The Time Now > Ca-mơ-run (Cameroon) > Garoua > Thời tiết & Dự báo thời tiết

Thời tiết và dự báo thời tiết ở Garoua, Ca-mơ-run (Cameroon)

Thứ Hai 09 tháng 12 2019 6:36:18 AM
Thời tiết\ hôm nay
Điều kiện hiện tại
Dự báo thời tiết
48 giờ2 tuầnHàng giờ

Điều Kiện Thời Tiết Hiện Tại
Ngaoundere Airport

Trong sáng. Mát.
Khoảng cách
1125 km từ Garoua
Nhiệt độ
Độ thoải mái
Điểm sương
Sức gió
Độ ẩm
Áp suất
Tầm nhìn
Cập nhật lần cuối
50°F
50°F
44.6°F
Không có gió
82%
30.01 "Hg
10 dặm
Th 2 09 thg 12 2019, 6:00 SA GMT+1

Mặt trời & Mặt trăng

Mặt trời mọc
Mặt trời lặn
Độ dài ban ngày
6:10 AM
5:46 PM
11:36
Trăng khuyết
Mặt trăng mọc
Mặt trăng lặn
3:05 PM
2:51 AM

Dự báo thời tiết 48 giờ cho Garoua

Cập nhật lần cuối: Th 2 09 thg 12 2019, 1:26 SA GMT+1
 
 
thứ 2
Buổi sáng

Chiều

Tối

Tối
thứ 3
Buổi sáng

Chiều

Tối

Tối
Thời tiết
Nhiệt độ
73°F
97°F
72°F
54°F
72°F
95°F
70°F
52°F
Độ thoải mái
75°F
91°F
75°F
54°F
75°F
91°F
75°F
52°F
Điểm sương
41°F
39°F
39°F
41°F
41°F
37°F
39°F
41°F
Tốc độ gió
từ hướng
4 dặm/h
77°Đ
6 dặm/h
74°Đ
3 dặm/h
28°ĐB
2 dặm/h
150°ĐN
4 dặm/h
105°Đ
4 dặm/h
158°N
4 dặm/h
345°B
1 dặm/h
229°TN
Thang Beaufort
2
2
1
1
2
2
1
1
Độ ẩm
31%
13%
32%
62%
33%
13%
32%
63%
Tầm nhìn
37 dặm
52 dặm
45 dặm
40 dặm
36 dặm
52 dặm
45 dặm
40 dặm
Xác suất mưa
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Lượng mưa
-
-
-
-
-
-
-
-
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


Dự báo thời tiết 2 tuần cho Garoua

Cập nhật lần cuối: Th 2 09 thg 12 2019, 3:14 SA GMT+1
 
 
Th 2 09 thg 12
Th 3 10 thg 12
Th 4 11 thg 12
Th 5 12 thg 12
Th 6 13 thg 12
Th 7 14 thg 12
CN 15 thg 12
Th 2 16 thg 12
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
97°F
95°F
95°F
97°F
93°F
91°F
91°F
93°F
Nhiệt độ thấp nhất
55°F
54°F
52°F
54°F
55°F
54°F
55°F
57°F
Độ thoải mái
88°F
88°F
88°F
88°F
86°F
84°F
88°F
88°F
Điểm sương
39°F
37°F
39°F
37°F
39°F
36°F
30°F
32°F
Tốc độ gió
từ hướng
6 dặm/h
78°Đ
4 dặm/h
150°ĐN
4 dặm/h
192°N
5 dặm/h
163°N
3 dặm/h
230°TN
5 dặm/h
61°ĐB
6 dặm/h
60°ĐB
7 dặm/h
60°ĐB
Thang Beaufort
2
2
2
2
1
2
2
3
Độ ẩm
15%
15%
16%
15%
17%
16%
10%
11%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
3
thấp
5
trung bình
Xác suất mưa
0%
0%
0%
1%
2%
2%
2%
3%
Lượng mưa
-
-
-
-
-
-
-
-
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
Th 3 17 thg 12
Th 4 18 thg 12
Th 5 19 thg 12
Th 6 20 thg 12
Th 7 21 thg 12
CN 22 thg 12
Th 2 23 thg 12
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
91°F
93°F
93°F
93°F
93°F
93°F
93°F
Nhiệt độ thấp nhất
59°F
59°F
61°F
61°F
61°F
59°F
59°F
Độ thoải mái
88°F
90°F
90°F
90°F
90°F
90°F
88°F
Điểm sương
32°F
41°F
41°F
39°F
37°F
37°F
34°F
Tốc độ gió
từ hướng
7 dặm/h
50°ĐB
7 dặm/h
60°ĐB
6 dặm/h
60°ĐB
5 dặm/h
60°ĐB
6 dặm/h
50°ĐB
5 dặm/h
50°ĐB
5 dặm/h
60°ĐB
Thang Beaufort
3
3
2
2
2
2
2
Độ ẩm
11%
16%
17%
15%
15%
14%
13%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
5
trung bình
3
thấp
5
trung bình
5
trung bình
3
thấp
5
trung bình
3
thấp
Xác suất mưa
2%
3%
3%
3%
3%
3%
2%
Lượng mưa
-
-
-
-
-
-
-
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-

Dự báo thời tiết hàng giờ cho Garoua

Cập nhật lần cuối: Th 2 09 thg 12 2019, 1:26 SA GMT+1