The Time Now > In-đô-nê-xi-a (Nam Dương) > Medan > Thời tiết & Dự báo thời tiết

Thời tiết và dự báo thời tiết ở Medan, In-đô-nê-xi-a (Nam Dương)

Thứ Tư 22 tháng 11 2017 9:35:16 PM
Thời tiết\ hôm nay
Điều kiện hiện tại
Dự báo thời tiết
48 giờ2 tuầnHàng giờ

Điều Kiện Thời Tiết Hiện Tại
Medan / Polonia

Mây thoáng qua. Cảnh báo.
Khoảng cách
6824 km từ Medan
Nhiệt độ
Độ thoải mái
Điểm sương
Sức gió
Độ ẩm
Áp suất
Tầm nhìn
Cập nhật lần cuối
80.6°F
88.14°F
78.8°F
1.86 dặm/h hướng 260° T
94%
29.77 "Hg
3.73 dặm
Th 4 22 thg 11 2017, 9:00 CH GMT+7

Mặt trời & Mặt trăng

Mặt trời mọc
Mặt trời lặn
Độ dài ban ngày
6:12 AM
6:09 PM
11:57
Trăng khuyết
Mặt trăng mọc
Mặt trăng lặn
9:06 AM
9:18 PM

Dự báo thời tiết 48 giờ cho Medan

Cập nhật lần cuối: Th 4 22 thg 11 2017, 7:03 CH GMT+7
 
 
thứ 4
Tối
thứ 5
Buổi sáng

Chiều

Tối

Tối
thứ 6
Buổi sáng

Chiều

Tối
Thời tiết
Nhiệt độ
75°F
81°F
86°F
79°F
73°F
73°F
81°F
77°F
Độ thoải mái
73°F
88°F
99°F
82°F
72°F
73°F
90°F
77°F
Điểm sương
73°F
75°F
75°F
75°F
73°F
73°F
75°F
73°F
Tốc độ gió
từ hướng
4 dặm/h
253°T
6 dặm/h
297°TB
8 dặm/h
24°ĐB
4 dặm/h
303°TB
4 dặm/h
262°T
3 dặm/h
320°TB
7 dặm/h
24°ĐB
4 dặm/h
309°TB
Thang Beaufort
1
2
3
2
1
1
3
2
Độ ẩm
96%
84%
71%
89%
97%
99%
81%
93%
Tầm nhìn
6 dặm
7 dặm
15 dặm
3 dặm
2 dặm
7 dặm
10 dặm
2 dặm
Xác suất mưa
24%
24%
19%
18%
31%
23%
24%
23%
Lượng mưa
0 "
0 "
0 "
0.13 "
0.3 "
0.22 "
0.19 "
0.15 "
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


Dự báo thời tiết 2 tuần cho Medan

Cập nhật lần cuối: Th 4 22 thg 11 2017, 9:14 CH GMT+7
 
 
Th 5 23 thg 11
Th 6 24 thg 11
Th 7 25 thg 11
CN 26 thg 11
Th 2 27 thg 11
Th 3 28 thg 11
Th 4 29 thg 11
Th 5 30 thg 11
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
86°F
81°F
82°F
82°F
81°F
81°F
79°F
84°F
Nhiệt độ thấp nhất
73°F
73°F
73°F
73°F
72°F
75°F
73°F
75°F
Độ thoải mái
95°F
86°F
90°F
88°F
84°F
84°F
84°F
90°F
Điểm sương
75°F
75°F
75°F
73°F
73°F
32°F
32°F
32°F
Tốc độ gió
từ hướng
7 dặm/h
254°T
7 dặm/h
258°T
6 dặm/h
138°ĐN
8 dặm/h
290°T
7 dặm/h
258°T
4 dặm/h
290°T
2 dặm/h
330°TB
4 dặm/h
20°B
Thang Beaufort
3
3
2
3
3
2
1
1
Độ ẩm
75%
83%
83%
80%
82%
79%
84%
59%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
3
thấp
3
thấp
3
thấp
Xác suất mưa
36%
42%
36%
54%
55%
68%
59%
55%
Lượng mưa
0.13 "
0.87 "
0.16 "
0.61 "
0.91 "
0.61 "
0.19 "
0.25 "
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
Th 6 01 thg 12
Th 7 02 thg 12
CN 03 thg 12
Th 2 04 thg 12
Th 3 05 thg 12
Th 4 06 thg 12
Th 5 07 thg 12
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
82°F
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
Nhiệt độ thấp nhất
75°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
Độ thoải mái
88°F
90°F
90°F
93°F
91°F
97°F
93°F
Điểm sương
32°F
43°F
75°F
75°F
75°F
75°F
73°F
Tốc độ gió
từ hướng
2 dặm/h
10°B
2 dặm/h
70°Đ
1 dặm/h
260°T
2 dặm/h
10°B
1 dặm/h
60°ĐB
2 dặm/h
210°TN
2 dặm/h
220°TN
Thang Beaufort
1
1
1
1
1
1
1
Độ ẩm
66%
70%
69%
82%
79%
92%
81%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
3
thấp
3
thấp
3
thấp
3
thấp
3
thấp
3
thấp
3
thấp
Xác suất mưa
58%
54%
54%
55%
55%
55%
56%
Lượng mưa
0.13 "
0.11 "
0.19 "
0.55 "
1.31 "
1.55 "
0.22 "
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-

Dự báo thời tiết hàng giờ cho Medan

Cập nhật lần cuối: Th 4 22 thg 11 2017, 7:03 CH GMT+7