The Time Now > Ba Tây (Bra-xin) > Duque de Caxias > Thời tiết & Dự báo thời tiết

Thời tiết và dự báo thời tiết ở Duque de Caxias, Ba Tây (Bra-xin)

Thứ Tư 14 tháng 11 2018 9:31:14 PM
Thời tiết\ hôm nay
Điều kiện hiện tại
Dự báo thời tiết
48 giờ2 tuầnHàng giờ

Điều Kiện Thời Tiết Hiện Tại
Galeao

Trong sáng. Cảnh báo.
Khoảng cách
3311 km từ Duque de Caxias
Nhiệt độ
Độ thoải mái
Điểm sương
Sức gió
Độ ẩm
Áp suất
Tầm nhìn
Cập nhật lần cuối
87.8°F
97.75°F
75.2°F
4.35 dặm/h hướng 20° B
66%
29.77 "Hg
10 dặm
Th 4 14 thg 11 2018, 9:00 CH GMT-2

Mặt trời & Mặt trăng

Mặt trời mọc
Mặt trời lặn
Độ dài ban ngày
6:02 AM
7:13 PM
13:11
Trăng khuyết
Mặt trăng mọc
Mặt trăng lặn
11:41 AM
12:25 AM

Dự báo thời tiết 48 giờ cho Duque de Caxias

Cập nhật lần cuối: Th 4 14 thg 11 2018, 4:15 CH GMT-2
 
 
thứ 4
Tối

Tối
thứ 5
Buổi sáng

Chiều

Tối

Tối
thứ 6
Buổi sáng

Chiều
Thời tiết
Nhiệt độ
84°F
77°F
86°F
97°F
79°F
73°F
75°F
75°F
Độ thoải mái
88°F
79°F
90°F
109°F
81°F
73°F
75°F
75°F
Điểm sương
70°F
70°F
70°F
70°F
72°F
70°F
70°F
70°F
Tốc độ gió
từ hướng
6 dặm/h
352°B
4 dặm/h
346°B
6 dặm/h
343°B
12 dặm/h
209°TN
7 dặm/h
244°TN
4 dặm/h
248°T
6 dặm/h
238°TN
9 dặm/h
215°TN
Thang Beaufort
2
2
2
4
3
2
2
3
Độ ẩm
65%
78%
59%
42%
79%
89%
86%
83%
Tầm nhìn
9 dặm
8 dặm
12 dặm
3 dặm
2 dặm
2 dặm
2 dặm
2 dặm
Xác suất mưa
9%
11%
11%
12%
10%
65%
74%
68%
Lượng mưa
-
-
-
-
-
0 "
0.02 "
0.02 "
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


Dự báo thời tiết 2 tuần cho Duque de Caxias

Cập nhật lần cuối: Th 4 14 thg 11 2018, 6:14 CH GMT-2
 
 
Th 5 15 thg 11
Th 6 16 thg 11
Th 7 17 thg 11
CN 18 thg 11
Th 2 19 thg 11
Th 3 20 thg 11
Th 4 21 thg 11
Th 5 22 thg 11
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
97°F
77°F
81°F
90°F
79°F
72°F
77°F
84°F
Nhiệt độ thấp nhất
77°F
72°F
72°F
72°F
66°F
66°F
66°F
66°F
Độ thoải mái
93°F
73°F
82°F
91°F
73°F
73°F
79°F
82°F
Điểm sương
70°F
70°F
70°F
68°F
66°F
59°F
59°F
55°F
Tốc độ gió
từ hướng
10 dặm/h
326°TB
8 dặm/h
228°TN
7 dặm/h
230°TN
7 dặm/h
350°B
11 dặm/h
241°TN
4 dặm/h
120°ĐN
6 dặm/h
130°ĐN
4 dặm/h
50°ĐB
Thang Beaufort
3
3
3
3
3
2
2
1
Độ ẩm
57%
87%
75%
52%
81%
68%
54%
39%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
7
cao
3
thấp
7
cao
10
khắc nghiệt
3
thấp
3
thấp
7
cao
7
cao
Xác suất mưa
6%
74%
58%
6%
64%
56%
54%
52%
Lượng mưa
-
0.08 "
0.06 "
-
0.83 "
0.35 "
0.26 "
0.11 "
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
Th 6 23 thg 11
Th 7 24 thg 11
CN 25 thg 11
Th 2 26 thg 11
Th 3 27 thg 11
Th 4 28 thg 11
Th 5 29 thg 11
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
86°F
84°F
84°F
86°F
86°F
90°F
90°F
Nhiệt độ thấp nhất
70°F
72°F
72°F
72°F
72°F
73°F
73°F
Độ thoải mái
82°F
91°F
93°F
95°F
100°F
106°F
109°F
Điểm sương
55°F
73°F
75°F
77°F
79°F
81°F
81°F
Tốc độ gió
từ hướng
7 dặm/h
110°Đ
15 dặm/h
90°Đ
21 dặm/h
70°Đ
17 dặm/h
70°Đ
14 dặm/h
50°ĐB
12 dặm/h
70°Đ
14 dặm/h
90°Đ
Thang Beaufort
3
4
5
4
4
4
4
Độ ẩm
39%
70%
75%
81%
82%
78%
77%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
10
khắc nghiệt
10
khắc nghiệt
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
5
trung bình
Xác suất mưa
7%
9%
40%
56%
52%
52%
54%
Lượng mưa
-
-
0.05 "
0.14 "
0.41 "
0.12 "
0.07 "
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-

Dự báo thời tiết hàng giờ cho Duque de Caxias

Cập nhật lần cuối: Th 4 14 thg 11 2018, 4:15 CH GMT-2