19 SA
Casablanca
61 °F
Th 6 7:49 CH
Perth
64 °F
Th 7 3:49 SA
Changchun
21 °F
Th 7 3:49 SA
Philadelphia
45 °F
Th 6 2:49 CH
Changsha
Th 7 3:49 SA
Phnôm Pênh
79 °F
Th 7 2:49 SA
Thành Đô
48 °F
Th 7 3:49 SA
Phoenix
70 °F
Th 6 12:49 CH
Chennai
81 °F
Th 7 1:19 SA
Pretoria
Th 6 9:49 CH
Chicago
41 °F
Th 6 1:49 CH
Puebla de Zaragoza
64 °F
Th 6 1:49 CH
Chittagong
Th 7 1:49 SA
Pune
81 °F
Th 7 1:19 SA
Trùng Khánh
54 °F
Th 7 3:49 SA
Busan
48 °F
Th 7 4:49 SA
Ciudad Juárez
55 °F
Th 6 12:49 CH
Puyang
41 °F
Th 7 3:49 SA
Conakry
Th 6 7:49 CH
Bình Nhưỡng
37 °F
Th 7 4:49 SA
Curitiba •
Th 6 5:49 CH
Thanh Đảo
32 °F
Th 7 3:49 SA
Dakar
73 °F
Th 6 7:49 CH
Rabat
61 °F
Th 6 7:49 CH
Dalian
25 °F
Th 7 3:49 SA
Raigarh Fort
Th 7 1:19 SA
Damascus
54 °F
Th 6 9:49 CH
Yangon
81 °F
Th 7 2:19 SA
Dar es Salaam
79 °F
Th 6 10:49 CH
Rāwalpindi
Th 7 12:49 SA
Delhi
61 °F
Th 7 1:19 SA
Recife
82 °F
Th 6 4:49 CH
Dhaka
Th 7 1:49 SA
Rio de Janeiro •
77 °F
Th 6 5:49 CH
Durban
73 °F
Th 6 9:49 CH
Riyadh
70 °F
Th 6 10:49 CH
Ecatepec
64 °F
Th 6 1:49 CH
Roma
Th 6 8:49 CH
Eşfahān
43 °F
Th 6 11:19 CH
Sankt-Peterburg
45 °F
Th 6 11:49 CH
Faisalābād
Th 7 12:49 SA
Salvador
84 °F
Th 6 4:49 CH
Fortaleza
84 °F
Th 6 4:49 CH
Sanaa
Th 6 10:49 CH
Grand Dakar
Th 6 7:49 CH
Santiago
81 °F
Th 6 4:49 CH
Guadalajara
70 °F
Th 6 1:49 CH
Santo Domingo
Th 6 3:49 CH
Quảng Châu
66 °F
Th 7 3:49 SA
São Paulo •
70 °F
Th 6 5:49 CH
Guayaquil
88 °F
Th 6 2:49 CH
Sapporo
39 °F
Th 7 4:49 SA
Hamburg
43 °F
Th 6 8:49 CH
Seoul
32 °F
Th 7 4:49 SA
Hàng Châu
55 °F
Th 7 3:49 SA
Thượng Hải
55 °F
Th 7 3:49 SA
Hà Nội
Th 7 2:49 SA
Thẩm Dương
21 °F
Th 7 3:49 SA
Harare
Th 6 9:49 CH
Thâm Quyến
72 °F
Th 7 3:49 SA
Cáp Nhĩ Tân
18 °F
Th 7 3:49 SA
Thạch Gia Trang
Th 7 3:49 SA
La Habana
77 °F
Th 6 2:49 CH
Shiyan
Th 7 3:49 SA
Hong Kong
72 °F
Th 7 3:49 SA
Singapore
82 °F
Th 7 3:49 SA
Houston
Th 6 1:49 CH
Soweto
81 °F
Th 6 9:49 CH
Hyderābād
66 °F
Th 7 1:19 SA
Surabaya
81 °F
Th 7 2:49 SA
Ibadan
82 °F
Th 6 8:49 CH
Sūrat
70 °F
Th 7 1:19 SA
Indore
70 °F
Th 7 1:19 SA
Sydney •
61 °F
Th 7 6:49 SA
Istanbul
46 °F
Th 6 9:49 CH
Đại Khâu
41 °F
Th 7 4:49 SA
İzmir
Th 6 9:49 CH
Taiden
39 °F
Th 7 4:49 SA
Iztapalapa
64 °F
Th 6 1:49 CH
Đài Bắc
72 °F
Th 7 3:49 SA
Jaipur
64 °F
Th 7 1:19 SA
Taiyuan
Th 7 3:49 SA
Jakarta
82 °F
Th 7 2:49 SA
Tai’an
32 °F
Th 7 3:49 SA
Jeddah
77 °F
Th 6 10:49 CH
Tangshan
39 °F
Th 7 3:49 SA
Jilin
21 °F
Th 7 3:49 SA
Tashkent
36 °F
Th 7 12:49 SA
Tể Nam
39 °F
Th 7 3:49 SA
Tehran
46 °F
Th 6 11:19 CH
Johannesburg
Th 6 9:49 CH
Thành phố Hồ Chí Minh
79 °F
Th 7 2:49 SA
Kabul
Th 7 12:19 SA
Thiên Tân
39 °F
Th 7 3:49 SA
Kaduna
Th 6 8:49 CH
Tokyo
57 °F
Th 7 4:49 SA
Khai Phong
41 °F
Th 7 3:49 SA
Toronto
Th 6 2:49 CH
Kano
70 °F
Th 6 8:49 CH
Nhân Xuyên
32 °F
Th 7 4:49 SA
Kānpur
66 °F
Th 7 1:19 SA
Urunchi
12 °F
Th 7 3:49 SA
Kaohsiung
79 °F
Th 7 3:49 SA
Vancouver
50 °F
Th 6 11:49 SA
Karachi
Th 7 12:49 SA
Vienna
37 °F
Th 6 8:49 CH
Karaj
43 °F
Th 6 11:19 CH
Warszawa
37 °F
Th 6 8:49 CH
Kathmandu
48 °F
Th 7 1:34 SA
Vũ Hán
50 °F
Th 7 3:49 SA
Khartoum
73 °F
Th 6 10:49 CH
Xinyang
50 °F
Th 7 3:49 SA
Kiev
28 °F
Th 6 9:49 CH
Tây An
37 °F
Th 7 3:49 SA
Kinshasa
Th 6 8:49 CH
Yokohama
57 °F
Th 7 4:49 SA
Kobe
Th 7 4:49 SA
Yueyang
54 °F
Th 7 3:49 SA
Kolkata
75 °F
Th 7 1:19 SA
Yunfu
54 °F
Th 7 3:49 SA
Kowloon
Th 7 3:49 SA
Trịnh Châu
41 °F
Th 7 3:49 SA
Kuala Lumpur
Th 7 3:49 SA
Zhongshan
Th 7 3:49 SA
Kumasi
82 °F
Th 6 7:49 CH
Zhumadian
41 °F
Th 7 3:49 SA
Quy ước giờ mùa hè