The Time Now > Ăng-gô-la (Angola) > Menongue > Thời tiết & Dự báo thời tiết

Thời tiết và dự báo thời tiết ở Menongue, Ăng-gô-la (Angola)

Thứ Tư 15 tháng 7 2020 12:37:19 PM
Thời tiết\ hôm nay
Điều kiện hiện tại
Dự báo thời tiết
48 giờ2 tuầnHàng giờ

Điều Kiện Thời Tiết Hiện Tại
Bie Silva Porto

Đầy nắng. Nhẹ.
Khoảng cách
1579 km từ Menongue
Nhiệt độ
Độ thoải mái
Điểm sương
Sức gió
Độ ẩm
Áp suất
Tầm nhìn
Cập nhật lần cuối
69.8°F
69.8°F
19.4°F
18.02 dặm/h hướng 190° N
15%
30.33 "Hg
10 dặm
Th 4 15 thg 7 2020, 11:00 SA GMT+1

Mặt trời & Mặt trăng

Mặt trời mọc
Mặt trời lặn
Độ dài ban ngày
6:14 AM
5:42 PM
11:28
Trăng lưỡi liềm
Mặt trăng mọc
Mặt trăng lặn
1:27 AM
1:23 PM

Dự báo thời tiết 48 giờ cho Menongue

Cập nhật lần cuối: Th 4 15 thg 7 2020, 8:39 SA GMT+1
 
 
thứ 4
Chiều

Tối

Tối
thứ 5
Buổi sáng

Chiều

Tối

Tối
thứ 6
Buổi sáng
Thời tiết
Nhiệt độ
73°F
52°F
43°F
41°F
72°F
52°F
45°F
55°F
Độ thoải mái
73°F
50°F
39°F
36°F
73°F
48°F
41°F
52°F
Điểm sương
23°F
25°F
25°F
27°F
30°F
32°F
32°F
36°F
Tốc độ gió
từ hướng
12 dặm/h
97°Đ
6 dặm/h
115°ĐN
6 dặm/h
124°ĐN
11 dặm/h
113°ĐN
11 dặm/h
103°Đ
6 dặm/h
134°ĐN
6 dặm/h
124°ĐN
11 dặm/h
111°Đ
Thang Beaufort
4
2
2
3
4
2
2
3
Độ ẩm
15%
33%
45%
51%
20%
44%
59%
50%
Tầm nhìn
48 dặm
37 dặm
31 dặm
34 dặm
43 dặm
29 dặm
20 dặm
15 dặm
Xác suất mưa
0%
0%
0%
1%
1%
0%
0%
1%
Lượng mưa
-
-
-
-
-
-
-
-
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


Dự báo thời tiết 2 tuần cho Menongue

Cập nhật lần cuối: Th 4 15 thg 7 2020, 10:22 SA GMT+1
 
 
Th 4 15 thg 7
Th 5 16 thg 7
Th 6 17 thg 7
Th 7 18 thg 7
CN 19 thg 7
Th 2 20 thg 7
Th 3 21 thg 7
Th 4 22 thg 7
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
73°F
72°F
70°F
68°F
70°F
75°F
82°F
82°F
Nhiệt độ thấp nhất
43°F
41°F
43°F
39°F
39°F
39°F
41°F
43°F
Độ thoải mái
73°F
68°F
66°F
64°F
66°F
73°F
79°F
81°F
Điểm sương
25°F
30°F
34°F
28°F
32°F
32°F
32°F
30°F
Tốc độ gió
từ hướng
11 dặm/h
115°ĐN
11 dặm/h
120°ĐN
9 dặm/h
120°ĐN
9 dặm/h
110°Đ
8 dặm/h
106°Đ
6 dặm/h
120°ĐN
6 dặm/h
110°Đ
7 dặm/h
120°ĐN
Thang Beaufort
4
3
3
3
3
2
2
3
Độ ẩm
17%
22%
29%
24%
25%
22%
16%
14%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
Xác suất mưa
0%
1%
1%
1%
1%
2%
1%
1%
Lượng mưa
-
-
-
-
-
-
-
-
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
Th 5 23 thg 7
Th 6 24 thg 7
Th 7 25 thg 7
CN 26 thg 7
Th 2 27 thg 7
Th 3 28 thg 7
Th 4 29 thg 7
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
Nhiệt độ thấp nhất
43°F
43°F
43°F
43°F
43°F
43°F
43°F
Độ thoải mái
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
Điểm sương
23°F
27°F
25°F
23°F
21°F
19°F
21°F
Tốc độ gió
từ hướng
8 dặm/h
120°ĐN
7 dặm/h
140°ĐN
6 dặm/h
130°ĐN
6 dặm/h
100°Đ
6 dặm/h
120°ĐN
4 dặm/h
100°Đ
7 dặm/h
50°ĐB
Thang Beaufort
3
3
2
2
2
2
3
Độ ẩm
11%
13%
12%
12%
11%
10%
11%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
3
thấp
Xác suất mưa
1%
1%
3%
3%
3%
3%
4%
Lượng mưa
-
-
-
-
-
-
-
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-

Dự báo thời tiết hàng giờ cho Menongue

Cập nhật lần cuối: Th 4 15 thg 7 2020, 8:39 SA GMT+1