The Time Now > Canada (Gia Nã Đại) > Burlington > Thời tiết & Dự báo thời tiết

Thời tiết và dự báo thời tiết ở Burlington, Canada (Gia Nã Đại)

Thứ Năm 16 tháng 8 2018 10:41:59 AM
Thời tiết\ hôm nay
Điều kiện hiện tại
Dự báo thời tiết
48 giờ2 tuầnHàng giờ

Điều Kiện Thời Tiết Hiện Tại
Burlington Piers

Nhẹ.
Khoảng cách
5716 km từ Burlington
Nhiệt độ
Độ thoải mái
Điểm sương
Sức gió
Độ ẩm
Áp suất
Cập nhật lần cuối
75.2°F
75.07°F
70.7°F
3.11 dặm/h hướng 30° ĐB
86%
30.02 "Hg
Th 5 16 thg 8 2018, 10:00 SA GMT-4

Mặt trời & Mặt trăng

Mặt trời mọc
Mặt trời lặn
Độ dài ban ngày
6:25 AM
8:20 PM
13:55
Trăng khuyết
Mặt trăng mọc
Mặt trăng lặn
12:25 PM
11:37 PM

Dự báo thời tiết 48 giờ cho Burlington

Cập nhật lần cuối: Th 5 16 thg 8 2018, 8:14 SA GMT-4
 
 
thứ 5
Chiều

Tối

Tối
thứ 6
Buổi sáng

Chiều

Tối

Tối
thứ 7
Buổi sáng
Thời tiết
Nhiệt độ
77°F
73°F
73°F
73°F
79°F
73°F
70°F
70°F
Độ thoải mái
81°F
75°F
72°F
72°F
81°F
73°F
70°F
68°F
Điểm sương
70°F
70°F
70°F
70°F
70°F
68°F
66°F
64°F
Tốc độ gió
từ hướng
11 dặm/h
201°N
9 dặm/h
177°N
8 dặm/h
201°N
8 dặm/h
222°TN
7 dặm/h
288°T
7 dặm/h
6°B
7 dặm/h
57°ĐB
7 dặm/h
38°ĐB
Thang Beaufort
3
3
3
3
3
3
3
3
Độ ẩm
75%
84%
89%
90%
74%
83%
87%
85%
Tầm nhìn
3 dặm
3 dặm
2 dặm
2 dặm
3 dặm
3 dặm
7 dặm
7 dặm
Xác suất mưa
50%
62%
64%
54%
49%
49%
47%
2%
Lượng mưa
0.07 "
0.06 "
0.05 "
0.1 "
0.37 "
0.06 "
0 "
-
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


Dự báo thời tiết 2 tuần cho Burlington

Cập nhật lần cuối: Th 5 16 thg 8 2018, 10:14 SA GMT-4
 
 
Th 5 16 thg 8
Th 6 17 thg 8
Th 7 18 thg 8
CN 19 thg 8
Th 2 20 thg 8
Th 3 21 thg 8
Th 4 22 thg 8
Th 5 23 thg 8
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
77°F
79°F
75°F
77°F
79°F
73°F
72°F
75°F
Nhiệt độ thấp nhất
68°F
72°F
68°F
68°F
68°F
68°F
66°F
64°F
Độ thoải mái
79°F
79°F
77°F
79°F
81°F
66°F
68°F
77°F
Điểm sương
68°F
68°F
63°F
64°F
66°F
66°F
54°F
50°F
Tốc độ gió
từ hướng
9 dặm/h
196°N
7 dặm/h
222°TN
8 dặm/h
57°ĐB
11 dặm/h
95°Đ
8 dặm/h
130°ĐN
11 dặm/h
175°N
11 dặm/h
330°TB
6 dặm/h
220°TN
Thang Beaufort
3
3
3
3
3
4
3
2
Độ ẩm
77%
76%
66%
65%
65%
91%
60%
43%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
0
rất nhỏ
3
thấp
5
trung bình
5
trung bình
5
trung bình
0
rất nhỏ
5
trung bình
5
trung bình
Xác suất mưa
62%
65%
2%
2%
4%
53%
6%
3%
Lượng mưa
0.14 "
0.57 "
-
-
-
0.44 "
-
-
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
Th 6 24 thg 8
Th 7 25 thg 8
CN 26 thg 8
Th 2 27 thg 8
Th 3 28 thg 8
Th 4 29 thg 8
Th 5 30 thg 8
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
75°F
77°F
77°F
77°F
77°F
73°F
75°F
Nhiệt độ thấp nhất
66°F
68°F
68°F
68°F
68°F
70°F
68°F
Độ thoải mái
77°F
77°F
75°F
77°F
77°F
73°F
77°F
Điểm sương
55°F
61°F
63°F
61°F
63°F
64°F
59°F
Tốc độ gió
từ hướng
9 dặm/h
220°TN
2 dặm/h
90°Đ
6 dặm/h
190°N
9 dặm/h
210°TN
13 dặm/h
240°TN
7 dặm/h
290°T
5 dặm/h
30°ĐB
Thang Beaufort
3
1
2
3
4
3
2
Độ ẩm
54%
62%
68%
63%
64%
75%
60%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
5
trung bình
3
thấp
3
thấp
5
trung bình
3
thấp
3
thấp
3
thấp
Xác suất mưa
5%
49%
35%
7%
5%
46%
6%
Lượng mưa
-
0.23 "
0.11 "
-
-
0.32 "
-
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-

Dự báo thời tiết hàng giờ cho Burlington

Cập nhật lần cuối: Th 5 16 thg 8 2018, 8:14 SA GMT-4