The Time Now > Thời tiết

Thời tiết và dự báo thời tiết toàn cầuChuyển đơn vị sang °C Chuyển sang chế độ 24 giờ
Abidjan
79 °F
Th 7 4:39 SA
Lagos
79 °F
Th 7 5:39 SA
Accra
79 °F
Th 7 4:39 SA
Lahore
79 °F
Th 7 9:39 SA
Addis Ababa
Th 7 7:39 SA
Lan Châu
64 °F
Th 7 12:39 CH
Ahmadābād
91 °F
Th 7 10:09 SA
Lima
Th 6 11:39 CH
Al Başrah
Th 7 7:39 SA
Luân Đôn •
50 °F
Th 7 5:39 SA
Al Başrat al Qadīmah
Th 7 7:39 SA
Los Angeles •
65 °F
Th 6 9:39 CH
Al Jīzah
64 °F
Th 7 6:39 SA
Luanda
77 °F
Th 7 5:39 SA
Al Mawşil al Jadīdah
Th 7 7:39 SA
Lucknow
86 °F
Th 7 10:09 SA
Aleppo •
66 °F
Th 7 7:39 SA
Ludhiāna
84 °F
Th 7 10:09 SA
Alexandria
63 °F
Th 7 6:39 SA
Madrid •
66 °F
Th 7 6:39 SA
Algiers
63 °F
Th 7 5:39 SA
Manaus
77 °F
Th 7 12:39 SA
Almaty
75 °F
Th 7 10:39 SA
Manhattan •
Th 7 12:39 SA
Ankara •
Th 7 7:39 SA
Manila
91 °F
Th 7 12:39 CH
Asunción
55 °F
Th 7 12:39 SA
Maracaibo
Th 7 12:09 SA
Baghdad
77 °F
Th 7 7:39 SA
Maracay
Th 7 12:09 SA
Bandung
Th 7 11:39 SA
Mashhad •
84 °F
Th 7 9:09 SA
Bandung
90 °F
Th 7 11:39 SA
Medan
86 °F
Th 7 11:39 SA
Bangkok
86 °F
Th 7 11:39 SA
Medellín
59 °F
Th 6 11:39 CH
Barcelona •
64 °F
Th 7 6:39 SA
Melbourne
59 °F
Th 7 2:39 CH
Bắc Kinh
86 °F
Th 7 12:39 CH
Ciudad de Mexico •
61 °F
Th 6 11:39 CH
Beirut •
66 °F
Th 7 7:39 SA
Minsk
Th 7 7:39 SA
Bekasi
90 °F
Th 7 11:39 SA
Mogadishu
Th 7 7:39 SA
Belo Horizonte
54 °F
Th 7 1:39 SA
Montréal •
70 °F
Th 7 12:39 SA
Bengaluru
Th 7 10:09 SA
Moskva
57 °F
Th 7 8:39 SA
Berlin •
50 °F
Th 7 6:39 SA
Mosul
Th 7 7:39 SA
Bhopāl
97 °F
Th 7 10:09 SA
Mumbai
91 °F
Th 7 10:09 SA
Bogotá
55 °F
Th 6 11:39 CH
Nagoya
75 °F
Th 7 1:39 CH
Brasilia
55 °F
Th 7 1:39 SA
Nāgpur
97 °F
Th 7 10:09 SA
Brooklyn •
Th 7 12:39 SA
Nairobi
61 °F
Th 7 7:39 SA
Bucharest •
52 °F
Th 7 7:39 SA
Nam Xương
81 °F
Th 7 12:39 CH
Budapest •
52 °F
Th 7 6:39 SA
Nanchong
84 °F
Th 7 12:39 CH
Buenos Aires
59 °F
Th 7 1:39 SA
Nanjing
70 °F
Th 7 12:39 CH
Cairo
64 °F
Th 7 6:39 SA
Thành phố New York •
Th 7 12:39 SA
Cali
70 °F
Th 6 11:39 CH
Osaka
84 °F
Th 7 1:39 CH
Camayenne
Th 7 4:39 SA
Palembang
Th 7 11:39 SA
Cape Town
50 °F
Th 7 6:39 SA
Paris •
54 °F
Th 7 6:39 SA
Caracas
Th 7 12:09 SA
Patna
88 °F
Th 7 10:09 SA
Casablanca •
Th 7 5:39 SA
Perth
59 °F
Th 7 12:39 CH
Changchun
84 °F
Th 7 12:39 CH
Philadelphia •
77 °F
Th 7 12:39 SA
Changsha
Th 7 12:39 CH
Phnôm Pênh
91 °F
Th 7 11:39 SA
Thành Đô
84 °F
Th 7 12:39 CH
Phoenix
101 °F
Th 6 9:39 CH
Chennai
91 °F
Th 7 10:09 SA
Pretoria
Th 7 6:39 SA
Chicago •
61 °F
Th 6 11:39 CH
Puebla de Zaragoza •
61 °F
Th 6 11:39 CH
Chittagong
90 °F
Th 7 10:39 SA
Pune
91 °F
Th 7 10:09 SA
Trùng Khánh
84 °F
Th 7 12:39 CH
Busan
77 °F
Th 7 1:39 CH
Ciudad Juárez •
86 °F
Th 6 10:39 CH
Puyang
81 °F
Th 7 12:39 CH
Conakry
Th 7 4:39 SA
Bình Nhưỡng
Th 7 1:39 CH
Curitiba
48 °F
Th 7 1:39 SA
Thanh Đảo
66 °F
Th 7 12:39 CH
Dakar
77 °F
Th 7 4:39 SA
Rabat •
63 °F
Th 7 5:39 SA
