The Time Now > Ba Tây (Bra-xin) > Belo Horizonte > Thời tiết & Dự báo thời tiết

Thời tiết và dự báo thời tiết ở Belo Horizonte, Ba Tây (Bra-xin)

Thứ Hai 21 tháng 10 2019 10:46:56 PM
Thời tiết\ hôm nay
Điều kiện hiện tại
Dự báo thời tiết
48 giờ2 tuầnHàng giờ

Điều Kiện Thời Tiết Hiện Tại
Belo Horizonte Aeroporto

Mây thoáng qua. Nhẹ.
Khoảng cách
3278 km từ Belo Horizonte
Nhiệt độ
Độ thoải mái
Điểm sương
Sức gió
Độ ẩm
Áp suất
Cập nhật lần cuối
75.2°F
77.22°F
62.6°F
1.86 dặm/h hướng 20° B
65%
29.95 "Hg
Th 2 21 thg 10 2019, 10:00 CH GMT-2

Mặt trời & Mặt trăng

Mặt trời mọc
Mặt trời lặn
Độ dài ban ngày
6:21 AM
6:59 PM
12:38
Last Quarter
Mặt trăng mọc
Mặt trăng lặn
1:11 AM
12:28 PM

Dự báo thời tiết 48 giờ cho Belo Horizonte

Cập nhật lần cuối: Th 2 21 thg 10 2019, 10:20 CH GMT-2
 
 
thứ 2
Tối
thứ 3
Buổi sáng

Chiều

Tối

Tối
thứ 4
Buổi sáng

Chiều

Tối
Thời tiết
Nhiệt độ
64°F
70°F
79°F
70°F
63°F
63°F
81°F
70°F
Độ thoải mái
64°F
72°F
79°F
72°F
63°F
63°F
81°F
72°F
Điểm sương
63°F
63°F
63°F
63°F
59°F
59°F
59°F
61°F
Tốc độ gió
từ hướng
4 dặm/h
83°Đ
7 dặm/h
359°B
9 dặm/h
290°T
6 dặm/h
142°ĐN
6 dặm/h
139°ĐN
9 dặm/h
94°Đ
9 dặm/h
60°ĐB
8 dặm/h
112°Đ
Thang Beaufort
1
3
3
2
2
3
3
3
Độ ẩm
93%
76%
58%
76%
88%
90%
49%
76%
Tầm nhìn
2 dặm
11 dặm
3 dặm
4 dặm
6 dặm
12 dặm
13 dặm
2 dặm
Xác suất mưa
69%
49%
36%
12%
56%
11%
27%
31%
Lượng mưa
0.1 "
0.03 "
0.05 "
-
0 "
-
0.03 "
0.01 "
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


Dự báo thời tiết 2 tuần cho Belo Horizonte

Cập nhật lần cuối: Th 2 21 thg 10 2019, 6:14 CH GMT-2
 
 
Th 3 22 thg 10
Th 4 23 thg 10
Th 5 24 thg 10
Th 6 25 thg 10
Th 7 26 thg 10
CN 27 thg 10
Th 2 28 thg 10
Th 3 29 thg 10
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
79°F
81°F
79°F
81°F
82°F
84°F
86°F
84°F
Nhiệt độ thấp nhất
64°F
63°F
64°F
66°F
66°F
66°F
66°F
66°F
Độ thoải mái
79°F
79°F
79°F
81°F
81°F
86°F
84°F
84°F
Điểm sương
61°F
59°F
61°F
61°F
59°F
63°F
59°F
59°F
Tốc độ gió
từ hướng
7 dặm/h
148°ĐN
9 dặm/h
108°Đ
7 dặm/h
89°Đ
7 dặm/h
97°Đ
9 dặm/h
96°Đ
5 dặm/h
20°B
4 dặm/h
320°TB
4 dặm/h
320°TB
Thang Beaufort
3
3
3
3
3
2
1
1
Độ ẩm
60%
54%
58%
52%
49%
48%
40%
42%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
5
trung bình
10
khắc nghiệt
5
trung bình
Xác suất mưa
73%
58%
82%
69%
56%
54%
77%
66%
Lượng mưa
0.4 "
0.14 "
0.6 "
0.41 "
0.25 "
0.26 "
1.02 "
0.31 "
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
Th 4 30 thg 10
Th 5 31 thg 10
Th 6 01 thg 11
Th 7 02 thg 11
Th 2 04 thg 11
Th 3 05 thg 11
Th 4 06 thg 11
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
84°F
84°F
84°F
82°F
82°F
82°F
82°F
Nhiệt độ thấp nhất
66°F
66°F
66°F
66°F
66°F
66°F
66°F
Độ thoải mái
86°F
91°F
90°F
86°F
86°F
88°F
88°F
Điểm sương
61°F
75°F
70°F
70°F
70°F
73°F
73°F
Tốc độ gió
từ hướng
4 dặm/h
280°T
4 dặm/h
110°Đ
6 dặm/h
100°Đ
6 dặm/h
40°ĐB
7 dặm/h
10°B
6 dặm/h
340°B
6 dặm/h
340°B
Thang Beaufort
2
1
2
2
3
2
2
Độ ẩm
46%
74%
64%
66%
67%
74%
74%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
Xác suất mưa
69%
66%
72%
68%
61%
75%
75%
Lượng mưa
0.41 "
0.24 "
0.16 "
0.24 "
0.12 "
0.29 "
0.29 "
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-

Dự báo thời tiết hàng giờ cho Belo Horizonte

Cập nhật lần cuối: Th 2 21 thg 10 2019, 10:20 CH GMT-2