The Time Now > Ấn Độ > Bengaluru > Thời tiết & Dự báo thời tiết

Thời tiết và dự báo thời tiết ở Bengaluru, Ấn Độ

Thứ Tư 22 tháng 11 2017 8:08:35 PM
Thời tiết\ hôm nay
Điều kiện hiện tại
Dự báo thời tiết
48 giờ2 tuầnHàng giờ

Điều Kiện Thời Tiết Hiện Tại
Bangalore / Hindustan

Trong sáng. Nhẹ.
Khoảng cách
5390 km từ Bengaluru
Nhiệt độ
Độ thoải mái
Điểm sương
Sức gió
Độ ẩm
Áp suất
Tầm nhìn
Cập nhật lần cuối
73.4°F
76.5°F
59°F
7.46 dặm/h hướng 100° Đ
61%
29.98 "Hg
4.97 dặm
Th 4 22 thg 11 2017, 7:30 CH GMT+5:30

Mặt trời & Mặt trăng

Mặt trời mọc
Mặt trời lặn
Độ dài ban ngày
6:21 AM
5:49 PM
11:28
Trăng khuyết
Mặt trăng mọc
Mặt trăng lặn
9:17 AM
9:00 PM

Dự báo thời tiết 48 giờ cho Bengaluru

Cập nhật lần cuối: Th 4 22 thg 11 2017, 5:33 CH GMT+5:30
 
 
thứ 4
Tối

Tối
thứ 5
Buổi sáng

Chiều

Tối

Tối
thứ 6
Buổi sáng

Chiều
Thời tiết
Nhiệt độ
70°F
61°F
61°F
81°F
70°F
66°F
72°F
81°F
Độ thoải mái
70°F
61°F
61°F
81°F
68°F
66°F
73°F
82°F
Điểm sương
64°F
61°F
59°F
61°F
66°F
64°F
64°F
63°F
Tốc độ gió
từ hướng
6 dặm/h
92°Đ
5 dặm/h
83°Đ
6 dặm/h
90°Đ
7 dặm/h
89°Đ
6 dặm/h
92°Đ
6 dặm/h
94°Đ
6 dặm/h
65°ĐB
8 dặm/h
49°ĐB
Thang Beaufort
2
2
2
3
2
2
2
3
Độ ẩm
82%
96%
95%
49%
87%
96%
75%
53%
Tầm nhìn
2 dặm
2 dặm
3 dặm
2 dặm
1 dặm
1 dặm
2 dặm
2 dặm
Xác suất mưa
0%
0%
0%
13%
13%
13%
0%
13%
Lượng mưa
-
-
-
-
-
-
-
-
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


Dự báo thời tiết 2 tuần cho Bengaluru

Cập nhật lần cuối: Th 4 22 thg 11 2017, 7:44 CH GMT+5:30
 
 
Th 5 23 thg 11
Th 6 24 thg 11
Th 7 25 thg 11
CN 26 thg 11
Th 2 27 thg 11
Th 3 28 thg 11
Th 4 29 thg 11
Th 5 30 thg 11
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
81°F
81°F
79°F
79°F
75°F
75°F
79°F
81°F
Nhiệt độ thấp nhất
61°F
66°F
64°F
61°F
63°F
66°F
70°F
68°F
Độ thoải mái
81°F
81°F
79°F
79°F
75°F
75°F
82°F
82°F
Điểm sương
61°F
63°F
61°F
61°F
66°F
32°F
32°F
32°F
Tốc độ gió
từ hướng
7 dặm/h
90°Đ
8 dặm/h
70°Đ
8 dặm/h
66°ĐB
8 dặm/h
48°ĐB
11 dặm/h
36°ĐB
21 dặm/h
40°ĐB
15 dặm/h
90°Đ
6 dặm/h
200°N
Thang Beaufort
3
3
3
3
3
5
4
2
Độ ẩm
54%
57%
56%
57%
75%
82%
75%
67%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
-2147483648
-2147483648
-2147483648
-2147483648
-2147483648
3
thấp
3
thấp
3
thấp
Xác suất mưa
2%
1%
0%
0%
1%
58%
59%
57%
Lượng mưa
-
-
-
-
0 "
0.08 "
0.36 "
0.35 "
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
Th 6 01 thg 12
Th 7 02 thg 12
CN 03 thg 12
Th 2 04 thg 12
Th 3 05 thg 12
Th 4 06 thg 12
Th 5 07 thg 12
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
82°F
82°F
82°F
81°F
82°F
82°F
84°F
Nhiệt độ thấp nhất
68°F
68°F
66°F
66°F
66°F
66°F
66°F
Độ thoải mái
84°F
88°F
88°F
90°F
90°F
88°F
93°F
Điểm sương
32°F
54°F
63°F
68°F
68°F
64°F
70°F
Tốc độ gió
từ hướng
6 dặm/h
150°ĐN
9 dặm/h
110°Đ
10 dặm/h
60°ĐB
10 dặm/h
10°B
2 dặm/h
190°N
3 dặm/h
170°N
4 dặm/h
90°Đ
Thang Beaufort
2
3
3
3
1
1
1
Độ ẩm
52%
70%
77%
94%
84%
72%
81%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
3
thấp
3
thấp
3
thấp
3
thấp
3
thấp
3
thấp
3
thấp
Xác suất mưa
6%
45%
55%
56%
60%
57%
57%
Lượng mưa
-
0.03 "
0.21 "
1.04 "
0.11 "
0.23 "
0.73 "
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-

Dự báo thời tiết hàng giờ cho Bengaluru

Cập nhật lần cuối: Th 4 22 thg 11 2017, 5:33 CH GMT+5:30