The Time Now > Ca-mơ-run (Cameroon) > Nkongsamba > Thời tiết & Dự báo thời tiết

Thời tiết và dự báo thời tiết ở Nkongsamba, Ca-mơ-run (Cameroon)

Chủ Nhật 18 tháng 8 2019 7:41:47 AM
Thời tiết\ hôm nay
Điều kiện hiện tại
Dự báo thời tiết
48 giờ2 tuầnHàng giờ

Điều Kiện Thời Tiết Hiện Tại
Douala Obs.

Mây thoáng qua. Nhẹ.
Khoảng cách
767 km từ Nkongsamba
Nhiệt độ
Độ thoải mái
Điểm sương
Sức gió
Độ ẩm
Áp suất
Cập nhật lần cuối
75.2°F
72.68°F
75.2°F
Không có gió
100%
29.89 "Hg
CN 18 thg 8 2019, 6:00 SA GMT+1

Mặt trời & Mặt trăng

Mặt trời mọc
Mặt trời lặn
Độ dài ban ngày
6:16 AM
6:32 PM
12:16
Trăng khuyết
Mặt trăng mọc
Mặt trăng lặn
8:08 PM
7:40 AM

Dự báo thời tiết 48 giờ cho Nkongsamba

Cập nhật lần cuối: CN 18 thg 8 2019, 7:09 SA GMT+1
 
 
chủ nhật
Chiều

Tối

Tối
thứ 2
Buổi sáng

Chiều

Tối

Tối
thứ 3
Buổi sáng
Thời tiết
Nhiệt độ
77°F
66°F
66°F
70°F
72°F
68°F
66°F
70°F
Độ thoải mái
81°F
66°F
66°F
66°F
70°F
68°F
66°F
68°F
Điểm sương
70°F
66°F
64°F
66°F
68°F
66°F
64°F
66°F
Tốc độ gió
từ hướng
6 dặm/h
218°TN
2 dặm/h
227°TN
3 dặm/h
248°T
3 dặm/h
185°N
4 dặm/h
226°TN
2 dặm/h
262°T
3 dặm/h
316°TB
3 dặm/h
326°TB
Thang Beaufort
2
1
1
1
2
1
1
1
Độ ẩm
77%
98%
96%
91%
86%
98%
98%
86%
Tầm nhìn
2 dặm
2 dặm
2 dặm
2 dặm
2 dặm
2 dặm
2 dặm
2 dặm
Xác suất mưa
82%
60%
64%
75%
80%
62%
60%
73%
Lượng mưa
0.44 "
0.29 "
0.39 "
0.22 "
0.44 "
0.65 "
0.19 "
0.02 "
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


Dự báo thời tiết 2 tuần cho Nkongsamba

Cập nhật lần cuối: CN 18 thg 8 2019, 3:14 SA GMT+1
 
 
CN 18 thg 8
Th 2 19 thg 8
Th 3 20 thg 8
Th 4 21 thg 8
Th 5 22 thg 8
Th 6 23 thg 8
Th 7 24 thg 8
CN 25 thg 8
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
75°F
73°F
77°F
77°F
77°F
70°F
70°F
73°F
Nhiệt độ thấp nhất
66°F
66°F
64°F
64°F
64°F
64°F
66°F
66°F
Độ thoải mái
72°F
72°F
77°F
75°F
75°F
68°F
68°F
75°F
Điểm sương
68°F
68°F
68°F
68°F
68°F
66°F
66°F
66°F
Tốc độ gió
từ hướng
4 dặm/h
215°TN
4 dặm/h
249°T
4 dặm/h
315°TB
4 dặm/h
319°TB
6 dặm/h
193°N
4 dặm/h
191°N
4 dặm/h
300°TB
2 dặm/h
220°TN
Thang Beaufort
2
2
2
2
2
2
1
1
Độ ẩm
86%
87%
77%
79%
81%
95%
87%
77%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
3
thấp
3
thấp
3
thấp
3
thấp
3
thấp
3
thấp
3
thấp
7
cao
Xác suất mưa
99%
99%
85%
79%
83%
86%
68%
74%
Lượng mưa
0.76 "
0.71 "
0.32 "
0.51 "
0.69 "
1.02 "
0.21 "
0.1 "
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
Th 2 26 thg 8
Th 3 27 thg 8
Th 4 28 thg 8
Th 5 29 thg 8
Th 6 30 thg 8
Th 7 31 thg 8
CN 01 thg 9
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
77°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
Nhiệt độ thấp nhất
66°F
66°F
66°F
66°F
66°F
66°F
66°F
Độ thoải mái
77°F
73°F
77°F
77°F
77°F
73°F
75°F
Điểm sương
68°F
70°F
63°F
61°F
63°F
72°F
66°F
Tốc độ gió
từ hướng
3 dặm/h
180°N
4 dặm/h
190°N
9 dặm/h
240°TN
7 dặm/h
220°TN
7 dặm/h
240°TN
9 dặm/h
200°N
9 dặm/h
220°TN
Thang Beaufort
1
2
3
3
3
3
3
Độ ẩm
78%
86%
67%
64%
69%
89%
74%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
Xác suất mưa
79%
87%
69%
51%
74%
81%
62%
Lượng mưa
0.31 "
0.59 "
0.11 "
0.05 "
0.39 "
0.59 "
0.18 "
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-

Dự báo thời tiết hàng giờ cho Nkongsamba

Cập nhật lần cuối: CN 18 thg 8 2019, 7:09 SA GMT+1