The Time Now > Ai Cập > Ismailia > Thời tiết & Dự báo thời tiết

Thời tiết và dự báo thời tiết ở Ismailia, Ai Cập

Thứ Tư 12 tháng 8 2020 6:12:09 PM
Thời tiết\ hôm nay
Điều kiện hiện tại
Dự báo thời tiết
48 giờ2 tuầnHàng giờ

Điều Kiện Thời Tiết Hiện Tại
Port Said Airport

Đầy nắng. Cảnh báo.
Khoảng cách
2995 km từ Ismailia
Nhiệt độ
Độ thoải mái
Điểm sương
Sức gió
Độ ẩm
Áp suất
Tầm nhìn
Cập nhật lần cuối
84.2°F
90.93°F
73.4°F
13.67 dặm/h hướng 320° TB
70%
29.77 "Hg
10 dặm
Th 4 12 thg 8 2020, 5:00 CH GMT+2

Mặt trời & Mặt trăng

Mặt trời mọc
Mặt trời lặn
Độ dài ban ngày
5:15 AM
6:35 PM
13:20
Last Quarter
Mặt trăng mọc
Mặt trăng lặn
11:48 PM
12:55 PM

Dự báo thời tiết 48 giờ cho Ismailia

Cập nhật lần cuối: Th 4 12 thg 8 2020, 3:34 CH GMT+2
 
 
thứ 4
Tối

Tối
thứ 5
Buổi sáng

Chiều

Tối

Tối
thứ 6
Buổi sáng

Chiều
Thời tiết
Nhiệt độ
79°F
66°F
66°F
95°F
81°F
72°F
68°F
99°F
Độ thoải mái
79°F
66°F
66°F
100°F
81°F
75°F
68°F
99°F
Điểm sương
61°F
54°F
61°F
68°F
64°F
55°F
64°F
63°F
Tốc độ gió
từ hướng
7 dặm/h
1°B
4 dặm/h
298°TB
5 dặm/h
288°T
10 dặm/h
24°ĐB
7 dặm/h
4°B
4 dặm/h
293°TB
5 dặm/h
266°T
10 dặm/h
12°B
Thang Beaufort
3
2
2
3
3
2
2
3
Độ ẩm
56%
62%
83%
41%
59%
59%
85%
30%
Tầm nhìn
9 dặm
4 dặm
11 dặm
35 dặm
10 dặm
7 dặm
11 dặm
40 dặm
Xác suất mưa
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
1%
Lượng mưa
-
-
-
-
-
-
-
-
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


Dự báo thời tiết 2 tuần cho Ismailia

Cập nhật lần cuối: Th 4 12 thg 8 2020, 5:22 CH GMT+2
 
 
Th 5 13 thg 8
Th 6 14 thg 8
Th 7 15 thg 8
CN 16 thg 8
Th 2 17 thg 8
Th 3 18 thg 8
Th 4 19 thg 8
Th 5 20 thg 8
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
95°F
99°F
99°F
97°F
97°F
102°F
100°F
102°F
Nhiệt độ thấp nhất
66°F
68°F
68°F
68°F
66°F
66°F
66°F
66°F
Độ thoải mái
99°F
99°F
100°F
100°F
97°F
99°F
99°F
99°F
Điểm sương
68°F
64°F
66°F
70°F
68°F
59°F
59°F
54°F
Tốc độ gió
từ hướng
11 dặm/h
289°T
11 dặm/h
291°T
12 dặm/h
284°T
10 dặm/h
288°T
12 dặm/h
279°T
12 dặm/h
340°B
12 dặm/h
350°B
11 dặm/h
350°B
Thang Beaufort
4
4
4
3
4
4
4
3
Độ ẩm
46%
38%
38%
43%
45%
27%
27%
22%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
Xác suất mưa
0%
1%
0%
1%
1%
2%
3%
2%
Lượng mưa
-
-
-
-
-
-
-
-
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
Th 6 21 thg 8
Th 7 22 thg 8
CN 23 thg 8
Th 2 24 thg 8
Th 3 25 thg 8
Th 4 26 thg 8
Th 5 27 thg 8
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
102°F
108°F
109°F
109°F
108°F
106°F
108°F
Nhiệt độ thấp nhất
70°F
66°F
68°F
68°F
68°F
68°F
68°F
Độ thoải mái
100°F
102°F
108°F
108°F
120°F
113°F
111°F
Điểm sương
46°F
43°F
50°F
50°F
72°F
68°F
63°F
Tốc độ gió
từ hướng
9 dặm/h
30°ĐB
12 dặm/h
40°ĐB
11 dặm/h
20°B
12 dặm/h
10°B
17 dặm/h
350°B
13 dặm/h
10°B
13 dặm/h
10°B
Thang Beaufort
3
4
4
4
4
4
4
Độ ẩm
15%
12%
14%
14%
32%
31%
23%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
Xác suất mưa
1%
3%
3%
3%
3%
4%
4%
Lượng mưa
-
-
-
-
-
-
-
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-

Dự báo thời tiết hàng giờ cho Ismailia

Cập nhật lần cuối: Th 4 12 thg 8 2020, 3:34 CH GMT+2