The Time Now > Afghanistan > Thời tiết & Dự báo thời tiết

Thời tiết và dự báo thời tiết ở Afghanistan

Thứ Tư 12 tháng 8 2020 8:25:34 PM
Thời tiết\ hôm nay
Điều kiện hiện tại
Dự báo thời tiết
48 giờ2 tuầnHàng giờ

Dự báo thời tiết hàng giờ cho

Cập nhật lần cuối: