The Time Now > Thời tiết

Thời tiết và dự báo thời tiết toàn cầuChuyển đơn vị sang °C Chuyển sang chế độ 24 giờ
Abidjan
82 °F
Th 7 12:22 SA
Lagos
84 °F
Th 7 1:22 SA
Accra
82 °F
Th 7 12:22 SA
Lahore
55 °F
Th 7 5:22 SA
Addis Ababa
Th 7 3:22 SA
Lan Châu
21 °F
Th 7 8:22 SA
Ahmadābād
75 °F
Th 7 5:52 SA
Lima
Th 6 7:22 CH
Al Başrah
Th 7 3:22 SA
Luân Đôn
52 °F
Th 7 12:22 SA
Al Başrat al Qadīmah
Th 7 3:22 SA
Los Angeles
81 °F
Th 6 4:22 CH
Al Jīzah
59 °F
Th 7 2:22 SA
Luanda
81 °F
Th 7 1:22 SA
Al Mawşil al Jadīdah
Th 7 3:22 SA
Lucknow
63 °F
Th 7 5:52 SA
Aleppo
50 °F
Th 7 2:22 SA
Ludhiāna
57 °F
Th 7 5:52 SA
Alexandria
61 °F
Th 7 2:22 SA
Madrid
Th 7 1:22 SA
Algiers
46 °F
Th 7 1:22 SA
Manaus
81 °F
Th 6 8:22 CH
Almaty
27 °F
Th 7 6:22 SA
Manhattan
Th 6 7:22 CH
Ankara
Th 7 2:22 SA
Manila
82 °F
Th 7 8:22 SA
Asunción •
81 °F
Th 6 9:22 CH
Maracaibo
Th 6 7:52 CH
Baghdad
52 °F
Th 7 3:22 SA
Maracay
Th 6 7:52 CH
Bandung
Th 7 7:22 SA
Mashhad
41 °F
Th 7 3:52 SA
Bandung
81 °F
Th 7 7:22 SA
Medan
77 °F
Th 7 7:22 SA
Bangkok
77 °F
Th 7 7:22 SA
Medellín
Th 6 7:22 CH
Barcelona
54 °F
Th 7 1:22 SA
Melbourne •
64 °F
Th 7 11:22 SA
Bắc Kinh
37 °F
Th 7 8:22 SA
Ciudad de Mexico
75 °F
Th 6 6:22 CH
Beirut
57 °F
Th 7 2:22 SA
Minsk
Th 7 3:22 SA
Bekasi
81 °F
Th 7 7:22 SA
Mogadishu
Th 7 3:22 SA
Belo Horizonte
Th 6 9:22 CH
Montréal
18 °F
Th 6 7:22 CH
Bengaluru
Th 7 5:52 SA
Moskva
30 °F
Th 7 4:22 SA
Berlin
37 °F
Th 7 1:22 SA
Mosul
Th 7 3:22 SA
Bhopāl
61 °F
Th 7 5:52 SA
Mumbai
75 °F
Th 7 5:52 SA
Bogotá
61 °F
Th 6 7:22 CH
Nagoya
46 °F
Th 7 9:22 SA
Brasilia
72 °F
Th 6 9:22 CH
Nāgpur
61 °F
Th 7 5:52 SA
Brooklyn
Th 6 7:22 CH
Nairobi
Th 7 3:22 SA
Bucharest
37 °F
Th 7 2:22 SA
Nam Xương
43 °F
Th 7 8:22 SA
Budapest
32 °F
Th 7 1:22 SA
Nanchong
50 °F
Th 7 8:22 SA
Buenos Aires
72 °F
Th 6 9:22 CH
Nanjing
46 °F
Th 7 8:22 SA
Cairo
59 °F
Th 7 2:22 SA
Thành phố New York
Th 6 7:22 CH
Cali
79 °F
Th 6 7:22 CH
Osaka
45 °F
Th 7 9:22 SA
Camayenne
Th 7 12:22 SA
Palembang
Th 7 7:22 SA
Cape Town
64 °F
Th 7 2:22 SA
Paris
52 °F
Th 7 1:22 SA
Caracas
Th 6 7:52 CH
Patna
57 °F
Th 7 5:52 SA
Casablanca
Th 7 12:22 SA
Perth
75 °F
Th 7 8:22 SA
Changchun
21 °F
Th 7 8:22 SA
Philadelphia
38 °F
Th 6 7:22 CH
Changsha
Th 7 8:22 SA
Phnôm Pênh
75 °F
Th 7 7:22 SA
Thành Đô
52 °F
Th 7 8:22 SA
Phoenix
76 °F
Th 6 5:22 CH
Chennai
75 °F
Th 7 5:52 SA
Pretoria
59 °F
Th 7 2:22 SA
Chicago
26 °F
Th 6 6:22 CH
Puebla de Zaragoza
75 °F
Th 6 6:22 CH
Chittagong
Th 7 6:22 SA
Pune
75 °F
Th 7 5:52 SA
Trùng Khánh
50 °F
Th 7 8:22 SA
Busan
45 °F
Th 7 9:22 SA
Ciudad Juárez
64 °F
Th 6 5:22 CH
Puyang
36 °F
Th 7 8:22 SA
Conakry
Th 7 12:22 SA
Bình Nhưỡng
Th 7 9:22 SA
Curitiba
Th 6 9:22 CH
Thanh Đảo
39 °F
Th 7 8:22 SA
Dakar
72 °F
Th 7 12:22 SA
Rabat
48 °F
Th 7 12:22 SA
Dalian
37 °F
