The Time Now > Công-gô (DRC) > Kinshasa > Thời tiết & Dự báo thời tiết

Thời tiết và dự báo thời tiết ở Kinshasa, Công-gô (DRC)

Thứ Tư 15 tháng 7 2020 1:40:47 PM
Thời tiết\ hôm nay
Điều kiện hiện tại
Dự báo thời tiết
48 giờ2 tuầnHàng giờ

Điều Kiện Thời Tiết Hiện Tại
Kinshasa / N'Djili

Nắng từng phần. Cảnh báo.
Khoảng cách
1100 km từ Kinshasa
Nhiệt độ
Độ thoải mái
Điểm sương
Sức gió
Độ ẩm
Áp suất
Tầm nhìn
Cập nhật lần cuối
82.4°F
83.98°F
64.4°F
6.84 dặm/h hướng 210° TN
55%
29.95 "Hg
3.73 dặm
Th 4 15 thg 7 2020, 1:00 CH GMT+1

Mặt trời & Mặt trăng

Mặt trời mọc
Mặt trời lặn
Độ dài ban ngày
6:07 AM
6:01 PM
11:54
Trăng lưỡi liềm
Mặt trăng mọc
Mặt trăng lặn
1:26 AM
1:38 PM

Dự báo thời tiết 48 giờ cho Kinshasa

Cập nhật lần cuối: Th 4 15 thg 7 2020, 8:39 SA GMT+1
 
 
thứ 4
Chiều

Tối

Tối
thứ 5
Buổi sáng

Chiều

Tối

Tối
thứ 6
Buổi sáng
Thời tiết
Nhiệt độ
82°F
75°F
72°F
73°F
82°F
75°F
68°F
73°F
Độ thoải mái
84°F
77°F
70°F
73°F
84°F
77°F
68°F
75°F
Điểm sương
66°F
66°F
66°F
66°F
66°F
68°F
66°F
66°F
Tốc độ gió
từ hướng
7 dặm/h
248°T
6 dặm/h
290°T
6 dặm/h
245°TN
6 dặm/h
228°TN
7 dặm/h
229°TN
6 dặm/h
280°T
5 dặm/h
233°TN
6 dặm/h
237°TN
Thang Beaufort
3
2
2
2
3
2
2
2
Độ ẩm
60%
75%
84%
78%
61%
77%
92%
79%
Tầm nhìn
20 dặm
13 dặm
11 dặm
8 dặm
21 dặm
16 dặm
11 dặm
8 dặm
Xác suất mưa
4%
6%
7%
5%
9%
12%
11%
7%
Lượng mưa
-
-
-
-
-
-
-
-
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


Dự báo thời tiết 2 tuần cho Kinshasa

Cập nhật lần cuối: Th 4 15 thg 7 2020, 10:22 SA GMT+1
 
 
Th 4 15 thg 7
Th 5 16 thg 7
Th 6 17 thg 7
Th 7 18 thg 7
CN 19 thg 7
Th 2 20 thg 7
Th 3 21 thg 7
Th 4 22 thg 7
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
84°F
88°F
88°F
Nhiệt độ thấp nhất
68°F
70°F
68°F
66°F
66°F
66°F
68°F
70°F
Độ thoải mái
82°F
82°F
82°F
82°F
84°F
84°F
84°F
86°F
Điểm sương
66°F
66°F
64°F
64°F
64°F
64°F
50°F
48°F
Tốc độ gió
từ hướng
7 dặm/h
252°T
7 dặm/h
243°TN
7 dặm/h
237°TN
7 dặm/h
246°TN
6 dặm/h
237°TN
7 dặm/h
251°T
3 dặm/h
220°TN
2 dặm/h
230°TN
Thang Beaufort
3
3
3
3
2
3
1
1
Độ ẩm
63%
64%
60%
58%
58%
55%
27%
26%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
5
trung bình
Xác suất mưa
3%
6%
6%
4%
5%
6%
5%
4%
Lượng mưa
-
-
-
-
-
-
-
-
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
Th 5 23 thg 7
Th 6 24 thg 7
Th 7 25 thg 7
CN 26 thg 7
Th 2 27 thg 7
Th 3 28 thg 7
Th 4 29 thg 7
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
88°F
88°F
88°F
88°F
88°F
88°F
88°F
Nhiệt độ thấp nhất
70°F
68°F
68°F
68°F
68°F
68°F
68°F
Độ thoải mái
86°F
82°F
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
Điểm sương
46°F
43°F
50°F
54°F
50°F
50°F
52°F
Tốc độ gió
từ hướng
6 dặm/h
250°T
7 dặm/h
240°TN
6 dặm/h
260°T
7 dặm/h
240°TN
6 dặm/h
240°TN
6 dặm/h
220°TN
7 dặm/h
230°TN
Thang Beaufort
2
3
2
3
2
2
3
Độ ẩm
24%
22%
29%
33%
29%
29%
31%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
5
trung bình
7
cao
5
trung bình
5
trung bình
5
trung bình
5
trung bình
5
trung bình
Xác suất mưa
4%
3%
5%
5%
5%
5%
5%
Lượng mưa
-
-
-
-
-
-
-
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-

Dự báo thời tiết hàng giờ cho Kinshasa

Cập nhật lần cuối: Th 4 15 thg 7 2020, 8:39 SA GMT+1