The Time Now > Ba Tây (Bra-xin) > Belo Horizonte > Thời tiết & Dự báo thời tiết

Thời tiết và dự báo thời tiết ở Belo Horizonte, Ba Tây (Bra-xin)

Thứ Năm 16 tháng 8 2018 4:00:45 AM
Thời tiết\ hôm nay
Điều kiện hiện tại
Dự báo thời tiết
48 giờ2 tuầnHàng giờ

Điều Kiện Thời Tiết Hiện Tại
Belo Horizonte Aeroporto

Trong sáng. Nhẹ.
Khoảng cách
3278 km từ Belo Horizonte
Nhiệt độ
Độ thoải mái
Điểm sương
Sức gió
Độ ẩm
Áp suất
Tầm nhìn
Cập nhật lần cuối
64.4°F
64.4°F
51.8°F
9.94 dặm/h hướng 100° Đ
64%
30.15 "Hg
10 dặm
Th 5 16 thg 8 2018, 3:00 SA GMT-3

Mặt trời & Mặt trăng

Mặt trời mọc
Mặt trời lặn
Độ dài ban ngày
6:17 AM
5:43 PM
11:26
Trăng khuyết
Mặt trăng mọc
Mặt trăng lặn
9:33 AM
10:07 PM

Dự báo thời tiết 48 giờ cho Belo Horizonte

Cập nhật lần cuối: Th 5 16 thg 8 2018, 3:10 SA GMT-3
 
 
thứ 5
Buổi sáng

Chiều

Tối

Tối
thứ 6
Buổi sáng

Chiều

Tối

Tối
Thời tiết
Nhiệt độ
59°F
75°F
64°F
61°F
63°F
70°F
64°F
57°F
Độ thoải mái
57°F
77°F
64°F
61°F
63°F
75°F
64°F
55°F
Điểm sương
54°F
52°F
55°F
55°F
55°F
52°F
54°F
54°F
Tốc độ gió
từ hướng
9 dặm/h
77°Đ
7 dặm/h
51°ĐB
7 dặm/h
72°Đ
7 dặm/h
66°ĐB
7 dặm/h
82°Đ
9 dặm/h
33°ĐB
9 dặm/h
111°Đ
7 dặm/h
90°Đ
Thang Beaufort
3
3
3
3
3
3
3
3
Độ ẩm
82%
43%
74%
83%
75%
52%
69%
90%
Tầm nhìn
11 dặm
17 dặm
3 dặm
2 dặm
2 dặm
12 dặm
3 dặm
6 dặm
Xác suất mưa
7%
41%
56%
56%
67%
44%
58%
56%
Lượng mưa
-
0.06 "
0.13 "
0.24 "
0.04 "
0.25 "
0.21 "
0.04 "
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


Dự báo thời tiết 2 tuần cho Belo Horizonte

Cập nhật lần cuối: Th 4 15 thg 8 2018, 11:14 CH GMT-3
 
 
Th 5 16 thg 8
Th 6 17 thg 8
Th 7 18 thg 8
CN 19 thg 8
Th 2 20 thg 8
Th 3 21 thg 8
Th 4 22 thg 8
Th 5 23 thg 8
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
75°F
72°F
70°F
73°F
75°F
77°F
77°F
79°F
Nhiệt độ thấp nhất
59°F
59°F
57°F
55°F
55°F
55°F
61°F
61°F
Độ thoải mái
77°F
75°F
68°F
77°F
77°F
77°F
77°F
79°F
Điểm sương
52°F
54°F
52°F
50°F
50°F
46°F
46°F
46°F
Tốc độ gió
từ hướng
9 dặm/h
86°Đ
8 dặm/h
89°Đ
8 dặm/h
94°Đ
8 dặm/h
86°Đ
7 dặm/h
87°Đ
8 dặm/h
80°Đ
7 dặm/h
40°ĐB
7 dặm/h
60°ĐB
Thang Beaufort
3
3
3
3
3
3
3
3
Độ ẩm
50%
57%
56%
47%
44%
37%
33%
33%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
5
trung bình
0
rất nhỏ
5
trung bình
5
trung bình
7
cao
7
cao
7
cao
5
trung bình
Xác suất mưa
42%
65%
50%
6%
4%
5%
5%
4%
Lượng mưa
0.28 "
0.39 "
0.15 "
-
-
-
-
-
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
Th 6 24 thg 8
Th 7 25 thg 8
CN 26 thg 8
Th 2 27 thg 8
Th 3 28 thg 8
Th 4 29 thg 8
Th 5 30 thg 8
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
79°F
77°F
77°F
79°F
79°F
79°F
79°F
Nhiệt độ thấp nhất
61°F
57°F
57°F
57°F
59°F
59°F
59°F
Độ thoải mái
79°F
77°F
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
Điểm sương
50°F
48°F
54°F
55°F
54°F
61°F
61°F
Tốc độ gió
từ hướng
10 dặm/h
60°ĐB
11 dặm/h
50°ĐB
4 dặm/h
30°ĐB
8 dặm/h
100°Đ
9 dặm/h
90°Đ
8 dặm/h
90°Đ
7 dặm/h
80°Đ
Thang Beaufort
3
3
1
3
3
3
3
Độ ẩm
39%
37%
45%
48%
43%
58%
56%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
5
trung bình
5
trung bình
5
trung bình
Xác suất mưa
3%
3%
8%
8%
36%
29%
6%
Lượng mưa
-
-
-
-
0.02 "
0.02 "
-
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-

Dự báo thời tiết hàng giờ cho Belo Horizonte

Cập nhật lần cuối: Th 5 16 thg 8 2018, 3:10 SA GMT-3