Dalian
72 °F
Th 7 12:39 CH
Raigarh Fort
Th 7 10:09 SA
Damascus •
50 °F
Th 7 7:39 SA
Yangon
82 °F
Th 7 11:09 SA
Dar es Salaam
72 °F
Th 7 7:39 SA
Rāwalpindi
Th 7 9:39 SA
Delhi
82 °F
Th 7 10:09 SA
Recife
75 °F
Th 7 1:39 SA
Dhaka
90 °F
Th 7 10:39 SA
Rio de Janeiro
Th 7 1:39 SA
Durban
59 °F
Th 7 6:39 SA
Riyadh
Th 7 7:39 SA
Ecatepec •
61 °F
Th 6 11:39 CH
Roma •
Th 7 6:39 SA
Eşfahān •
72 °F
Th 7 9:09 SA
Sankt-Peterburg
57 °F
Th 7 8:39 SA
Faisalābād
79 °F
Th 7 9:39 SA
Salvador
75 °F
Th 7 1:39 SA
Fortaleza
79 °F
Th 7 1:39 SA
Sanaa
Th 7 7:39 SA
Grand Dakar
Th 7 4:39 SA
Santiago
52 °F
Th 7 12:39 SA
Guadalajara •
75 °F
Th 6 11:39 CH
Santo Domingo
81 °F
Th 7 12:39 SA
Quảng Châu
86 °F
Th 7 12:39 CH
São Paulo
Th 7 1:39 SA
Guayaquil
79 °F
Th 6 11:39 CH
Sapporo
Th 7 1:39 CH
Hamburg •
52 °F
Th 7 6:39 SA
Seoul
81 °F
Th 7 1:39 CH
Hàng Châu
68 °F
Th 7 12:39 CH
Thượng Hải
64 °F
Th 7 12:39 CH
Hà Nội
Th 7 11:39 SA
Thẩm Dương
82 °F
Th 7 12:39 CH
Harare
Th 7 6:39 SA
Thâm Quyến
79 °F
Th 7 12:39 CH
Cáp Nhĩ Tân
84 °F
Th 7 12:39 CH
Thạch Gia Trang
Th 7 12:39 CH
La Habana •
75 °F
Th 7 12:39 SA
Shiyan
Th 7 12:39 CH
Hong Kong
79 °F
Th 7 12:39 CH
Singapore
91 °F
Th 7 12:39 CH
Houston •
82 °F
Th 6 11:39 CH
Soweto
46 °F
Th 7 6:39 SA
Hyderābād
97 °F
Th 7 10:09 SA
Surabaya
Th 7 11:39 SA
Ibadan
79 °F
Th 7 5:39 SA
Sūrat
91 °F
Th 7 10:09 SA
Indore
91 °F
Th 7 10:09 SA
Sydney
68 °F
Th 7 2:39 CH
Istanbul •
61 °F
Th 7 7:39 SA
Đại Khâu
82 °F
Th 7 1:39 CH
İzmir •
Th 7 7:39 SA
Taiden
65 °F
Th 7 1:39 CH
Iztapalapa •
61 °F
Th 6 11:39 CH
Đài Bắc
93 °F
Th 7 12:39 CH
Jaipur
81 °F
Th 7 10:09 SA
Taiyuan
Th 7 12:39 CH
Jakarta
90 °F
Th 7 11:39 SA
Tai’an
66 °F
Th 7 12:39 CH
Jeddah
82 °F
Th 7 7:39 SA
Tangshan
88 °F
Th 7 12:39 CH
Jilin
84 °F
Th 7 12:39 CH
Tashkent
86 °F
Th 7 9:39 SA
Tể Nam
88 °F
Th 7 12:39 CH
Tehran •
88 °F
Th 7 9:09 SA
Johannesburg
Th 7 6:39 SA
Thành phố Hồ Chí Minh
93 °F
Th 7 11:39 SA
Kabul
Th 7 9:09 SA
Thiên Tân
88 °F
Th 7 12:39 CH
Kaduna
Th 7 5:39 SA
Tokyo
79 °F
Th 7 1:39 CH
Khai Phong
81 °F
Th 7 12:39 CH
Toronto •
Th 7 12:39 SA
Kano
81 °F
Th 7 5:39 SA
Nhân Xuyên
81 °F
Th 7 1:39 CH
Kānpur
86 °F
Th 7 10:09 SA
Urunchi
86 °F
Th 7 12:39 CH
Kaohsiung
88 °F
Th 7 12:39 CH
Vancouver •
64 °F
Th 6 9:39 CH
Karachi
88 °F
Th 7 9:39 SA
Vienna •
52 °F
Th 7 6:39 SA
Karaj •
77 °F
Th 7 9:09 SA
Warszawa •
50 °F
Th 7 6:39 SA
Kathmandu
68 °F
Th 7 10:24 SA
Vũ Hán
81 °F
Th 7 12:39 CH
Khartoum
88 °F
Th 7 7:39 SA
Xinyang
81 °F
Th 7 12:39 CH
Kiev •
55 °F
Th 7 7:39 SA
Tây An
82 °F
Th 7 12:39 CH
Kinshasa
Th 7 5:39 SA
Yokohama
79 °F
Th 7 1:39 CH
Kobe
84 °F
Th 7 1:39 CH
Yueyang
81 °F
Th 7 12:39 CH
Kolkata
90 °F
Th 7 10:09 SA
Yunfu
84 °F
Th 7 12:39 CH
Kowloon
Th 7 12:39 CH
Trịnh Châu
81 °F
Th 7 12:39 CH
Kuala Lumpur
Th 7 12:39 CH
Zhongshan
Th 7 12:39 CH
Kumasi
79 °F
Th 7 4:39 SA
Zhumadian
81 °F
Th 7 12:39 CH
Quy ước giờ mùa hè