The Time Now > Ấn Độ > Bengaluru > Thời tiết & Dự báo thời tiết

Thời tiết và dự báo thời tiết ở Bengaluru, Ấn Độ

Thứ Năm 06 tháng 8 2020 6:33:43 PM
Thời tiết\ hôm nay
Điều kiện hiện tại
Dự báo thời tiết
48 giờ2 tuầnHàng giờ

Điều Kiện Thời Tiết Hiện Tại
Bangalore / Hindustan

Mây thất thường. Cảnh báo.
Khoảng cách
5390 km từ Bengaluru
Nhiệt độ
Độ thoải mái
Điểm sương
Sức gió
Độ ẩm
Áp suất
Tầm nhìn
Cập nhật lần cuối
78.8°F
81.72°F
71.6°F
7.46 dặm/h hướng 270° T
79%
29.74 "Hg
3.73 dặm
Th 5 06 thg 8 2020, 5:30 CH GMT+5:30

Mặt trời & Mặt trăng

Mặt trời mọc
Mặt trời lặn
Độ dài ban ngày
6:06 AM
6:44 PM
12:38
Trăng khuyết
Mặt trăng mọc
Mặt trăng lặn
8:54 PM
8:11 AM

Dự báo thời tiết 48 giờ cho Bengaluru

Cập nhật lần cuối: Th 5 06 thg 8 2020, 1:12 CH GMT+5:30
 
 
thứ 5
Chiều

Tối

Tối
thứ 6
Buổi sáng

Chiều

Tối

Tối
thứ 7
Buổi sáng
Thời tiết
Nhiệt độ
79°F
72°F
70°F
73°F
79°F
72°F
70°F
70°F
Độ thoải mái
81°F
68°F
63°F
73°F
82°F
68°F
64°F
68°F
Điểm sương
68°F
70°F
68°F
70°F
68°F
70°F
68°F
68°F
Tốc độ gió
từ hướng
21 dặm/h
258°T
14 dặm/h
246°TN
13 dặm/h
247°TN
15 dặm/h
257°T
16 dặm/h
262°T
11 dặm/h
262°T
11 dặm/h
262°T
9 dặm/h
266°T
Thang Beaufort
5
4
4
4
4
4
4
3
Độ ẩm
72%
92%
98%
84%
68%
92%
98%
98%
Tầm nhìn
2 dặm
1 dặm
1 dặm
2 dặm
2 dặm
1 dặm
1 dặm
2 dặm
Xác suất mưa
51%
45%
54%
55%
63%
54%
18%
68%
Lượng mưa
0.02 "
0.02 "
0 "
0 "
0.04 "
0.02 "
0.01 "
0.09 "
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


Dự báo thời tiết 2 tuần cho Bengaluru

Cập nhật lần cuối: Th 5 06 thg 8 2020, 2:52 CH GMT+5:30
 
 
Th 5 06 thg 8
Th 6 07 thg 8
Th 7 08 thg 8
CN 09 thg 8
Th 2 10 thg 8
Th 3 11 thg 8
Th 4 12 thg 8
Th 5 13 thg 8
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
79°F
79°F
79°F
75°F
77°F
79°F
82°F
81°F
Nhiệt độ thấp nhất
70°F
70°F
70°F
70°F
68°F
68°F
70°F
70°F
Độ thoải mái
79°F
81°F
79°F
73°F
79°F
81°F
82°F
82°F
Điểm sương
68°F
68°F
68°F
68°F
68°F
68°F
64°F
64°F
Tốc độ gió
từ hướng
20 dặm/h
252°T
16 dặm/h
261°T
12 dặm/h
268°T
12 dặm/h
258°T
14 dặm/h
257°T
14 dặm/h
261°T
17 dặm/h
260°T
16 dặm/h
260°T
Thang Beaufort
5
4
4
4
4
4
4
4
Độ ẩm
75%
71%
74%
82%
76%
70%
55%
59%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
-2147483648
-2147483648
-2147483648
-2147483648
-2147483648
-2147483648
7
cao
7
cao
Xác suất mưa
68%
71%
81%
84%
60%
75%
39%
6%
Lượng mưa
0.05 "
0.07 "
0.14 "
0.24 "
0.04 "
0.04 "
0 "
-
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
Th 6 14 thg 8
Th 7 15 thg 8
CN 16 thg 8
Th 2 17 thg 8
Th 3 18 thg 8
Th 4 19 thg 8
Th 5 20 thg 8
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
Nhiệt độ thấp nhất
70°F
70°F
70°F
70°F
70°F
70°F
70°F
Độ thoải mái
82°F
82°F
84°F
86°F
84°F
84°F
82°F
Điểm sương
63°F
63°F
63°F
64°F
63°F
61°F
55°F
Tốc độ gió
từ hướng
17 dặm/h
250°T
19 dặm/h
250°T
16 dặm/h
260°T
15 dặm/h
250°T
14 dặm/h
260°T
13 dặm/h
260°T
8 dặm/h
270°T
Thang Beaufort
4
5
4
4
4
4
3
Độ ẩm
53%
51%
52%
54%
51%
49%
38%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
Xác suất mưa
41%
6%
57%
43%
68%
58%
6%
Lượng mưa
0.02 "
-
0.01 "
0.05 "
0.02 "
0.05 "
-
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-

Dự báo thời tiết hàng giờ cho Bengaluru

Cập nhật lần cuối: Th 5 06 thg 8 2020, 1:12 CH GMT+5:30