The Time Now > Trung Hoa > Thâm Quyến > Thời tiết & Dự báo thời tiết

Thời tiết và dự báo thời tiết ở Thâm Quyến, Trung Hoa

Thứ Ba 03 tháng 5 2016 6:32:16 PM
Thời tiết\ hôm nay
Điều kiện hiện tại
Dự báo thời tiết
48 giờ2 tuầnHàng giờ

Điều Kiện Thời Tiết Hiện Tại
Shenzhen Airport

Mưa rào nhỏ. Mây phân tán. Nhẹ.
Khoảng cách
7756 km từ Thâm Quyến
Nhiệt độ
Độ thoải mái
Điểm sương
Sức gió
Độ ẩm
Áp suất
Tầm nhìn
Cập nhật lần cuối
75.2°F
73.76°F
73.4°F
7.46 dặm/h hướng 180° N
94%
29.86 "Hg
3.73 dặm
Th 3 03 thg 5 2016, 6:00 CH GMT+8

Mặt trời & Mặt trăng

Mặt trời mọc
Mặt trời lặn
Độ dài ban ngày
5:49 AM
6:51 PM
13:2
Trăng lưỡi liềm
Mặt trăng mọc
Mặt trăng lặn
2:58 AM
3:11 PM

Dự báo thời tiết 48 giờ cho Thâm Quyến

Cập nhật lần cuối: Th 3 03 thg 5 2016, 6:22 CH GMT+8
 
 
thứ 3
Tối

Tối
thứ 4
Buổi sáng

Chiều

Tối

Tối
thứ 5
Buổi sáng

Chiều
Thời tiết
Nhiệt độ
77°F
75°F
75°F
86°F
77°F
77°F
77°F
86°F
Độ thoải mái
81°F
77°F
77°F
97°F
81°F
79°F
79°F
93°F
Điểm sương
72°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
75°F
73°F
Tốc độ gió
từ hướng
4 dặm/h
150°ĐN
2 dặm/h
181°N
5 dặm/h
166°N
11 dặm/h
165°N
9 dặm/h
130°ĐN
8 dặm/h
118°ĐN
11 dặm/h
134°ĐN
12 dặm/h
155°ĐN
Thang Beaufort
1
1
2
4
3
3
3
4
Độ ẩm
84%
90%
95%
67%
88%
90%
95%
65%
Tầm nhìn
6 dặm
5 dặm
6 dặm
11 dặm
6 dặm
5 dặm
6 dặm
11 dặm
Xác suất mưa
21%
5%
5%
10%
21%
51%
43%
43%
Lượng mưa
-
-
-
-
-
-
-
-
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


Dự báo thời tiết 2 tuần cho Thâm Quyến

Cập nhật lần cuối: Th 3 03 thg 5 2016, 3:32 CH GMT+8
 
 
Th 4 04 thg 5
Th 5 05 thg 5
Th 6 06 thg 5
Th 7 07 thg 5
CN 08 thg 5
Th 2 09 thg 5
Th 3 10 thg 5
Th 4 11 thg 5
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
86°F
86°F
88°F
88°F
84°F
90°F
82°F
82°F
Nhiệt độ thấp nhất
75°F
77°F
77°F
77°F
75°F
75°F
77°F
75°F
Độ thoải mái
93°F
93°F
93°F
95°F
90°F
95°F
91°F
93°F
Điểm sương
73°F
73°F
72°F
72°F
72°F
73°F
77°F
72°F
Tốc độ gió
từ hướng
11 dặm/h
165°N
12 dặm/h
134°ĐN
10 dặm/h
157°ĐN
9 dặm/h
138°ĐN
11 dặm/h
116°ĐN
9 dặm/h
150°ĐN
10 dặm/h
171°N
7 dặm/h
150°ĐN
Thang Beaufort
3
4
3
3
3
3
3
3
Độ ẩm
71%
68%
64%
63%
69%
64%
84%
81%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
3
thấp
7
cao
Xác suất mưa
34%
52%
49%
0%
50%
32%
100%
26%
Lượng mưa
-
-
-
-
-
0.48 "
1.73 "
-
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
Th 5 12 thg 5
Th 6 13 thg 5
Th 7 14 thg 5
CN 15 thg 5
Th 2 16 thg 5
Th 3 17 thg 5
Th 4 18 thg 5
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
84°F
88°F
86°F
86°F
84°F
84°F
84°F
Nhiệt độ thấp nhất
75°F
75°F
75°F
73°F
72°F
72°F
73°F
Độ thoải mái
99°F
106°F
104°F
99°F
93°F
95°F
97°F
Điểm sương
72°F
72°F
70°F
70°F
72°F
72°F
72°F
Tốc độ gió
từ hướng
5 dặm/h
140°ĐN
6 dặm/h
110°Đ
12 dặm/h
100°Đ
11 dặm/h
120°ĐN
9 dặm/h
130°ĐN
6 dặm/h
100°Đ
7 dặm/h
130°ĐN
Thang Beaufort
2
2
4
3
3
2
3
Độ ẩm
81%
82%
80%
80%
78%
79%
77%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
7
cao
3
thấp
3
thấp
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
Xác suất mưa
37%
100%
100%
47%
37%
21%
10%
Lượng mưa
0.11 "
0.52 "
0.86 "
0.18 "
0.09 "
-
-
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-

Dự báo thời tiết hàng giờ cho Thâm Quyến

Cập nhật lần cuối: Th 3 03 thg 5 2016, 4:21 CH GMT+8