The Time Now > Ghi-nê (Guinea) > Tondon > Thời tiết & Dự báo thời tiết

Thời tiết và dự báo thời tiết ở Tondon, Ghi-nê (Guinea)

Thứ Năm 23 tháng 1 2020 12:23:50 PM
Thời tiết\ hôm nay
Điều kiện hiện tại
Dự báo thời tiết
48 giờ2 tuầnHàng giờ

Điều Kiện Thời Tiết Hiện Tại
Lungi

Mây phân tán. Cảnh báo.
Khoảng cách
1165 km từ Tondon
Nhiệt độ
Độ thoải mái
Điểm sương
Sức gió
Độ ẩm
Áp suất
Tầm nhìn
Cập nhật lần cuối
82.4°F
86.23°F
69.8°F
6.84 dặm/h hướng 340° B
66%
29.86 "Hg
3.11 dặm
Th 5 23 thg 1 2020, 12:00 CH GMT

Mặt trời & Mặt trăng

Mặt trời mọc
Mặt trời lặn
Độ dài ban ngày
7:17 AM
6:54 PM
11:37
Trăng lưỡi liềm
Mặt trăng mọc
Mặt trăng lặn
6:03 AM
5:52 PM

Dự báo thời tiết 48 giờ cho Tondon

Cập nhật lần cuối: Th 5 23 thg 1 2020, 6:15 SA GMT
 
 
thứ 5
Chiều

Tối

Tối
thứ 6
Buổi sáng

Chiều

Tối

Tối
thứ 7
Buổi sáng
Thời tiết
Nhiệt độ
102°F
81°F
73°F
79°F
104°F
75°F
64°F
63°F
Độ thoải mái
100°F
81°F
77°F
79°F
100°F
77°F
64°F
63°F
Điểm sương
52°F
59°F
55°F
54°F
46°F
52°F
54°F
54°F
Tốc độ gió
từ hướng
7 dặm/h
107°Đ
4 dặm/h
153°ĐN
4 dặm/h
60°ĐB
4 dặm/h
87°Đ
7 dặm/h
109°Đ
4 dặm/h
184°N
4 dặm/h
110°Đ
4 dặm/h
100°Đ
Thang Beaufort
3
1
1
2
3
2
1
1
Độ ẩm
19%
50%
55%
41%
14%
43%
67%
73%
Tầm nhìn
39 dặm
37 dặm
13 dặm
15 dặm
45 dặm
24 dặm
8 dặm
6 dặm
Xác suất mưa
4%
4%
7%
3%
3%
3%
3%
2%
Lượng mưa
-
-
-
-
-
-
-
-
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


Dự báo thời tiết 2 tuần cho Tondon

Cập nhật lần cuối: Th 5 23 thg 1 2020, 8:14 SA GMT
 
 
Th 5 23 thg 1
Th 6 24 thg 1
Th 7 25 thg 1
CN 26 thg 1
Th 2 27 thg 1
Th 3 28 thg 1
Th 4 29 thg 1
Th 5 30 thg 1
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
102°F
104°F
102°F
104°F
100°F
99°F
93°F
95°F
Nhiệt độ thấp nhất
66°F
72°F
63°F
64°F
64°F
68°F
70°F
72°F
Độ thoải mái
99°F
97°F
95°F
97°F
93°F
93°F
91°F
90°F
Điểm sương
54°F
48°F
54°F
54°F
54°F
57°F
48°F
36°F
Tốc độ gió
từ hướng
7 dặm/h
137°ĐN
7 dặm/h
144°ĐN
6 dặm/h
183°N
6 dặm/h
165°N
6 dặm/h
194°N
6 dặm/h
225°TN
5 dặm/h
150°ĐN
6 dặm/h
100°Đ
Thang Beaufort
3
3
2
2
2
2
2
2
Độ ẩm
21%
18%
22%
22%
25%
29%
21%
13%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
5
trung bình
7
cao
Xác suất mưa
4%
2%
2%
3%
4%
6%
6%
6%
Lượng mưa
-
-
-
-
-
-
-
-
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
Th 6 31 thg 1
Th 7 01 thg 2
CN 02 thg 2
Th 2 03 thg 2
Th 3 04 thg 2
Th 4 05 thg 2
Th 5 06 thg 2
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
97°F
97°F
97°F
97°F
97°F
97°F
97°F
Nhiệt độ thấp nhất
68°F
68°F
68°F
68°F
68°F
68°F
68°F
Độ thoải mái
91°F
91°F
91°F
93°F
91°F
91°F
91°F
Điểm sương
21°F
27°F
45°F
50°F
43°F
34°F
28°F
Tốc độ gió
từ hướng
7 dặm/h
90°Đ
5 dặm/h
180°N
6 dặm/h
210°TN
6 dặm/h
240°TN
6 dặm/h
250°T
4 dặm/h
130°ĐN
6 dặm/h
100°Đ
Thang Beaufort
3
2
2
2
2
2
2
Độ ẩm
6%
8%
17%
21%
16%
11%
8%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
7
cao
5
trung bình
7
cao
5
trung bình
5
trung bình
5
trung bình
7
cao
Xác suất mưa
4%
4%
3%
5%
5%
4%
2%
Lượng mưa
-
-
-
-
-
-
-
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-

Dự báo thời tiết hàng giờ cho Tondon

Cập nhật lần cuối: Th 5 23 thg 1 2020, 6:15 SA GMT