The Time Now > I-ran > Karaj > Thời tiết & Dự báo thời tiết

Thời tiết và dự báo thời tiết ở Karaj, I-ran

Thứ Năm 09 tháng 7 2020 4:11:09 PM
Thời tiết\ hôm nay
Điều kiện hiện tại
Dự báo thời tiết
48 giờ2 tuầnHàng giờ

Điều Kiện Thời Tiết Hiện Tại
Karaj / Payam

Nắng từng phần. Cực nóng.
Khoảng cách
4104 km từ Karaj
Nhiệt độ
Độ thoải mái
Điểm sương
Sức gió
Độ ẩm
Áp suất
Cập nhật lần cuối
98.6°F
93.87°F
39.2°F
13.67 dặm/h hướng 130° ĐN
13%
29.8 "Hg
Th 5 09 thg 7 2020, 3:30 CH GMT+4:30

Mặt trời & Mặt trăng

Mặt trời mọc
Mặt trời lặn
Độ dài ban ngày
5:57 AM
8:24 PM
14:27
Trăng khuyết
Mặt trăng mọc
Mặt trăng lặn
11:32 PM
9:51 AM

Dự báo thời tiết 48 giờ cho Karaj

Cập nhật lần cuối: Th 5 09 thg 7 2020, 12:09 CH GMT+4:30
 
 
thứ 5
Chiều

Tối

Tối
thứ 6
Buổi sáng

Chiều

Tối

Tối
thứ 7
Buổi sáng
Thời tiết
Nhiệt độ
97°F
90°F
70°F
81°F
95°F
88°F
68°F
68°F
Độ thoải mái
91°F
86°F
75°F
79°F
91°F
84°F
68°F
68°F
Điểm sương
37°F
41°F
54°F
46°F
37°F
39°F
55°F
50°F
Tốc độ gió
từ hướng
9 dặm/h
184°N
8 dặm/h
132°ĐN
7 dặm/h
292°T
9 dặm/h
170°N
9 dặm/h
152°ĐN
8 dặm/h
147°ĐN
9 dặm/h
291°T
9 dặm/h
199°N
Thang Beaufort
3
3
3
3
3
3
3
3
Độ ẩm
13%
18%
56%
30%
13%
18%
62%
56%
Tầm nhìn
45 dặm
30 dặm
16 dặm
36 dặm
46 dặm
29 dặm
16 dặm
30 dặm
Xác suất mưa
3%
3%
10%
5%
5%
3%
9%
7%
Lượng mưa
-
-
-
-
-
-
-
-
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


Dự báo thời tiết 2 tuần cho Karaj

Cập nhật lần cuối: Th 5 09 thg 7 2020, 1:52 CH GMT+4:30
 
 
Th 5 09 thg 7
Th 6 10 thg 7
Th 7 11 thg 7
CN 12 thg 7
Th 2 13 thg 7
Th 3 14 thg 7
Th 4 15 thg 7
Th 5 16 thg 7
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
97°F
95°F
95°F
93°F
93°F
97°F
97°F
95°F
Nhiệt độ thấp nhất
73°F
70°F
68°F
73°F
72°F
72°F
75°F
73°F
Độ thoải mái
91°F
90°F
90°F
88°F
90°F
91°F
93°F
90°F
Điểm sương
37°F
37°F
39°F
43°F
43°F
41°F
41°F
36°F
Tốc độ gió
từ hướng
8 dặm/h
177°N
9 dặm/h
160°N
11 dặm/h
150°ĐN
12 dặm/h
134°ĐN
11 dặm/h
143°ĐN
9 dặm/h
155°ĐN
4 dặm/h
160°N
8 dặm/h
130°ĐN
Thang Beaufort
3
3
3
4
3
3
2
3
Độ ẩm
13%
14%
15%
19%
17%
15%
15%
13%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
10
khắc nghiệt
10
khắc nghiệt
10
khắc nghiệt
7
cao
10
khắc nghiệt
10
khắc nghiệt
10
khắc nghiệt
10
khắc nghiệt
Xác suất mưa
2%
5%
5%
6%
6%
6%
3%
3%
Lượng mưa
-
-
-
-
-
-
-
-
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
Th 6 17 thg 7
Th 7 18 thg 7
CN 19 thg 7
Th 2 20 thg 7
Th 3 21 thg 7
Th 4 22 thg 7
Th 5 23 thg 7
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
97°F
99°F
102°F
100°F
100°F
100°F
102°F
Nhiệt độ thấp nhất
70°F
72°F
73°F
73°F
73°F
73°F
75°F
Độ thoải mái
91°F
93°F
95°F
95°F
93°F
97°F
102°F
Điểm sương
36°F
34°F
32°F
36°F
32°F
48°F
59°F
Tốc độ gió
từ hướng
16 dặm/h
130°ĐN
21 dặm/h
130°ĐN
15 dặm/h
130°ĐN
10 dặm/h
120°ĐN
10 dặm/h
140°ĐN
16 dặm/h
280°T
6 dặm/h
260°T
Thang Beaufort
4
5
4
3
3
4
2
Độ ẩm
12%
11%
9%
11%
10%
17%
25%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
10
khắc nghiệt
10
khắc nghiệt
10
khắc nghiệt
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
Xác suất mưa
4%
3%
4%
4%
4%
6%
6%
Lượng mưa
-
-
-
-
-
-
-
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-

Dự báo thời tiết hàng giờ cho Karaj

Cập nhật lần cuối: Th 5 09 thg 7 2020, 12:09 CH GMT+4:30