The Time Now > Băng-la-đét (Bangladesh) > Chittagong > Thời tiết & Dự báo thời tiết

Thời tiết và dự báo thời tiết ở Chittagong, Băng-la-đét (Bangladesh)

Thứ Tư 13 tháng 11 2019 6:10:00 PM
Thời tiết\ hôm nay
Điều kiện hiện tại
Dự báo thời tiết
48 giờ2 tuầnHàng giờ

Điều Kiện Thời Tiết Hiện Tại
Chittagong Patenga

Mây phân tán. Cảnh báo.
Khoảng cách
6343 km từ Chittagong
Nhiệt độ
Độ thoải mái
Điểm sương
Sức gió
Độ ẩm
Áp suất
Tầm nhìn
Cập nhật lần cuối
84.2°F
87.4°F
68°F
3.11 dặm/h hướng 300° TB
58%
29.92 "Hg
3.73 dặm
Th 4 13 thg 11 2019, 5:00 CH GMT+6

Mặt trời & Mặt trăng

Mặt trời mọc
Mặt trời lặn
Độ dài ban ngày
6:03 AM
5:10 PM
11:7
Trăng tròn
Mặt trăng mọc
Mặt trăng lặn
5:55 PM
6:28 AM

Dự báo thời tiết 48 giờ cho Chittagong

Cập nhật lần cuối: Th 4 13 thg 11 2019, 12:14 CH GMT+6
 
 
thứ 4
Tối

Tối
thứ 5
Buổi sáng

Chiều

Tối

Tối
thứ 6
Buổi sáng

Chiều
Thời tiết
Nhiệt độ
75°F
72°F
70°F
86°F
77°F
73°F
77°F
84°F
Độ thoải mái
75°F
68°F
70°F
97°F
77°F
70°F
79°F
93°F
Điểm sương
70°F
70°F
72°F
75°F
73°F
70°F
72°F
72°F
Tốc độ gió
từ hướng
6 dặm/h
15°B
6 dặm/h
22°B
6 dặm/h
30°ĐB
9 dặm/h
302°TB
6 dặm/h
9°B
6 dặm/h
6°B
6 dặm/h
51°ĐB
8 dặm/h
297°TB
Thang Beaufort
2
2
2
3
2
2
2
3
Độ ẩm
87%
96%
100%
69%
88%
92%
84%
66%
Tầm nhìn
9 dặm
6 dặm
6 dặm
13 dặm
9 dặm
7 dặm
7 dặm
14 dặm
Xác suất mưa
1%
1%
0%
1%
1%
1%
1%
2%
Lượng mưa
-
-
-
-
-
-
-
-
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


Dự báo thời tiết 2 tuần cho Chittagong

Cập nhật lần cuối: Th 4 13 thg 11 2019, 2:14 CH GMT+6
 
 
Th 5 14 thg 11
Th 6 15 thg 11
Th 7 16 thg 11
CN 17 thg 11
Th 2 18 thg 11
Th 3 19 thg 11
Th 4 20 thg 11
Th 5 21 thg 11
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
86°F
84°F
84°F
82°F
81°F
82°F
82°F
81°F
Nhiệt độ thấp nhất
70°F
72°F
70°F
68°F
66°F
64°F
64°F
63°F
Độ thoải mái
91°F
88°F
86°F
82°F
81°F
84°F
82°F
81°F
Điểm sương
73°F
72°F
70°F
66°F
68°F
68°F
64°F
64°F
Tốc độ gió
từ hướng
7 dặm/h
35°ĐB
7 dặm/h
291°T
7 dặm/h
300°TB
7 dặm/h
38°ĐB
7 dặm/h
25°ĐB
9 dặm/h
310°TB
8 dặm/h
300°TB
9 dặm/h
300°TB
Thang Beaufort
3
3
3
3
3
3
3
3
Độ ẩm
73%
71%
67%
65%
68%
61%
61%
61%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
5
trung bình
5
trung bình
5
trung bình
5
trung bình
5
trung bình
5
trung bình
5
trung bình
5
trung bình
Xác suất mưa
1%
1%
2%
2%
2%
3%
4%
3%
Lượng mưa
-
-
-
-
-
-
-
-
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
Th 6 22 thg 11
Th 7 23 thg 11
CN 24 thg 11
Th 2 25 thg 11
Th 3 26 thg 11
Th 4 27 thg 11
Th 5 28 thg 11
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
Nhiệt độ thấp nhất
63°F
63°F
63°F
63°F
63°F
63°F
63°F
Độ thoải mái
79°F
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
Điểm sương
61°F
70°F
68°F
68°F
66°F
66°F
64°F
Tốc độ gió
từ hướng
8 dặm/h
290°T
5 dặm/h
330°TB
5 dặm/h
320°TB
5 dặm/h
330°TB
6 dặm/h
340°B
6 dặm/h
340°B
9 dặm/h
340°B
Thang Beaufort
3
2
2
2
2
2
3
Độ ẩm
59%
74%
73%
69%
67%
66%
64%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
5
trung bình
5
trung bình
5
trung bình
5
trung bình
5
trung bình
5
trung bình
5
trung bình
Xác suất mưa
3%
3%
2%
2%
2%
1%
2%
Lượng mưa
-
-
-
-
-
-
-
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-

Dự báo thời tiết hàng giờ cho Chittagong

Cập nhật lần cuối: Th 4 13 thg 11 2019, 12:14 CH GMT+6