The Time Now > Gha-na (Ghana) > Ejura > Thời tiết & Dự báo thời tiết

Thời tiết và dự báo thời tiết ở Ejura, Gha-na (Ghana)

Chủ Nhật 18 tháng 8 2019 6:34:36 AM
Thời tiết\ hôm nay
Điều kiện hiện tại
Dự báo thời tiết
48 giờ2 tuầnHàng giờ

Điều Kiện Thời Tiết Hiện Tại
Accra Airport

Nắng từng phần. Nhẹ.
Khoảng cách
519 km từ Ejura
Nhiệt độ
Độ thoải mái
Điểm sương
Sức gió
Độ ẩm
Áp suất
Cập nhật lần cuối
75.2°F
73.76°F
73.4°F
9.94 dặm/h hướng 240° TN
94%
29.92 "Hg
CN 18 thg 8 2019, 6:00 SA GMT

Mặt trời & Mặt trăng

Mặt trời mọc
Mặt trời lặn
Độ dài ban ngày
5:58 AM
6:19 PM
12:21
Trăng khuyết
Mặt trăng mọc
Mặt trăng lặn
7:56 PM
7:24 AM

Dự báo thời tiết 48 giờ cho Ejura

Cập nhật lần cuối: CN 18 thg 8 2019, 6:09 SA GMT
 
 
chủ nhật
Chiều

Tối

Tối
thứ 2
Buổi sáng

Chiều

Tối

Tối
thứ 3
Buổi sáng
Thời tiết
Nhiệt độ
88°F
75°F
72°F
72°F
84°F
73°F
72°F
73°F
Độ thoải mái
93°F
75°F
66°F
70°F
90°F
73°F
70°F
73°F
Điểm sương
70°F
72°F
70°F
70°F
70°F
72°F
68°F
70°F
Tốc độ gió
từ hướng
8 dặm/h
238°TN
7 dặm/h
220°TN
7 dặm/h
231°TN
9 dặm/h
245°TN
10 dặm/h
242°TN
8 dặm/h
210°TN
7 dặm/h
224°TN
7 dặm/h
243°TN
Thang Beaufort
3
3
3
3
3
3
3
3
Độ ẩm
56%
87%
95%
97%
63%
89%
90%
86%
Tầm nhìn
12 dặm
2 dặm
2 dặm
4 dặm
12 dặm
2 dặm
2 dặm
2 dặm
Xác suất mưa
31%
41%
11%
73%
61%
46%
51%
74%
Lượng mưa
0.09 "
0.1 "
-
0.01 "
0.3 "
0.1 "
0.04 "
0.28 "
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


Dự báo thời tiết 2 tuần cho Ejura

Cập nhật lần cuối: CN 18 thg 8 2019, 2:14 SA GMT
 
 
CN 18 thg 8
Th 2 19 thg 8
Th 3 20 thg 8
Th 4 21 thg 8
Th 5 22 thg 8
Th 6 23 thg 8
Th 7 24 thg 8
CN 25 thg 8
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
84°F
84°F
77°F
82°F
81°F
77°F
77°F
81°F
Nhiệt độ thấp nhất
72°F
70°F
72°F
72°F
70°F
70°F
72°F
70°F
Độ thoải mái
88°F
88°F
79°F
86°F
82°F
77°F
81°F
82°F
Điểm sương
72°F
72°F
70°F
72°F
70°F
72°F
68°F
64°F
Tốc độ gió
từ hướng
9 dặm/h
227°TN
10 dặm/h
225°TN
9 dặm/h
229°TN
9 dặm/h
232°TN
10 dặm/h
224°TN
7 dặm/h
223°TN
5 dặm/h
210°TN
5 dặm/h
220°TN
Thang Beaufort
3
3
3
3
3
3
2
2
Độ ẩm
68%
68%
81%
72%
76%
85%
72%
58%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
3
thấp
3
thấp
3
thấp
3
thấp
3
thấp
10
khắc nghiệt
3
thấp
7
cao
Xác suất mưa
57%
81%
61%
77%
73%
52%
54%
6%
Lượng mưa
0.13 "
0.19 "
0.09 "
0.33 "
0.24 "
0.01 "
0.03 "
-
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
Th 2 26 thg 8
Th 3 27 thg 8
Th 4 28 thg 8
Th 5 29 thg 8
Th 6 30 thg 8
Th 7 31 thg 8
CN 01 thg 9
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
77°F
81°F
82°F
81°F
81°F
82°F
82°F
Nhiệt độ thấp nhất
68°F
68°F
68°F
68°F
68°F
68°F
68°F
Độ thoải mái
79°F
82°F
86°F
86°F
88°F
86°F
91°F
Điểm sương
66°F
66°F
70°F
73°F
73°F
68°F
77°F
Tốc độ gió
từ hướng
5 dặm/h
250°T
4 dặm/h
250°T
4 dặm/h
220°TN
4 dặm/h
220°TN
4 dặm/h
210°TN
2 dặm/h
310°TB
2 dặm/h
280°T
Thang Beaufort
2
1
2
2
1
1
1
Độ ẩm
72%
62%
69%
77%
78%
63%
85%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
Xác suất mưa
6%
52%
52%
61%
59%
50%
75%
Lượng mưa
-
0.04 "
0.06 "
0.07 "
0.09 "
0.06 "
0.47 "
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-

Dự báo thời tiết hàng giờ cho Ejura

Cập nhật lần cuối: CN 18 thg 8 2019, 12:17 SA GMT