The Time Now > Gha-na (Ghana) > Accra > Thời tiết & Dự báo thời tiết

Thời tiết và dự báo thời tiết ở Accra, Gha-na (Ghana)

Chủ Nhật 18 tháng 8 2019 6:50:02 AM
Thời tiết\ hôm nay
Điều kiện hiện tại
Dự báo thời tiết
48 giờ2 tuầnHàng giờ

Điều Kiện Thời Tiết Hiện Tại
Accra Airport

Nắng từng phần. Nhẹ.
Khoảng cách
385 km từ Accra
Nhiệt độ
Độ thoải mái
Điểm sương
Sức gió
Độ ẩm
Áp suất
Cập nhật lần cuối
75.2°F
73.76°F
73.4°F
9.94 dặm/h hướng 240° TN
94%
29.92 "Hg
CN 18 thg 8 2019, 6:00 SA GMT

Mặt trời & Mặt trăng

Mặt trời mọc
Mặt trời lặn
Độ dài ban ngày
5:56 AM
6:13 PM
12:17
Trăng khuyết
Mặt trăng mọc
Mặt trăng lặn
7:51 PM
7:21 AM

Dự báo thời tiết 48 giờ cho Accra

Cập nhật lần cuối: CN 18 thg 8 2019, 6:09 SA GMT
 
 
chủ nhật
Chiều

Tối

Tối
thứ 2
Buổi sáng

Chiều

Tối

Tối
thứ 3
Buổi sáng
Thời tiết
Nhiệt độ
82°F
77°F
75°F
75°F
81°F
77°F
75°F
77°F
Độ thoải mái
90°F
79°F
75°F
75°F
84°F
77°F
75°F
79°F
Điểm sương
73°F
75°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
Tốc độ gió
từ hướng
19 dặm/h
196°N
14 dặm/h
225°TN
12 dặm/h
251°T
12 dặm/h
238°TN
21 dặm/h
214°TN
13 dặm/h
232°TN
11 dặm/h
237°TN
13 dặm/h
225°TN
Thang Beaufort
5
4
4
4
5
4
4
4
Độ ẩm
77%
94%
95%
95%
79%
92%
94%
90%
Tầm nhìn
11 dặm
7 dặm
6 dặm
5 dặm
9 dặm
2 dặm
6 dặm
6 dặm
Xác suất mưa
4%
7%
40%
26%
12%
52%
47%
50%
Lượng mưa
-
-
0.01 "
0.01 "
-
0.01 "
0.02 "
0.02 "
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


Dự báo thời tiết 2 tuần cho Accra

Cập nhật lần cuối: CN 18 thg 8 2019, 2:14 SA GMT
 
 
CN 18 thg 8
Th 2 19 thg 8
Th 3 20 thg 8
Th 4 21 thg 8
Th 5 22 thg 8
Th 6 23 thg 8
Th 7 24 thg 8
CN 25 thg 8
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
81°F
81°F
79°F
79°F
79°F
77°F
79°F
79°F
Nhiệt độ thấp nhất
75°F
75°F
75°F
75°F
73°F
73°F
75°F
75°F
Độ thoải mái
84°F
82°F
82°F
79°F
81°F
77°F
82°F
81°F
Điểm sương
73°F
73°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
70°F
Tốc độ gió
từ hướng
18 dặm/h
231°TN
19 dặm/h
231°TN
18 dặm/h
231°TN
18 dặm/h
235°TN
20 dặm/h
238°TN
22 dặm/h
231°TN
15 dặm/h
200°N
15 dặm/h
210°TN
Thang Beaufort
5
5
5
5
5
5
4
4
Độ ẩm
81%
83%
81%
85%
81%
88%
78%
74%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
7
cao
3
thấp
3
thấp
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
Xác suất mưa
45%
49%
66%
66%
52%
50%
47%
39%
Lượng mưa
0 "
0.01 "
0.05 "
0.06 "
0.03 "
0.04 "
0.02 "
0 "
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
Th 2 26 thg 8
Th 3 27 thg 8
Th 4 28 thg 8
Th 5 29 thg 8
Th 6 30 thg 8
Th 7 31 thg 8
CN 01 thg 9
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
Nhiệt độ thấp nhất
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
Độ thoải mái
81°F
82°F
82°F
84°F
84°F
84°F
84°F
Điểm sương
68°F
68°F
73°F
73°F
73°F
72°F
73°F
Tốc độ gió
từ hướng
16 dặm/h
210°TN
17 dặm/h
220°TN
14 dặm/h
230°TN
15 dặm/h
230°TN
9 dặm/h
220°TN
12 dặm/h
230°TN
15 dặm/h
230°TN
Thang Beaufort
4
4
4
4
3
4
4
Độ ẩm
70%
72%
82%
85%
84%
80%
84%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
7
cao
10
khắc nghiệt
7
cao
7
cao
7
cao
10
khắc nghiệt
7
cao
Xác suất mưa
39%
6%
43%
58%
52%
6%
57%
Lượng mưa
0 "
-
0.01 "
0.09 "
0.07 "
-
0.04 "
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-

Dự báo thời tiết hàng giờ cho Accra

Cập nhật lần cuối: CN 18 thg 8 2019, 6:09 SA GMT