The Time Now > Thời tiết

Thời tiết và dự báo thời tiết toàn cầuChuyển đơn vị sang °C Chuyển sang chế độ 24 giờ
Abidjan
73 °F
Th 3 11:19 CH
Lagos
Th 4 12:19 SA
Accra
82 °F
Th 3 11:19 CH
Lahore
52 °F
Th 4 4:19 SA
Addis Ababa
Th 4 2:19 SA
Lan Châu
12 °F
Th 4 7:19 SA
Ahmadābād
66 °F
Th 4 4:49 SA
Lima
Th 3 6:19 CH
Al Başrah
Th 4 2:19 SA
Luân Đôn
59 °F
Th 3 11:19 CH
Al Başrat al Qadīmah
Th 4 2:19 SA
Los Angeles
80 °F
Th 3 3:19 CH
Al Jīzah
59 °F
Th 4 1:19 SA
Luanda
77 °F
Th 4 12:19 SA
Al Mawşil al Jadīdah
Th 4 2:19 SA
Lucknow
50 °F
Th 4 4:49 SA
Aleppo
57 °F
Th 4 1:19 SA
Ludhiāna
46 °F
Th 4 4:49 SA
Alexandria
63 °F
Th 4 1:19 SA
Madrid
Th 4 12:19 SA
Algiers
45 °F
Th 4 12:19 SA
Manaus
81 °F
Th 3 7:19 CH
Almaty
19 °F
Th 4 5:19 SA
Manhattan
Th 3 6:19 CH
Ankara
28 °F
Th 4 1:19 SA
Manila
79 °F
Th 4 7:19 SA
Asunción •
72 °F
Th 3 8:19 CH
Maracaibo
Th 3 6:49 CH
Baghdad
63 °F
Th 4 2:19 SA
Maracay
82 °F
Th 3 6:49 CH
Bandung
Th 4 6:19 SA
Mashhad
43 °F
Th 4 2:49 SA
Bandung
Th 4 6:19 SA
Medan
75 °F
Th 4 6:19 SA
Bangkok
79 °F
Th 4 6:19 SA
Medellín
Th 3 6:19 CH
Barcelona
52 °F
Th 4 12:19 SA
Melbourne •
81 °F
Th 4 10:19 SA
Bắc Kinh
36 °F
Th 4 7:19 SA
Ciudad de Mexico
70 °F
Th 3 5:19 CH
Beirut
59 °F
Th 4 1:19 SA
Minsk
Th 4 2:19 SA
Bekasi
Th 4 6:19 SA
Mogadishu
Th 4 2:19 SA
Belo Horizonte •
Th 3 9:19 CH
Montréal
45 °F
Th 3 6:19 CH
Bengaluru
Th 4 4:49 SA
Moskva
30 °F
Th 4 3:19 SA
Berlin
41 °F
Th 4 12:19 SA
Mosul
Th 4 2:19 SA
Bhopāl
72 °F
Th 4 4:49 SA
Mumbai
79 °F
Th 4 4:49 SA
Bogotá
59 °F
Th 3 6:19 CH
Nagoya
48 °F
Th 4 8:19 SA
Brasilia •
72 °F
Th 3 9:19 CH
Nāgpur
72 °F
Th 4 4:49 SA
Brooklyn
Th 3 6:19 CH
Nairobi
Th 4 2:19 SA
Bucharest
39 °F
Th 4 1:19 SA
Nam Xương
43 °F
Th 4 7:19 SA
Budapest
43 °F
Th 4 12:19 SA
Nanchong
48 °F
Th 4 7:19 SA
Buenos Aires
64 °F
Th 3 8:19 CH
Nanjing
43 °F
Th 4 7:19 SA
Cairo
59 °F
Th 4 1:19 SA
Thành phố New York
Th 3 6:19 CH
Cali
75 °F
Th 3 6:19 CH
Osaka
41 °F
Th 4 8:19 SA
Camayenne
Th 3 11:19 CH
Palembang
77 °F
Th 4 6:19 SA
Cape Town
50 °F
Th 4 1:19 SA
Paris
50 °F
Th 4 12:19 SA
Caracas
82 °F
Th 3 6:49 CH
Patna
57 °F
Th 4 4:49 SA
Casablanca
Th 3 11:19 CH
Perth
59 °F
Th 4 7:19 SA
Changchun
21 °F
Th 4 7:19 SA
Philadelphia
55 °F
Th 3 6:19 CH
Changsha
Th 4 7:19 SA
Phnôm Pênh
79 °F
Th 4 6:19 SA
Thành Đô
48 °F
Th 4 7:19 SA
Phoenix
78 °F
Th 3 4:19 CH
Chennai
79 °F
Th 4 4:49 SA
Pretoria
Th 4 1:19 SA
Chicago
34 °F
Th 3 5:19 CH
Puebla de Zaragoza
70 °F
Th 3 5:19 CH
Chittagong
Th 4 5:19 SA
Pune
79 °F
Th 4 4:49 SA
Trùng Khánh
48 °F
Th 4 7:19 SA
Busan
43 °F
Th 4 8:19 SA
Ciudad Juárez
72 °F
Th 3 4:19 CH
Puyang
45 °F
Th 4 7:19 SA
Conakry
Th 3 11:19 CH
Bình Nhưỡng
Th 4 8:19 SA
Curitiba •
Th 3 9:19 CH
Thanh Đảo
37 °F
Th 4 7:19 SA
Dakar
79 °F
Th 3 11:19 CH
Rabat
55 °F
Th 3 11:19 CH
Dalian
36 °F