Th 7 8:22 SA
Raigarh Fort
Th 7 5:52 SA
Damascus
41 °F
Th 7 2:22 SA
Yangon
68 °F
Th 7 6:52 SA
Dar es Salaam
82 °F
Th 7 3:22 SA
Rāwalpindi
Th 7 5:22 SA
Delhi
64 °F
Th 7 5:52 SA
Recife
84 °F
Th 6 9:22 CH
Dhaka
Th 7 6:22 SA
Rio de Janeiro
72 °F
Th 6 9:22 CH
Durban
64 °F
Th 7 2:22 SA
Riyadh
57 °F
Th 7 3:22 SA
Ecatepec
75 °F
Th 6 6:22 CH
Roma
Th 7 1:22 SA
Eşfahān
32 °F
Th 7 3:52 SA
Sankt-Peterburg
25 °F
Th 7 4:22 SA
Faisalābād
55 °F
Th 7 5:22 SA
Salvador
84 °F
Th 6 9:22 CH
Fortaleza
84 °F
Th 6 9:22 CH
Sanaa
Th 7 3:22 SA
Grand Dakar
Th 7 12:22 SA
Santiago
75 °F
Th 6 9:22 CH
Guadalajara
81 °F
Th 6 6:22 CH
Santo Domingo
Th 6 8:22 CH
Quảng Châu
64 °F
Th 7 8:22 SA
São Paulo
66 °F
Th 6 9:22 CH
Guayaquil
84 °F
Th 6 7:22 CH
Sapporo
Th 7 9:22 SA
Hamburg
37 °F
Th 7 1:22 SA
Seoul
43 °F
Th 7 9:22 SA
Hàng Châu
50 °F
Th 7 8:22 SA
Thượng Hải
48 °F
Th 7 8:22 SA
Hà Nội
Th 7 7:22 SA
Thẩm Dương
32 °F
Th 7 8:22 SA
Harare
Th 7 2:22 SA
Thâm Quyến
68 °F
Th 7 8:22 SA
Cáp Nhĩ Tân
25 °F
Th 7 8:22 SA
Thạch Gia Trang
Th 7 8:22 SA
La Habana
66 °F
Th 6 7:22 CH
Shiyan
Th 7 8:22 SA
Hong Kong
68 °F
Th 7 8:22 SA
Singapore
79 °F
Th 7 8:22 SA
Houston
68 °F
Th 6 6:22 CH
Soweto
63 °F
Th 7 2:22 SA
Hyderābād
61 °F
Th 7 5:52 SA
Surabaya
Th 7 7:22 SA
Ibadan
84 °F
Th 7 1:22 SA
Sūrat
75 °F
Th 7 5:52 SA
Indore
75 °F
Th 7 5:52 SA
Sydney •
75 °F
Th 7 11:22 SA
Istanbul
50 °F
Th 7 2:22 SA
Đại Khâu
39 °F
Th 7 9:22 SA
İzmir
Th 7 2:22 SA
Taiden
31 °F
Th 7 9:22 SA
Iztapalapa
75 °F
Th 6 6:22 CH
Đài Bắc
72 °F
Th 7 8:22 SA
Jaipur
66 °F
Th 7 5:52 SA
Taiyuan
Th 7 8:22 SA
Jakarta
81 °F
Th 7 7:22 SA
Tai’an
39 °F
Th 7 8:22 SA
Jeddah
73 °F
Th 7 3:22 SA
Tangshan
39 °F
Th 7 8:22 SA
Jilin
21 °F
Th 7 8:22 SA
Tashkent
39 °F
Th 7 5:22 SA
Tể Nam
39 °F
Th 7 8:22 SA
Tehran
45 °F
Th 7 3:52 SA
Johannesburg
Th 7 2:22 SA
Thành phố Hồ Chí Minh
79 °F
Th 7 7:22 SA
Kabul
Th 7 4:52 SA
Thiên Tân
39 °F
Th 7 8:22 SA
Kaduna
Th 7 1:22 SA
Tokyo
46 °F
Th 7 9:22 SA
Khai Phong
36 °F
Th 7 8:22 SA
Toronto
Th 6 7:22 CH
Kano
73 °F
Th 7 1:22 SA
Nhân Xuyên
43 °F
Th 7 9:22 SA
Kānpur
63 °F
Th 7 5:52 SA
Urunchi
27 °F
Th 7 8:22 SA
Kaohsiung
73 °F
Th 7 8:22 SA
Vancouver
40 °F
Th 6 4:22 CH
Karachi
70 °F
Th 7 5:22 SA
Vienna
30 °F
Th 7 1:22 SA
Karaj
41 °F
Th 7 3:52 SA
Warszawa
36 °F
Th 7 1:22 SA
Kathmandu
46 °F
Th 7 6:07 SA
Vũ Hán
43 °F
Th 7 8:22 SA
Khartoum
73 °F
Th 7 3:22 SA
Xinyang
43 °F
Th 7 8:22 SA
Kiev
30 °F
Th 7 2:22 SA
Tây An
43 °F
Th 7 8:22 SA
Kinshasa
81 °F
Th 7 1:22 SA
Yokohama
46 °F
Th 7 9:22 SA
Kobe
45 °F
Th 7 9:22 SA
Yueyang
46 °F
Th 7 8:22 SA
Kolkata
63 °F
Th 7 5:52 SA
Yunfu
50 °F
Th 7 8:22 SA
Kowloon
Th 7 8:22 SA
Trịnh Châu
36 °F
Th 7 8:22 SA
Kuala Lumpur
Th 7 8:22 SA
Zhongshan
Th 7 8:22 SA
Kumasi
82 °F
Th 7 12:22 SA
Zhumadian
36 °F
Th 7 8:22 SA
Quy ước giờ mùa hè