The Time Now > Ấn Độ > Mumbai > Thời tiết & Dự báo thời tiết

Thời tiết và dự báo thời tiết ở Mumbai, Ấn Độ

Thứ Năm 13 tháng 12 2018 10:06:14 AM
Thời tiết\ hôm nay
Điều kiện hiện tại
Dự báo thời tiết
48 giờ2 tuầnHàng giờ

Điều Kiện Thời Tiết Hiện Tại
Mumbai / Santacruz

Trong sáng. Cảnh báo.
Khoảng cách
5106 km từ Mumbai
Nhiệt độ
Độ thoải mái
Điểm sương
Sức gió
Độ ẩm
Áp suất
Tầm nhìn
Cập nhật lần cuối
78.8°F
79.47°F
55.4°F
6.84 dặm/h hướng 50° ĐB
45%
30.04 "Hg
1.55 dặm
Th 5 13 thg 12 2018, 9:30 SA GMT+5:30

Mặt trời & Mặt trăng

Mặt trời mọc
Mặt trời lặn
Độ dài ban ngày
7:01 AM
6:02 PM
11:1
Trăng khuyết
Mặt trăng mọc
Mặt trăng lặn
10:51 AM
10:22 PM

Dự báo thời tiết 48 giờ cho Mumbai

Cập nhật lần cuối: Th 5 13 thg 12 2018, 6:00 SA GMT+5:30
 
 
thứ 5
Buổi sáng

Chiều

Tối

Tối
thứ 6
Buổi sáng

Chiều

Tối

Tối
Thời tiết
Nhiệt độ
72°F
84°F
77°F
72°F
72°F
86°F
79°F
73°F
Độ thoải mái
75°F
84°F
79°F
75°F
77°F
86°F
81°F
77°F
Điểm sương
59°F
61°F
59°F
55°F
54°F
61°F
59°F
55°F
Tốc độ gió
từ hướng
7 dặm/h
41°ĐB
11 dặm/h
340°B
9 dặm/h
5°B
6 dặm/h
38°ĐB
9 dặm/h
52°ĐB
9 dặm/h
24°ĐB
7 dặm/h
41°ĐB
7 dặm/h
73°Đ
Thang Beaufort
3
3
3
2
3
3
3
3
Độ ẩm
68%
43%
51%
54%
56%
42%
51%
54%
Tầm nhìn
5 dặm
2 dặm
5 dặm
6 dặm
6 dặm
3 dặm
2 dặm
6 dặm
Xác suất mưa
0%
0%
0%
0%
2%
6%
11%
7%
Lượng mưa
-
-
-
-
-
-
-
-
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


Dự báo thời tiết 2 tuần cho Mumbai

Cập nhật lần cuối: Th 5 13 thg 12 2018, 7:44 SA GMT+5:30
 
 
Th 5 13 thg 12
Th 6 14 thg 12
Th 7 15 thg 12
CN 16 thg 12
Th 2 17 thg 12
Th 3 18 thg 12
Th 4 19 thg 12
Th 5 20 thg 12
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
84°F
86°F
84°F
84°F
79°F
82°F
86°F
90°F
Nhiệt độ thấp nhất
72°F
72°F
72°F
70°F
70°F
70°F
72°F
72°F
Độ thoải mái
84°F
84°F
82°F
82°F
79°F
82°F
90°F
95°F
Điểm sương
59°F
61°F
57°F
57°F
57°F
63°F
66°F
70°F
Tốc độ gió
từ hướng
11 dặm/h
35°ĐB
9 dặm/h
42°ĐB
9 dặm/h
72°Đ
8 dặm/h
75°Đ
9 dặm/h
79°Đ
8 dặm/h
68°Đ
10 dặm/h
330°TB
9 dặm/h
320°TB
Thang Beaufort
3
3
3
3
3
3
3
3
Độ ẩm
45%
43%
40%
43%
49%
55%
54%
54%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
3
thấp
3
thấp
3
thấp
3
thấp
3
thấp
3
thấp
3
thấp
3
thấp
Xác suất mưa
1%
6%
4%
3%
3%
3%
3%
3%
Lượng mưa
-
-
-
-
-
-
-
-
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
Th 6 21 thg 12
Th 7 22 thg 12
CN 23 thg 12
Th 2 24 thg 12
Th 3 25 thg 12
Th 4 26 thg 12
Th 5 27 thg 12
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
90°F
90°F
90°F
90°F
90°F
90°F
90°F
Nhiệt độ thấp nhất
73°F
73°F
73°F
73°F
72°F
72°F
72°F
Độ thoải mái
95°F
97°F
95°F
97°F
99°F
88°F
86°F
Điểm sương
70°F
72°F
70°F
72°F
73°F
57°F
54°F
Tốc độ gió
từ hướng
7 dặm/h
320°TB
7 dặm/h
290°T
7 dặm/h
310°TB
9 dặm/h
320°TB
8 dặm/h
320°TB
11 dặm/h
340°B
5 dặm/h
330°TB
Thang Beaufort
3
3
3
3
3
4
2
Độ ẩm
55%
56%
54%
57%
62%
36%
31%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
3
thấp
3
thấp
3
thấp
3
thấp
3
thấp
3
thấp
3
thấp
Xác suất mưa
2%
6%
6%
6%
6%
3%
2%
Lượng mưa
-
-
-
-
-
-
-
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-

Dự báo thời tiết hàng giờ cho Mumbai

Cập nhật lần cuối: Th 5 13 thg 12 2018, 6:00 SA GMT+5:30