The Time Now > Gha-na (Ghana) > Berekum > Thời tiết & Dự báo thời tiết

Thời tiết và dự báo thời tiết ở Berekum, Gha-na (Ghana)

Thứ Năm 23 tháng 1 2020 2:38:13 PM
Thời tiết\ hôm nay
Điều kiện hiện tại
Dự báo thời tiết
48 giờ2 tuầnHàng giờ

Điều Kiện Thời Tiết Hiện Tại
Kumasi Airport

Trong sáng. Cực nóng.
Khoảng cách
545 km từ Berekum
Nhiệt độ
Độ thoải mái
Điểm sương
Sức gió
Độ ẩm
Áp suất
Tầm nhìn
Cập nhật lần cuối
95°F
99.73°F
68°F
3.11 dặm/h hướng 140° ĐN
41%
29.83 "Hg
4.97 dặm
Th 5 23 thg 1 2020, 2:00 CH GMT

Mặt trời & Mặt trăng

Mặt trời mọc
Mặt trời lặn
Độ dài ban ngày
6:29 AM
6:15 PM
11:46
Trăng lưỡi liềm
Mặt trăng mọc
Mặt trăng lặn
5:12 AM
5:12 PM

Dự báo thời tiết 48 giờ cho Berekum

Cập nhật lần cuối: Th 5 23 thg 1 2020, 12:15 CH GMT
 
 
thứ 5
Tối

Tối
thứ 6
Buổi sáng

Chiều

Tối

Tối
thứ 7
Buổi sáng

Chiều
Thời tiết
Nhiệt độ
79°F
64°F
77°F
95°F
75°F
64°F
75°F
93°F
Độ thoải mái
79°F
64°F
79°F
93°F
77°F
64°F
77°F
91°F
Điểm sương
55°F
61°F
59°F
52°F
50°F
59°F
57°F
50°F
Tốc độ gió
từ hướng
5 dặm/h
51°ĐB
4 dặm/h
220°TN
6 dặm/h
266°T
8 dặm/h
71°Đ
5 dặm/h
70°Đ
4 dặm/h
201°N
6 dặm/h
211°TN
9 dặm/h
69°Đ
Thang Beaufort
2
1
2
3
2
2
2
3
Độ ẩm
46%
87%
55%
22%
40%
83%
53%
22%
Tầm nhìn
42 dặm
32 dặm
5 dặm
35 dặm
40 dặm
14 dặm
2 dặm
35 dặm
Xác suất mưa
0%
2%
3%
1%
2%
3%
7%
3%
Lượng mưa
-
-
-
-
-
-
-
-
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


Dự báo thời tiết 2 tuần cho Berekum

Cập nhật lần cuối: Th 5 23 thg 1 2020, 2:14 CH GMT
 
 
Th 6 24 thg 1
Th 7 25 thg 1
CN 26 thg 1
Th 2 27 thg 1
Th 3 28 thg 1
Th 4 29 thg 1
Th 5 30 thg 1
Th 6 31 thg 1
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
95°F
93°F
97°F
95°F
97°F
99°F
97°F
99°F
Nhiệt độ thấp nhất
64°F
64°F
61°F
61°F
61°F
70°F
68°F
66°F
Độ thoải mái
90°F
88°F
90°F
90°F
90°F
93°F
93°F
93°F
Điểm sương
52°F
50°F
50°F
50°F
50°F
43°F
37°F
34°F
Tốc độ gió
từ hướng
8 dặm/h
137°ĐN
7 dặm/h
198°N
6 dặm/h
188°N
6 dặm/h
186°N
6 dặm/h
215°TN
3 dặm/h
60°ĐB
5 dặm/h
40°ĐB
2 dặm/h
60°ĐB
Thang Beaufort
3
3
2
2
2
1
2
1
Độ ẩm
24%
25%
24%
24%
24%
15%
12%
11%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
5
trung bình
7
cao
7
cao
Xác suất mưa
2%
4%
3%
4%
5%
5%
5%
4%
Lượng mưa
-
-
-
-
-
-
-
-
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
Th 7 01 thg 2
CN 02 thg 2
Th 2 03 thg 2
Th 3 04 thg 2
Th 4 05 thg 2
Th 5 06 thg 2
Th 6 07 thg 2
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
100°F
100°F
100°F
100°F
100°F
102°F
100°F
Nhiệt độ thấp nhất
66°F
66°F
66°F
66°F
66°F
66°F
66°F
Độ thoải mái
95°F
97°F
97°F
97°F
95°F
97°F
97°F
Điểm sương
43°F
52°F
50°F
50°F
45°F
46°F
43°F
Tốc độ gió
từ hướng
1 dặm/h
60°ĐB
2 dặm/h
340°B
2 dặm/h
10°B
Không có gió
2 dặm/h
40°ĐB
4 dặm/h
60°ĐB
6 dặm/h
70°Đ
Thang Beaufort
1
1
1
1
1
1
2
Độ ẩm
14%
22%
20%
19%
15%
16%
15%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
7
cao
7
cao
5
trung bình
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
Xác suất mưa
5%
5%
6%
5%
4%
4%
3%
Lượng mưa
-
-
-
-
-
-
-
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-

Dự báo thời tiết hàng giờ cho Berekum

Cập nhật lần cuối: Th 5 23 thg 1 2020, 12:15 CH GMT