The Time Now > Gha-na (Ghana) > Tamale > Thời tiết & Dự báo thời tiết

Thời tiết và dự báo thời tiết ở Tamale, Gha-na (Ghana)

Thứ Sáu 19 tháng 7 2019 10:10:43 AM
Thời tiết\ hôm nay
Điều kiện hiện tại
Dự báo thời tiết
48 giờ2 tuầnHàng giờ

Điều Kiện Thời Tiết Hiện Tại
Niamtougou

Nắng từng phần. Nhẹ.
Khoảng cách
653 km từ Tamale
Nhiệt độ
Độ thoải mái
Điểm sương
Sức gió
Độ ẩm
Áp suất
Cập nhật lần cuối
73.4°F
72.95°F
68°F
9.94 dặm/h hướng 210° TN
83%
30.07 "Hg
Th 6 19 thg 7 2019, 9:00 SA GMT

Mặt trời & Mặt trăng

Mặt trời mọc
Mặt trời lặn
Độ dài ban ngày
5:51 AM
6:27 PM
12:36
Trăng khuyết
Mặt trăng mọc
Mặt trăng lặn
8:36 PM
7:51 AM

Dự báo thời tiết 48 giờ cho Tamale

Cập nhật lần cuối: Th 6 19 thg 7 2019, 6:13 SA GMT
 
 
thứ 6
Chiều

Tối

Tối
thứ 7
Buổi sáng

Chiều

Tối

Tối
chủ nhật
Buổi sáng
Thời tiết
Nhiệt độ
81°F
75°F
72°F
75°F
82°F
73°F
72°F
72°F
Độ thoải mái
88°F
75°F
70°F
77°F
88°F
72°F
68°F
72°F
Điểm sương
73°F
72°F
70°F
70°F
73°F
72°F
70°F
72°F
Tốc độ gió
từ hướng
9 dặm/h
174°N
6 dặm/h
177°N
6 dặm/h
197°N
9 dặm/h
225°TN
7 dặm/h
206°TN
7 dặm/h
185°N
6 dặm/h
213°TN
7 dặm/h
232°TN
Thang Beaufort
3
2
2
3
3
3
2
3
Độ ẩm
78%
89%
94%
84%
74%
91%
95%
98%
Tầm nhìn
3 dặm
2 dặm
6 dặm
5 dặm
11 dặm
3 dặm
2 dặm
2 dặm
Xác suất mưa
60%
8%
58%
39%
67%
47%
57%
59%
Lượng mưa
0.19 "
-
0.06 "
0.01 "
0.18 "
0.05 "
0.04 "
0.16 "
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


Dự báo thời tiết 2 tuần cho Tamale

Cập nhật lần cuối: Th 6 19 thg 7 2019, 8:14 SA GMT
 
 
Th 6 19 thg 7
Th 7 20 thg 7
CN 21 thg 7
Th 2 22 thg 7
Th 3 23 thg 7
Th 4 24 thg 7
Th 5 25 thg 7
Th 6 26 thg 7
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
81°F
82°F
81°F
81°F
82°F
81°F
81°F
84°F
Nhiệt độ thấp nhất
73°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
73°F
Độ thoải mái
84°F
84°F
84°F
84°F
86°F
82°F
84°F
93°F
Điểm sương
73°F
72°F
72°F
72°F
73°F
72°F
66°F
75°F
Tốc độ gió
từ hướng
10 dặm/h
203°TN
8 dặm/h
198°N
7 dặm/h
217°TN
8 dặm/h
202°N
10 dặm/h
202°N
9 dặm/h
215°TN
7 dặm/h
240°TN
7 dặm/h
220°TN
Thang Beaufort
3
3
3
3
3
3
3
3
Độ ẩm
80%
79%
79%
77%
78%
78%
61%
79%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
3
thấp
3
thấp
3
thấp
3
thấp
3
thấp
3
thấp
5
trung bình
5
trung bình
Xác suất mưa
93%
79%
93%
79%
80%
55%
61%
64%
Lượng mưa
0.77 "
0.24 "
0.7 "
0.13 "
0.35 "
0.06 "
0.26 "
0.18 "
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
Th 7 27 thg 7
CN 28 thg 7
Th 2 29 thg 7
Th 3 30 thg 7
Th 4 31 thg 7
Th 5 01 thg 8
Th 6 02 thg 8
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
81°F
81°F
82°F
82°F
81°F
81°F
81°F
Nhiệt độ thấp nhất
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
Độ thoải mái
86°F
86°F
88°F
88°F
88°F
86°F
86°F
Điểm sương
70°F
70°F
72°F
73°F
73°F
72°F
70°F
Tốc độ gió
từ hướng
7 dặm/h
240°TN
7 dặm/h
220°TN
10 dặm/h
220°TN
7 dặm/h
210°TN
7 dặm/h
210°TN
9 dặm/h
200°N
7 dặm/h
210°TN
Thang Beaufort
3
3
3
3
3
3
3
Độ ẩm
67%
67%
73%
75%
78%
73%
69%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
5
trung bình
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
Xác suất mưa
56%
68%
65%
77%
60%
51%
58%
Lượng mưa
0.06 "
0.47 "
0.05 "
0.28 "
0.09 "
0.09 "
0.12 "
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-

Dự báo thời tiết hàng giờ cho Tamale

Cập nhật lần cuối: Th 6 19 thg 7 2019, 6:13 SA GMT