The Time Now > Ấn Độ > Mumbai > Thời tiết & Dự báo thời tiết

Thời tiết và dự báo thời tiết ở Mumbai, Ấn Độ

Thứ Ba 23 tháng 7 2019 7:36:45 PM
Thời tiết\ hôm nay
Điều kiện hiện tại
Dự báo thời tiết
48 giờ2 tuầnHàng giờ

Điều Kiện Thời Tiết Hiện Tại
Mumbai / Santacruz

Mưa dông. Mây thất thường. Cảnh báo.
Khoảng cách
5106 km từ Mumbai
Nhiệt độ
Độ thoải mái
Điểm sương
Sức gió
Độ ẩm
Áp suất
Tầm nhìn
Cập nhật lần cuối
84.2°F
98.28°F
80.6°F
8.7 dặm/h hướng 270° T
89%
29.53 "Hg
1.55 dặm
Th 3 23 thg 7 2019, 7:00 CH GMT+5:30

Mặt trời & Mặt trăng

Mặt trời mọc
Mặt trời lặn
Độ dài ban ngày
6:12 AM
7:17 PM
13:5
Trăng khuyết
Mặt trăng mọc
Mặt trăng lặn
11:40 PM
11:19 AM

Dự báo thời tiết 48 giờ cho Mumbai

Cập nhật lần cuối: Th 3 23 thg 7 2019, 5:44 CH GMT+5:30
 
 
thứ 3
Tối

Tối
thứ 4
Buổi sáng

Chiều

Tối

Tối
thứ 5
Buổi sáng

Chiều
Thời tiết
Nhiệt độ
81°F
82°F
82°F
84°F
82°F
82°F
82°F
84°F
Độ thoải mái
90°F
91°F
95°F
97°F
95°F
91°F
95°F
97°F
Điểm sương
77°F
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
Tốc độ gió
từ hướng
11 dặm/h
245°TN
13 dặm/h
246°TN
12 dặm/h
242°TN
14 dặm/h
250°T
15 dặm/h
268°T
14 dặm/h
266°T
14 dặm/h
256°T
17 dặm/h
256°T
Thang Beaufort
3
4
4
4
4
4
4
4
Độ ẩm
89%
89%
87%
82%
85%
89%
86%
83%
Tầm nhìn
1 dặm
1 dặm
1 dặm
1 dặm
1 dặm
1 dặm
1 dặm
1 dặm
Xác suất mưa
63%
67%
68%
68%
68%
66%
62%
63%
Lượng mưa
0.11 "
0.31 "
0.72 "
0.45 "
0.36 "
0.41 "
0.23 "
0.24 "
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


Dự báo thời tiết 2 tuần cho Mumbai

Cập nhật lần cuối: Th 3 23 thg 7 2019, 6:44 CH GMT+5:30
 
 
Th 4 24 thg 7
Th 5 25 thg 7
Th 6 26 thg 7
Th 7 27 thg 7
CN 28 thg 7
Th 2 29 thg 7
Th 3 30 thg 7
Th 4 31 thg 7
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
84°F
84°F
82°F
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
Nhiệt độ thấp nhất
81°F
82°F
81°F
81°F
82°F
82°F
82°F
82°F
Độ thoải mái
97°F
97°F
93°F
95°F
97°F
97°F
93°F
97°F
Điểm sương
79°F
79°F
77°F
77°F
79°F
77°F
77°F
77°F
Tốc độ gió
từ hướng
14 dặm/h
250°T
17 dặm/h
258°T
19 dặm/h
254°T
21 dặm/h
251°T
20 dặm/h
257°T
24 dặm/h
250°T
20 dặm/h
260°T
23 dặm/h
250°T
Thang Beaufort
4
4
5
5
5
6
5
6
Độ ẩm
83%
85%
85%
83%
82%
79%
79%
79%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
3
thấp
3
thấp
3
thấp
3
thấp
3
thấp
5
trung bình
3
thấp
5
trung bình
Xác suất mưa
99%
96%
99%
98%
92%
81%
75%
80%
Lượng mưa
1.98 "
1 "
1.93 "
1.49 "
1.22 "
0.95 "
0.75 "
0.76 "
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
Th 5 01 thg 8
Th 6 02 thg 8
Th 7 03 thg 8
CN 04 thg 8
Th 2 05 thg 8
Th 3 06 thg 8
Th 4 07 thg 8
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
84°F
84°F
82°F
82°F
86°F
86°F
86°F
Nhiệt độ thấp nhất
81°F
79°F
79°F
79°F
81°F
82°F
82°F
Độ thoải mái
97°F
100°F
99°F
99°F
106°F
111°F
109°F
Điểm sương
77°F
81°F
81°F
81°F
82°F
84°F
82°F
Tốc độ gió
từ hướng
27 dặm/h
240°TN
11 dặm/h
250°T
12 dặm/h
250°T
11 dặm/h
260°T
14 dặm/h
240°TN
10 dặm/h
260°T
9 dặm/h
270°T
Thang Beaufort
6
4
4
4
4
3
3
Độ ẩm
80%
92%
93%
92%
90%
90%
91%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
5
trung bình
5
trung bình
5
trung bình
5
trung bình
5
trung bình
5
trung bình
5
trung bình
Xác suất mưa
87%
91%
94%
91%
98%
95%
93%
Lượng mưa
1.22 "
3.31 "
4.17 "
3.2 "
1.71 "
2.28 "
2.63 "
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-

Dự báo thời tiết hàng giờ cho Mumbai

Cập nhật lần cuối: Th 3 23 thg 7 2019, 5:44 CH GMT+5:30