The Time Now > Cộng hoà Đô-mi-ni-ca > San Juan de la Maguana > Thời tiết & Dự báo thời tiết

Thời tiết và dự báo thời tiết ở San Juan de la Maguana, Cộng hoà Đô-mi-ni-ca

Thứ Sáu 06 tháng 12 2019 7:26:18 PM
Thời tiết\ hôm nay
Điều kiện hiện tại
Dự báo thời tiết
48 giờ2 tuầnHàng giờ

Điều Kiện Thời Tiết Hiện Tại
Barahona Airport

Mây từng phần. Cảnh báo.
Khoảng cách
4999 km từ San Juan de la Maguana
Nhiệt độ
Độ thoải mái
Điểm sương
Sức gió
Độ ẩm
Áp suất
Cập nhật lần cuối
80.6°F
84.58°F
71.6°F
13.67 dặm/h hướng 130° ĐN
74%
29.95 "Hg
Th 6 06 thg 12 2019, 7:00 CH GMT-4

Mặt trời & Mặt trăng

Mặt trời mọc
Mặt trời lặn
Độ dài ban ngày
7:04 AM
6:07 PM
11:3
Trăng khuyết
Mặt trăng mọc
Mặt trăng lặn
2:35 PM
2:09 AM

Dự báo thời tiết 48 giờ cho San Juan de la Maguana

Cập nhật lần cuối: Th 6 06 thg 12 2019, 2:16 CH GMT-4
 
 
thứ 6
Tối

Tối
thứ 7
Buổi sáng

Chiều

Tối

Tối
chủ nhật
Buổi sáng

Chiều
Thời tiết
Nhiệt độ
70°F
66°F
72°F
86°F
68°F
64°F
70°F
84°F
Độ thoải mái
68°F
66°F
72°F
90°F
68°F
64°F
70°F
88°F
Điểm sương
66°F
64°F
64°F
68°F
66°F
64°F
64°F
66°F
Tốc độ gió
từ hướng
3 dặm/h
126°ĐN
4 dặm/h
329°TB
4 dặm/h
333°TB
6 dặm/h
192°N
4 dặm/h
296°TB
4 dặm/h
329°TB
4 dặm/h
336°TB
6 dặm/h
172°N
Thang Beaufort
1
1
2
2
1
2
2
2
Độ ẩm
87%
95%
80%
55%
91%
95%
81%
53%
Tầm nhìn
2 dặm
6 dặm
6 dặm
12 dặm
2 dặm
6 dặm
6 dặm
14 dặm
Xác suất mưa
11%
10%
7%
15%
12%
10%
8%
8%
Lượng mưa
-
-
-
-
-
-
-
-
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


Dự báo thời tiết 2 tuần cho San Juan de la Maguana

Cập nhật lần cuối: Th 6 06 thg 12 2019, 4:14 CH GMT-4
 
 
Th 7 07 thg 12
CN 08 thg 12
Th 2 09 thg 12
Th 3 10 thg 12
Th 4 11 thg 12
Th 5 12 thg 12
Th 6 13 thg 12
Th 7 14 thg 12
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
86°F
84°F
84°F
84°F
84°F
81°F
81°F
81°F
Nhiệt độ thấp nhất
66°F
64°F
61°F
63°F
63°F
70°F
70°F
70°F
Độ thoải mái
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
82°F
Điểm sương
68°F
66°F
63°F
64°F
64°F
64°F
66°F
64°F
Tốc độ gió
từ hướng
5 dặm/h
308°TB
5 dặm/h
276°T
6 dặm/h
109°Đ
6 dặm/h
98°Đ
4 dặm/h
166°N
1 dặm/h
320°TB
1 dặm/h
130°ĐN
4 dặm/h
130°ĐN
Thang Beaufort
2
2
2
2
2
1
0
2
Độ ẩm
61%
58%
52%
55%
58%
58%
58%
56%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
3
thấp
3
thấp
3
thấp
3
thấp
3
thấp
5
trung bình
5
trung bình
5
trung bình
Xác suất mưa
8%
5%
5%
5%
5%
5%
6%
6%
Lượng mưa
-
-
-
-
-
-
-
-
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
CN 15 thg 12
Th 2 16 thg 12
Th 3 17 thg 12
Th 4 18 thg 12
Th 5 19 thg 12
Th 6 20 thg 12
Th 7 21 thg 12
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
81°F
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
Nhiệt độ thấp nhất
70°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
Độ thoải mái
84°F
82°F
82°F
84°F
82°F
84°F
84°F
Điểm sương
66°F
59°F
59°F
64°F
61°F
64°F
63°F
Tốc độ gió
từ hướng
4 dặm/h
120°ĐN
6 dặm/h
90°Đ
9 dặm/h
80°Đ
11 dặm/h
100°Đ
8 dặm/h
110°Đ
4 dặm/h
140°ĐN
6 dặm/h
90°Đ
Thang Beaufort
1
2
3
4
3
1
2
Độ ẩm
61%
47%
47%
55%
50%
55%
52%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
3
thấp
3
thấp
3
thấp
3
thấp
3
thấp
3
thấp
3
thấp
Xác suất mưa
8%
6%
5%
6%
5%
51%
52%
Lượng mưa
-
-
-
-
-
0.08 "
0.03 "
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-

Dự báo thời tiết hàng giờ cho San Juan de la Maguana

Cập nhật lần cuối: Th 6 06 thg 12 2019, 2:16 CH GMT-4