The Time Now > In-đô-nê-xi-a (Nam Dương) > Pontianak > Thời tiết & Dự báo thời tiết

Thời tiết và dự báo thời tiết ở Pontianak, In-đô-nê-xi-a (Nam Dương)

Thứ Hai 09 tháng 12 2019 12:46:10 PM
Thời tiết\ hôm nay
Điều kiện hiện tại
Dự báo thời tiết
48 giờ2 tuầnHàng giờ

Điều Kiện Thời Tiết Hiện Tại
Pontianak / Supadio

Nắng từng phần. Cảnh báo.
Khoảng cách
7563 km từ Pontianak
Nhiệt độ
Độ thoải mái
Điểm sương
Sức gió
Độ ẩm
Áp suất
Cập nhật lần cuối
86°F
95.18°F
75.2°F
4.35 dặm/h hướng 320° TB
70%
29.86 "Hg
Th 2 09 thg 12 2019, 11:30 SA GMT+7

Mặt trời & Mặt trăng

Mặt trời mọc
Mặt trời lặn
Độ dài ban ngày
5:30 AM
5:38 PM
12:8
Trăng khuyết
Mặt trăng mọc
Mặt trăng lặn
2:35 PM
2:12 AM

Dự báo thời tiết 48 giờ cho Pontianak

Cập nhật lần cuối: Th 2 09 thg 12 2019, 7:26 SA GMT+7
 
 
thứ 2
Chiều

Tối

Tối
thứ 3
Buổi sáng

Chiều

Tối

Tối
thứ 4
Buổi sáng
Thời tiết
Nhiệt độ
86°F
77°F
73°F
81°F
84°F
75°F
73°F
73°F
Độ thoải mái
97°F
79°F
72°F
88°F
97°F
75°F
70°F
72°F
Điểm sương
75°F
73°F
72°F
75°F
77°F
73°F
72°F
75°F
Tốc độ gió
từ hướng
4 dặm/h
276°T
3 dặm/h
344°B
2 dặm/h
85°Đ
3 dặm/h
48°ĐB
4 dặm/h
296°TB
3 dặm/h
341°B
1 dặm/h
94°Đ
3 dặm/h
114°ĐN
Thang Beaufort
2
1
1
1
2
1
1
1
Độ ẩm
69%
91%
94%
83%
76%
92%
94%
100%
Tầm nhìn
3 dặm
2 dặm
2 dặm
2 dặm
2 dặm
2 dặm
2 dặm
2 dặm
Xác suất mưa
66%
68%
68%
54%
68%
63%
62%
62%
Lượng mưa
0.1 "
0.17 "
0.06 "
0.11 "
0.17 "
0.15 "
0.1 "
0.22 "
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


Dự báo thời tiết 2 tuần cho Pontianak

Cập nhật lần cuối: Th 2 09 thg 12 2019, 9:14 SA GMT+7
 
 
Th 2 09 thg 12
Th 3 10 thg 12
Th 4 11 thg 12
Th 5 12 thg 12
Th 6 13 thg 12
Th 7 14 thg 12
CN 15 thg 12
Th 2 16 thg 12
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
86°F
84°F
84°F
84°F
82°F
84°F
82°F
84°F
Nhiệt độ thấp nhất
73°F
73°F
73°F
73°F
72°F
73°F
73°F
72°F
Độ thoải mái
93°F
93°F
91°F
88°F
88°F
88°F
82°F
91°F
Điểm sương
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
Tốc độ gió
từ hướng
4 dặm/h
284°T
4 dặm/h
88°Đ
5 dặm/h
232°TN
5 dặm/h
267°T
4 dặm/h
229°TN
4 dặm/h
248°T
3 dặm/h
200°N
4 dặm/h
260°T
Thang Beaufort
2
1
2
2
1
2
1
1
Độ ẩm
73%
79%
79%
84%
83%
82%
89%
82%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
3
thấp
5
trung bình
Xác suất mưa
93%
89%
83%
88%
90%
80%
76%
73%
Lượng mưa
0.28 "
0.49 "
0.44 "
0.4 "
0.45 "
0.28 "
0.29 "
0.38 "
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
Th 3 17 thg 12
Th 4 18 thg 12
Th 5 19 thg 12
Th 6 20 thg 12
Th 7 21 thg 12
CN 22 thg 12
Th 2 23 thg 12
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
84°F
84°F
Nhiệt độ thấp nhất
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
Độ thoải mái
90°F
88°F
88°F
88°F
86°F
86°F
86°F
Điểm sương
73°F
73°F
72°F
72°F
70°F
68°F
68°F
Tốc độ gió
từ hướng
4 dặm/h
250°T
4 dặm/h
250°T
7 dặm/h
260°T
5 dặm/h
260°T
6 dặm/h
270°T
6 dặm/h
280°T
4 dặm/h
270°T
Thang Beaufort
2
2
3
2
2
2
1
Độ ẩm
73%
74%
72%
72%
66%
64%
64%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
3
thấp
3
thấp
5
trung bình
5
trung bình
5
trung bình
7
cao
5
trung bình
Xác suất mưa
61%
64%
64%
59%
57%
55%
64%
Lượng mưa
0.24 "
0.24 "
0.23 "
0.1 "
0.08 "
0.06 "
0.15 "
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-

Dự báo thời tiết hàng giờ cho Pontianak

Cập nhật lần cuối: Th 2 09 thg 12 2019, 7:26 SA GMT+7