Th 4 7:19 SA
Raigarh Fort
Th 4 4:49 SA
Damascus
50 °F
Th 4 1:19 SA
Yangon
79 °F
Th 4 5:49 SA
Dar es Salaam
75 °F
Th 4 2:19 SA
Rāwalpindi
48 °F
Th 4 4:19 SA
Delhi
54 °F
Th 4 4:49 SA
Recife
79 °F
Th 3 8:19 CH
Dhaka
Th 4 5:19 SA
Rio de Janeiro •
75 °F
Th 3 9:19 CH
Durban
72 °F
Th 4 1:19 SA
Riyadh
72 °F
Th 4 2:19 SA
Ecatepec
70 °F
Th 3 5:19 CH
Roma
Th 4 12:19 SA
Eşfahān
45 °F
Th 4 2:49 SA
Sankt-Peterburg
34 °F
Th 4 3:19 SA
Faisalābād
52 °F
Th 4 4:19 SA
Salvador
77 °F
Th 3 8:19 CH
Fortaleza
81 °F
Th 3 8:19 CH
Sanaa
Th 4 2:19 SA
Grand Dakar
Th 3 11:19 CH
Santiago
79 °F
Th 3 8:19 CH
Guadalajara
77 °F
Th 3 5:19 CH
Santo Domingo
Th 3 7:19 CH
Quảng Châu
57 °F
Th 4 7:19 SA
São Paulo •
72 °F
Th 3 9:19 CH
Guayaquil
81 °F
Th 3 6:19 CH
Sapporo
32 °F
Th 4 8:19 SA
Hamburg
43 °F
Th 4 12:19 SA
Seoul
37 °F
Th 4 8:19 SA
Hàng Châu
50 °F
Th 4 7:19 SA
Thượng Hải
50 °F
Th 4 7:19 SA
Hà Nội
Th 4 6:19 SA
Thẩm Dương
19 °F
Th 4 7:19 SA
Harare
66 °F
Th 4 1:19 SA
Thâm Quyến
61 °F
Th 4 7:19 SA
Cáp Nhĩ Tân
16 °F
Th 4 7:19 SA
Thạch Gia Trang
Th 4 7:19 SA
La Habana
75 °F
Th 3 6:19 CH
Shiyan
Th 4 7:19 SA
Hong Kong
61 °F
Th 4 7:19 SA
Singapore
79 °F
Th 4 7:19 SA
Houston
Th 3 5:19 CH
Soweto
70 °F
Th 4 1:19 SA
Hyderābād
72 °F
Th 4 4:49 SA
Surabaya
77 °F
Th 4 6:19 SA
Ibadan
Th 4 12:19 SA
Sūrat
66 °F
Th 4 4:49 SA
Indore
66 °F
Th 4 4:49 SA
Sydney •
66 °F
Th 4 10:19 SA
Istanbul
43 °F
Th 4 1:19 SA
Đại Khâu
37 °F
Th 4 8:19 SA
İzmir
Th 4 1:19 SA
Taiden
55 °F
Th 4 8:19 SA
Iztapalapa
70 °F
Th 3 5:19 CH
Đài Bắc
70 °F
Th 4 7:19 SA
Jaipur
54 °F
Th 4 4:49 SA
Taiyuan
Th 4 7:19 SA
Jakarta
Th 4 6:19 SA
Tai’an
37 °F
Th 4 7:19 SA
Jeddah
73 °F
Th 4 2:19 SA
Tangshan
30 °F
Th 4 7:19 SA
Jilin
21 °F
Th 4 7:19 SA
Tashkent
39 °F
Th 4 4:19 SA
Tể Nam
30 °F
Th 4 7:19 SA
Tehran
55 °F
Th 4 2:49 SA
Johannesburg
Th 4 1:19 SA
Thành phố Hồ Chí Minh
77 °F
Th 4 6:19 SA
Kabul
Th 4 3:49 SA
Thiên Tân
30 °F
Th 4 7:19 SA
Kaduna
Th 4 12:19 SA
Tokyo
45 °F
Th 4 8:19 SA
Khai Phong
45 °F
Th 4 7:19 SA
Toronto
Th 3 6:19 CH
Kano
72 °F
Th 4 12:19 SA
Nhân Xuyên
37 °F
Th 4 8:19 SA
Kānpur
50 °F
Th 4 4:49 SA
Urunchi
30 °F
Th 4 7:19 SA
Kaohsiung
73 °F
Th 4 7:19 SA
Vancouver
43 °F
Th 3 3:19 CH
Karachi
55 °F
Th 4 4:19 SA
Vienna
48 °F
Th 4 12:19 SA
Karaj
Th 4 2:49 SA
Warszawa
34 °F
Th 4 12:19 SA
Kathmandu
48 °F
Th 4 5:04 SA
Vũ Hán
43 °F
Th 4 7:19 SA
Khartoum
72 °F
Th 4 2:19 SA
Xinyang
43 °F
Th 4 7:19 SA
Kiev
32 °F
Th 4 1:19 SA
Tây An
32 °F
Th 4 7:19 SA
Kinshasa
77 °F
Th 4 12:19 SA
Yokohama
45 °F
Th 4 8:19 SA
Kobe
41 °F
Th 4 8:19 SA
Yueyang
46 °F
Th 4 7:19 SA
Kolkata
64 °F
Th 4 4:49 SA
Yunfu
48 °F
Th 4 7:19 SA
Kowloon
Th 4 7:19 SA
Trịnh Châu
45 °F
Th 4 7:19 SA
Kuala Lumpur
Th 4 7:19 SA
Zhongshan
Th 4 7:19 SA
Kumasi
82 °F
Th 3 11:19 CH
Zhumadian
45 °F
Th 4 7:19 SA
Quy ước giờ mùa hè