The Time Now > Trung Hoa > Yunfu > Thời tiết & Dự báo thời tiết

Thời tiết và dự báo thời tiết ở Yunfu, Trung Hoa

Thứ Hai 16 tháng 12 2019 11:37:58 AM
Thời tiết\ hôm nay
Điều kiện hiện tại
Dự báo thời tiết
48 giờ2 tuầnHàng giờ

Điều Kiện Thời Tiết Hiện Tại
Canton Airport

Nắng từng phần. Nhẹ.
Khoảng cách
7624 km từ Yunfu
Nhiệt độ
Độ thoải mái
Điểm sương
Sức gió
Độ ẩm
Áp suất
Tầm nhìn
Cập nhật lần cuối
73.4°F
76.08°F
60.8°F
3.11 dặm/h hướng 170° N
65%
30.09 "Hg
3.11 dặm
Th 2 16 thg 12 2019, 11:00 SA GMT+8

Mặt trời & Mặt trăng

Mặt trời mọc
Mặt trời lặn
Độ dài ban ngày
7:04 AM
5:48 PM
10:44
Trăng khuyết
Mặt trăng mọc
Mặt trăng lặn
8:52 PM
9:43 AM

Dự báo thời tiết 48 giờ cho Yunfu

Cập nhật lần cuối: Th 2 16 thg 12 2019, 8:17 SA GMT+8
 
 
thứ 2
Chiều

Tối

Tối
thứ 3
Buổi sáng

Chiều

Tối

Tối
thứ 4
Buổi sáng
Thời tiết
Nhiệt độ
75°F
66°F
63°F
63°F
79°F
70°F
64°F
68°F
Độ thoải mái
77°F
66°F
63°F
63°F
81°F
72°F
64°F
68°F
Điểm sương
64°F
64°F
61°F
63°F
64°F
64°F
63°F
63°F
Tốc độ gió
từ hướng
6 dặm/h
110°Đ
4 dặm/h
115°ĐN
3 dặm/h
136°ĐN
4 dặm/h
88°Đ
5 dặm/h
111°Đ
4 dặm/h
112°Đ
3 dặm/h
128°ĐN
4 dặm/h
87°Đ
Thang Beaufort
2
1
1
1
2
2
1
2
Độ ẩm
69%
89%
96%
100%
61%
80%
93%
84%
Tầm nhìn
12 dặm
6 dặm
4 dặm
6 dặm
16 dặm
11 dặm
6 dặm
7 dặm
Xác suất mưa
12%
7%
6%
7%
12%
12%
8%
9%
Lượng mưa
-
-
-
-
-
-
-
-
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


Dự báo thời tiết 2 tuần cho Yunfu

Cập nhật lần cuối: Th 2 16 thg 12 2019, 10:14 SA GMT+8
 
 
Th 2 16 thg 12
Th 3 17 thg 12
Th 4 18 thg 12
Th 5 19 thg 12
Th 6 20 thg 12
Th 7 21 thg 12
CN 22 thg 12
Th 2 23 thg 12
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
75°F
79°F
79°F
64°F
70°F
66°F
72°F
70°F
Nhiệt độ thấp nhất
64°F
63°F
63°F
57°F
52°F
57°F
55°F
55°F
Độ thoải mái
75°F
79°F
79°F
63°F
66°F
64°F
75°F
68°F
Điểm sương
64°F
64°F
64°F
55°F
54°F
57°F
57°F
52°F
Tốc độ gió
từ hướng
6 dặm/h
103°Đ
5 dặm/h
109°Đ
7 dặm/h
119°ĐN
6 dặm/h
61°ĐB
7 dặm/h
97°Đ
6 dặm/h
110°Đ
3 dặm/h
110°Đ
2 dặm/h
10°B
Thang Beaufort
2
2
3
2
3
2
1
1
Độ ẩm
73%
64%
68%
75%
61%
76%
62%
55%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
3
thấp
3
thấp
3
thấp
3
thấp
3
thấp
3
thấp
3
thấp
3
thấp
Xác suất mưa
6%
6%
41%
40%
6%
52%
58%
52%
Lượng mưa
-
-
0.02 "
0.02 "
-
0.05 "
0.04 "
0.04 "
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
Th 3 24 thg 12
Th 4 25 thg 12
Th 5 26 thg 12
Th 6 27 thg 12
Th 7 28 thg 12
CN 29 thg 12
Th 2 30 thg 12
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
73°F
72°F
72°F
72°F
72°F
73°F
75°F
Nhiệt độ thấp nhất
54°F
55°F
55°F
55°F
55°F
55°F
55°F
Độ thoải mái
75°F
75°F
77°F
75°F
75°F
77°F
77°F
Điểm sương
57°F
57°F
50°F
43°F
43°F
59°F
63°F
Tốc độ gió
từ hướng
7 dặm/h
120°ĐN
6 dặm/h
140°ĐN
4 dặm/h
140°ĐN
2 dặm/h
150°ĐN
5 dặm/h
110°Đ
5 dặm/h
140°ĐN
6 dặm/h
130°ĐN
Thang Beaufort
3
2
1
1
2
2
2
Độ ẩm
57%
61%
46%
36%
36%
61%
66%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
3
thấp
3
thấp
3
thấp
3
thấp
3
thấp
3
thấp
3
thấp
Xác suất mưa
48%
47%
5%
5%
4%
52%
49%
Lượng mưa
0.02 "
0.02 "
-
-
-
0.01 "
0.02 "
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-

Dự báo thời tiết hàng giờ cho Yunfu

Cập nhật lần cuối: Th 2 16 thg 12 2019, 8:17 SA GMT+8