The Time Now > In-đô-nê-xi-a (Nam Dương) > Medan > Thời tiết & Dự báo thời tiết

Thời tiết và dự báo thời tiết ở Medan, In-đô-nê-xi-a (Nam Dương)

Thứ Tư 21 tháng 2 2018 10:32:34 AM
Thời tiết\ hôm nay
Điều kiện hiện tại
Dự báo thời tiết
48 giờ2 tuầnHàng giờ

Điều Kiện Thời Tiết Hiện Tại
Medan / Polonia

Mây phân tán. Cảnh báo.
Khoảng cách
6824 km từ Medan
Nhiệt độ
Độ thoải mái
Điểm sương
Sức gió
Độ ẩm
Áp suất
Tầm nhìn
Cập nhật lần cuối
86°F
97.14°F
77°F
4.35 dặm/h hướng 300° TB
75%
29.8 "Hg
3.11 dặm
Th 4 21 thg 2 2018, 10:00 SA GMT+7

Mặt trời & Mặt trăng

Mặt trời mọc
Mặt trời lặn
Độ dài ban ngày
6:38 AM
6:39 PM
12:1
Trăng khuyết
Mặt trăng mọc
Mặt trăng lặn
9:50 AM
10:15 PM

Dự báo thời tiết 48 giờ cho Medan

Cập nhật lần cuối: Th 4 21 thg 2 2018, 7:09 SA GMT+7
 
 
thứ 4
Chiều

Tối

Tối
thứ 5
Buổi sáng

Chiều

Tối

Tối
thứ 6
Buổi sáng
Thời tiết
Nhiệt độ
86°F
81°F
75°F
79°F
86°F
77°F
75°F
75°F
Độ thoải mái
97°F
86°F
77°F
84°F
99°F
81°F
73°F
75°F
Điểm sương
75°F
75°F
73°F
75°F
75°F
73°F
73°F
75°F
Tốc độ gió
từ hướng
9 dặm/h
57°ĐB
5 dặm/h
187°N
5 dặm/h
203°TN
6 dặm/h
212°TN
9 dặm/h
68°Đ
6 dặm/h
127°ĐN
6 dặm/h
238°TN
6 dặm/h
232°TN
Thang Beaufort
3
2
2
2
3
2
2
2
Độ ẩm
72%
85%
94%
85%
72%
88%
95%
99%
Tầm nhìn
3 dặm
3 dặm
6 dặm
2 dặm
16 dặm
10 dặm
2 dặm
2 dặm
Xác suất mưa
24%
23%
11%
20%
5%
51%
29%
14%
Lượng mưa
0.2 "
0.09 "
0.07 "
0.02 "
-
0.14 "
0.14 "
0 "
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


Dự báo thời tiết 2 tuần cho Medan

Cập nhật lần cuối: Th 4 21 thg 2 2018, 9:14 SA GMT+7
 
 
Th 4 21 thg 2
Th 5 22 thg 2
Th 6 23 thg 2
Th 7 24 thg 2
CN 25 thg 2
Th 2 26 thg 2
Th 3 27 thg 2
Th 4 28 thg 2
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
86°F
86°F
86°F
84°F
84°F
86°F
86°F
86°F
Nhiệt độ thấp nhất
77°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
Độ thoải mái
93°F
91°F
91°F
91°F
91°F
95°F
88°F
88°F
Điểm sương
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
32°F
32°F
Tốc độ gió
từ hướng
8 dặm/h
143°ĐN
9 dặm/h
203°TN
9 dặm/h
229°TN
7 dặm/h
211°TN
9 dặm/h
187°N
9 dặm/h
213°TN
4 dặm/h
40°ĐB
4 dặm/h
30°ĐB
Thang Beaufort
3
3
3
3
3
3
1
2
Độ ẩm
77%
78%
79%
80%
80%
74%
50%
53%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
3
thấp
3
thấp
7
cao
3
thấp
7
cao
7
cao
3
thấp
3
thấp
Xác suất mưa
26%
46%
49%
58%
48%
8%
42%
43%
Lượng mưa
0.3 "
0.47 "
0.39 "
0.25 "
0.16 "
-
0.04 "
0.09 "
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
Th 5 01 thg 3
Th 6 02 thg 3
Th 7 03 thg 3
CN 04 thg 3
Th 2 05 thg 3
Th 3 06 thg 3
Th 4 07 thg 3
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
86°F
88°F
88°F
88°F
88°F
86°F
86°F
Nhiệt độ thấp nhất
75°F
75°F
75°F
73°F
73°F
73°F
73°F
Độ thoải mái
90°F
90°F
104°F
93°F
95°F
99°F
99°F
Điểm sương
32°F
32°F
73°F
75°F
75°F
75°F
75°F
Tốc độ gió
từ hướng
4 dặm/h
20°B
5 dặm/h
30°ĐB
2 dặm/h
20°B
4 dặm/h
30°ĐB
3 dặm/h
40°ĐB
1 dặm/h
60°ĐB
1 dặm/h
310°TB
Thang Beaufort
2
2
1
1
1
1
0
Độ ẩm
51%
51%
75%
59%
63%
72%
74%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
3
thấp
5
trung bình
7
cao
10
khắc nghiệt
7
cao
7
cao
7
cao
Xác suất mưa
45%
43%
53%
47%
44%
51%
59%
Lượng mưa
0.03 "
0.06 "
0.84 "
0.02 "
0.36 "
0.82 "
1.28 "
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-

Dự báo thời tiết hàng giờ cho Medan

Cập nhật lần cuối: Th 4 21 thg 2 2018, 7:09 SA GMT+7