The Time Now > In-đô-nê-xi-a (Nam Dương) > Medan > Thời tiết & Dự báo thời tiết

Thời tiết và dự báo thời tiết ở Medan, In-đô-nê-xi-a (Nam Dương)

Thứ Tư 15 tháng 8 2018 8:59:02 AM
Thời tiết\ hôm nay
Điều kiện hiện tại
Dự báo thời tiết
48 giờ2 tuầnHàng giờ

Điều Kiện Thời Tiết Hiện Tại
Medan / Polonia

Mây phân tán. Cảnh báo.
Khoảng cách
6824 km từ Medan
Nhiệt độ
Độ thoải mái
Điểm sương
Sức gió
Độ ẩm
Áp suất
Tầm nhìn
Cập nhật lần cuối
80.6°F
83.91°F
69.8°F
4.35 dặm/h hướng 130° ĐN
70%
29.8 "Hg
4.97 dặm
Th 4 15 thg 8 2018, 8:30 SA GMT+7

Mặt trời & Mặt trăng

Mặt trời mọc
Mặt trời lặn
Độ dài ban ngày
6:22 AM
6:37 PM
12:15
Trăng khuyết
Mặt trăng mọc
Mặt trăng lặn
8:55 AM
9:21 PM

Dự báo thời tiết 48 giờ cho Medan

Cập nhật lần cuối: Th 4 15 thg 8 2018, 7:19 SA GMT+7
 
 
thứ 4
Chiều

Tối

Tối
thứ 5
Buổi sáng

Chiều

Tối

Tối
thứ 6
Buổi sáng
Thời tiết
Nhiệt độ
90°F
81°F
77°F
81°F
90°F
79°F
75°F
82°F
Độ thoải mái
99°F
88°F
77°F
88°F
102°F
82°F
73°F
90°F
Điểm sương
73°F
75°F
73°F
75°F
75°F
75°F
73°F
75°F
Tốc độ gió
từ hướng
9 dặm/h
45°ĐB
5 dặm/h
245°TN
4 dặm/h
246°TN
3 dặm/h
218°TN
8 dặm/h
65°ĐB
6 dặm/h
263°T
4 dặm/h
215°TN
6 dặm/h
123°ĐN
Thang Beaufort
3
2
1
1
3
2
2
2
Độ ẩm
58%
86%
92%
81%
62%
90%
96%
81%
Tầm nhìn
19 dặm
9 dặm
8 dặm
11 dặm
17 dặm
11 dặm
7 dặm
8 dặm
Xác suất mưa
36%
44%
11%
10%
40%
58%
50%
32%
Lượng mưa
0.02 "
0.03 "
-
-
0.03 "
0.06 "
0 "
0.02 "
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


Dự báo thời tiết 2 tuần cho Medan

Cập nhật lần cuối: Th 4 15 thg 8 2018, 8:14 SA GMT+7
 
 
Th 4 15 thg 8
Th 5 16 thg 8
Th 6 17 thg 8
Th 7 18 thg 8
CN 19 thg 8
Th 2 20 thg 8
Th 3 21 thg 8
Th 4 22 thg 8
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
90°F
90°F
88°F
88°F
90°F
86°F
88°F
90°F
Nhiệt độ thấp nhất
73°F
75°F
75°F
73°F
73°F
75°F
77°F
77°F
Độ thoải mái
97°F
97°F
97°F
99°F
97°F
95°F
90°F
95°F
Điểm sương
73°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
68°F
70°F
Tốc độ gió
từ hướng
8 dặm/h
64°ĐB
7 dặm/h
218°TN
9 dặm/h
123°ĐN
8 dặm/h
156°ĐN
8 dặm/h
184°N
9 dặm/h
141°ĐN
6 dặm/h
30°ĐB
4 dặm/h
30°ĐB
Thang Beaufort
3
3
3
3
3
3
2
2
Độ ẩm
62%
68%
74%
69%
72%
74%
53%
53%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
10
khắc nghiệt
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
3
thấp
Xác suất mưa
45%
59%
78%
73%
65%
67%
65%
62%
Lượng mưa
0.04 "
0.08 "
0.62 "
0.45 "
0.55 "
1 "
0.7 "
0.68 "
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
Th 5 23 thg 8
Th 6 24 thg 8
Th 7 25 thg 8
CN 26 thg 8
Th 2 27 thg 8
Th 3 28 thg 8
Th 4 29 thg 8
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
90°F
88°F
88°F
88°F
90°F
90°F
90°F
Nhiệt độ thấp nhất
77°F
77°F
75°F
75°F
77°F
77°F
77°F
Độ thoải mái
97°F
93°F
90°F
91°F
93°F
95°F
93°F
Điểm sương
72°F
68°F
64°F
66°F
68°F
70°F
68°F
Tốc độ gió
từ hướng
4 dặm/h
60°ĐB
2 dặm/h
10°B
4 dặm/h
250°T
2 dặm/h
250°T
1 dặm/h
310°TB
Không có gió
Không có gió
Thang Beaufort
1
1
1
1
1
0
0
Độ ẩm
60%
54%
47%
49%
50%
55%
52%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
7
cao
3
thấp
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
Xác suất mưa
65%
56%
6%
43%
35%
57%
63%
Lượng mưa
0.38 "
0.26 "
-
0.06 "
0.05 "
0.1 "
0.03 "
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-

Dự báo thời tiết hàng giờ cho Medan

Cập nhật lần cuối: Th 4 15 thg 8 2018, 7:19 SA GMT+7