The Time Now > Ê-qu-a-đo (Ecuador) > Cuenca > Thời tiết & Dự báo thời tiết

Thời tiết và dự báo thời tiết ở Cuenca, Ê-qu-a-đo (Ecuador)

Chủ Nhật 05 tháng 7 2020 3:22:22 PM
Thời tiết\ hôm nay
Điều kiện hiện tại
Dự báo thời tiết
48 giờ2 tuầnHàng giờ

Điều Kiện Thời Tiết Hiện Tại
Cuenca / Mariscal Lamar

Nắng từng phần. Nhẹ.
Khoảng cách
5464 km từ Cuenca
Nhiệt độ
Độ thoải mái
Điểm sương
Sức gió
Độ ẩm
Áp suất
Cập nhật lần cuối
71.6°F
77.02°F
48.2°F
6.84 dặm/h hướng 140° ĐN
44%
30.18 "Hg
CN 05 thg 7 2020, 3:00 CH GMT-5

Mặt trời & Mặt trăng

Mặt trời mọc
Mặt trời lặn
Độ dài ban ngày
6:21 AM
6:19 PM
11:58
Trăng tròn
Mặt trăng mọc
Mặt trăng lặn
7:01 PM
6:42 AM

Dự báo thời tiết 48 giờ cho Cuenca

Cập nhật lần cuối: CN 05 thg 7 2020, 2:30 CH GMT-5
 
 
chủ nhật
Tối

Tối
thứ 2
Buổi sáng

Chiều

Tối

Tối
thứ 3
Buổi sáng

Chiều
Thời tiết
Nhiệt độ
54°F
48°F
48°F
61°F
54°F
50°F
48°F
64°F
Độ thoải mái
52°F
46°F
46°F
61°F
52°F
50°F
45°F
64°F
Điểm sương
48°F
45°F
45°F
46°F
46°F
45°F
45°F
48°F
Tốc độ gió
từ hướng
4 dặm/h
62°ĐB
4 dặm/h
103°Đ
4 dặm/h
81°Đ
8 dặm/h
79°Đ
6 dặm/h
13°B
3 dặm/h
112°Đ
4 dặm/h
71°Đ
7 dặm/h
100°Đ
Thang Beaufort
1
1
2
3
2
1
2
3
Độ ẩm
81%
87%
90%
61%
76%
80%
91%
59%
Tầm nhìn
2 dặm
5 dặm
5 dặm
3 dặm
2 dặm
2 dặm
6 dặm
10 dặm
Xác suất mưa
63%
64%
64%
60%
64%
62%
37%
34%
Lượng mưa
0.08 "
0.02 "
0.04 "
0.08 "
0.15 "
0.02 "
0.01 "
0.04 "
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


Dự báo thời tiết 2 tuần cho Cuenca

Cập nhật lần cuối: CN 05 thg 7 2020, 2:52 CH GMT-5
 
 
Th 2 06 thg 7
Th 3 07 thg 7
Th 4 08 thg 7
Th 5 09 thg 7
Th 6 10 thg 7
Th 7 11 thg 7
CN 12 thg 7
Th 2 13 thg 7
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
61°F
64°F
64°F
59°F
57°F
64°F
66°F
70°F
Nhiệt độ thấp nhất
48°F
48°F
46°F
50°F
50°F
46°F
46°F
46°F
Độ thoải mái
57°F
63°F
63°F
57°F
54°F
61°F
66°F
66°F
Điểm sương
46°F
48°F
46°F
45°F
46°F
59°F
59°F
61°F
Tốc độ gió
từ hướng
7 dặm/h
87°Đ
6 dặm/h
83°Đ
7 dặm/h
90°Đ
7 dặm/h
88°Đ
6 dặm/h
63°ĐB
2 dặm/h
30°ĐB
4 dặm/h
90°Đ
5 dặm/h
100°Đ
Thang Beaufort
3
2
3
3
2
1
1
2
Độ ẩm
64%
61%
59%
62%
71%
94%
80%
81%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
3
thấp
3
thấp
3
thấp
3
thấp
3
thấp
3
thấp
3
thấp
3
thấp
Xác suất mưa
85%
70%
64%
65%
61%
73%
57%
59%
Lượng mưa
0.3 "
0.08 "
0.19 "
0.12 "
0.2 "
0.45 "
0.17 "
0.2 "
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
Th 3 14 thg 7
Th 4 15 thg 7
Th 5 16 thg 7
Th 6 17 thg 7
Th 7 18 thg 7
CN 19 thg 7
Th 2 20 thg 7
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
66°F
66°F
66°F
66°F
66°F
66°F
66°F
Nhiệt độ thấp nhất
46°F
48°F
48°F
48°F
48°F
48°F
48°F
Độ thoải mái
66°F
66°F
66°F
66°F
66°F
66°F
66°F
Điểm sương
59°F
61°F
52°F
54°F
61°F
66°F
63°F
Tốc độ gió
từ hướng
5 dặm/h
100°Đ
5 dặm/h
100°Đ
7 dặm/h
90°Đ
7 dặm/h
90°Đ
4 dặm/h
40°ĐB
2 dặm/h
100°Đ
4 dặm/h
80°Đ
Thang Beaufort
2
2
3
3
2
1
2
Độ ẩm
76%
82%
60%
62%
83%
96%
89%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
5
trung bình
5
trung bình
5
trung bình
5
trung bình
5
trung bình
3
thấp
5
trung bình
Xác suất mưa
62%
60%
81%
59%
57%
94%
77%
Lượng mưa
0.15 "
0.18 "
0.19 "
0.04 "
0.1 "
0.64 "
0.23 "
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-

Dự báo thời tiết hàng giờ cho Cuenca

Cập nhật lần cuối: CN 05 thg 7 2020, 2:30 CH GMT-5