The Time Now > Ba Tây (Bra-xin) > Fortaleza > Thời tiết & Dự báo thời tiết

Thời tiết và dự báo thời tiết ở Fortaleza, Ba Tây (Bra-xin)

Thứ Ba 20 tháng 2 2018 5:56:14 PM
Thời tiết\ hôm nay
Điều kiện hiện tại
Dự báo thời tiết
48 giờ2 tuầnHàng giờ

Điều Kiện Thời Tiết Hiện Tại
Fortaleza Aeropor-To

Mây thoáng qua. Cảnh báo.
Khoảng cách
2677 km từ Fortaleza
Nhiệt độ
Độ thoải mái
Điểm sương
Sức gió
Độ ẩm
Áp suất
Cập nhật lần cuối
84.2°F
92.44°F
75.2°F
11.18 dặm/h hướng 60° ĐB
74%
29.8 "Hg
Th 3 20 thg 2 2018, 4:00 CH GMT-3

Mặt trời & Mặt trăng

Mặt trời mọc
Mặt trời lặn
Độ dài ban ngày
5:41 AM
5:54 PM
12:13
Trăng khuyết
Mặt trăng mọc
Mặt trăng lặn
9:19 AM
9:38 PM

Dự báo thời tiết 48 giờ cho Fortaleza

Cập nhật lần cuối: Th 3 20 thg 2 2018, 3:06 CH GMT-3
 
 
thứ 3
Tối

Tối
thứ 4
Buổi sáng

Chiều

Tối

Tối
thứ 5
Buổi sáng

Chiều
Thời tiết
Nhiệt độ
79°F
75°F
75°F
84°F
81°F
75°F
75°F
82°F
Độ thoải mái
84°F
75°F
75°F
91°F
86°F
77°F
75°F
91°F
Điểm sương
73°F
73°F
75°F
73°F
73°F
73°F
75°F
73°F
Tốc độ gió
từ hướng
6 dặm/h
46°ĐB
2 dặm/h
54°ĐB
3 dặm/h
130°ĐN
9 dặm/h
74°Đ
6 dặm/h
49°ĐB
2 dặm/h
18°B
2 dặm/h
37°ĐB
9 dặm/h
36°ĐB
Thang Beaufort
2
1
1
3
2
1
1
3
Độ ẩm
84%
95%
99%
71%
82%
91%
99%
74%
Tầm nhìn
6 dặm
6 dặm
9 dặm
3 dặm
7 dặm
2 dặm
9 dặm
4 dặm
Xác suất mưa
10%
28%
46%
43%
30%
56%
34%
29%
Lượng mưa
-
0 "
0 "
0 "
0 "
0.15 "
0.13 "
0 "
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


Dự báo thời tiết 2 tuần cho Fortaleza

Cập nhật lần cuối: Th 3 20 thg 2 2018, 4:14 CH GMT-3
 
 
Th 4 21 thg 2
Th 5 22 thg 2
Th 6 23 thg 2
Th 7 24 thg 2
CN 25 thg 2
Th 2 26 thg 2
Th 3 27 thg 2
Th 4 28 thg 2
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
84°F
82°F
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
Nhiệt độ thấp nhất
75°F
75°F
75°F
73°F
77°F
77°F
79°F
79°F
Độ thoải mái
90°F
88°F
90°F
90°F
90°F
88°F
90°F
90°F
Điểm sương
73°F
73°F
73°F
75°F
73°F
34°F
34°F
34°F
Tốc độ gió
từ hướng
9 dặm/h
71°Đ
7 dặm/h
38°ĐB
6 dặm/h
28°ĐB
7 dặm/h
49°ĐB
9 dặm/h
50°ĐB
8 dặm/h
60°ĐB
11 dặm/h
80°Đ
11 dặm/h
80°Đ
Thang Beaufort
3
3
2
3
3
3
4
3
Độ ẩm
73%
77%
77%
78%
76%
63%
67%
66%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
10
khắc nghiệt
10
khắc nghiệt
10
khắc nghiệt
Xác suất mưa
58%
64%
69%
51%
51%
14%
13%
50%
Lượng mưa
0 "
0.29 "
0.2 "
0 "
0 "
-
-
0.09 "
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
Th 5 01 thg 3
Th 6 02 thg 3
Th 7 03 thg 3
CN 04 thg 3
Th 2 05 thg 3
Th 3 06 thg 3
Th 4 07 thg 3
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
Nhiệt độ thấp nhất
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
Độ thoải mái
88°F
84°F
86°F
84°F
84°F
84°F
84°F
Điểm sương
34°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
Tốc độ gió
từ hướng
10 dặm/h
80°Đ
12 dặm/h
70°Đ
11 dặm/h
50°ĐB
12 dặm/h
50°ĐB
12 dặm/h
60°ĐB
11 dặm/h
50°ĐB
11 dặm/h
40°ĐB
Thang Beaufort
3
4
4
4
4
3
3
Độ ẩm
67%
50%
56%
54%
49%
53%
50%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
3
thấp
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
Xác suất mưa
56%
48%
49%
44%
44%
48%
46%
Lượng mưa
0.2 "
0.04 "
0.09 "
0.05 "
0.06 "
0.15 "
0.08 "
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-

Dự báo thời tiết hàng giờ cho Fortaleza

Cập nhật lần cuối: Th 3 20 thg 2 2018, 3:06 CH GMT-3