The Time Now > Iraq > An Najaf al Ashraf > Thời tiết & Dự báo thời tiết

Thời tiết và dự báo thời tiết ở An Najaf al Ashraf, Iraq

Thứ Hai 10 tháng 8 2020 12:34:26 PM
Thời tiết\ hôm nay
Điều kiện hiện tại
Dự báo thời tiết
48 giờ2 tuầnHàng giờ

Điều Kiện Thời Tiết Hiện Tại
Najaf

Đầy nắng. Cực nóng.
Khoảng cách
3643 km từ An Najaf al Ashraf
Nhiệt độ
Độ thoải mái
Điểm sương
Sức gió
Độ ẩm
Áp suất
Tầm nhìn
Cập nhật lần cuối
102.2°F
102.47°F
59°F
Không có gió
24%
29.56 "Hg
10 dặm
Th 2 10 thg 8 2020, 12:00 CH GMT+3

Mặt trời & Mặt trăng

Mặt trời mọc
Mặt trời lặn
Độ dài ban ngày
5:24 AM
6:51 PM
13:27
Trăng khuyết
Mặt trăng mọc
Mặt trăng lặn
10:48 PM
11:18 AM

Dự báo thời tiết 48 giờ cho An Najaf al Ashraf

Cập nhật lần cuối: Th 2 10 thg 8 2020, 10:43 SA GMT+3
 
 
thứ 2
Chiều

Tối

Tối
thứ 3
Buổi sáng

Chiều

Tối

Tối
thứ 4
Buổi sáng
Thời tiết
Nhiệt độ
106°F
95°F
82°F
93°F
106°F
93°F
81°F
82°F
Độ thoải mái
102°F
91°F
81°F
93°F
102°F
90°F
81°F
81°F
Điểm sương
48°F
50°F
52°F
57°F
48°F
50°F
52°F
57°F
Tốc độ gió
từ hướng
16 dặm/h
313°TB
7 dặm/h
336°TB
8 dặm/h
331°TB
16 dặm/h
333°TB
14 dặm/h
310°TB
6 dặm/h
359°B
6 dặm/h
309°TB
14 dặm/h
322°TB
Thang Beaufort
4
3
3
4
4
2
2
4
Độ ẩm
14%
22%
35%
30%
15%
23%
36%
44%
Tầm nhìn
48 dặm
40 dặm
35 dặm
34 dặm
47 dặm
39 dặm
34 dặm
34 dặm
Xác suất mưa
1%
0%
0%
1%
1%
0%
0%
1%
Lượng mưa
-
-
-
-
-
-
-
-
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


Dự báo thời tiết 2 tuần cho An Najaf al Ashraf

Cập nhật lần cuối: Th 2 10 thg 8 2020, 12:22 CH GMT+3
 
 
Th 2 10 thg 8
Th 3 11 thg 8
Th 4 12 thg 8
Th 5 13 thg 8
Th 6 14 thg 8
Th 7 15 thg 8
CN 16 thg 8
Th 2 17 thg 8
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
106°F
106°F
108°F
109°F
111°F
113°F
111°F
113°F
Nhiệt độ thấp nhất
84°F
82°F
81°F
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
Độ thoải mái
102°F
100°F
104°F
106°F
106°F
106°F
104°F
106°F
Điểm sương
48°F
50°F
52°F
48°F
46°F
43°F
32°F
34°F
Tốc độ gió
từ hướng
15 dặm/h
325°TB
14 dặm/h
330°TB
13 dặm/h
322°TB
13 dặm/h
320°TB
13 dặm/h
315°TB
12 dặm/h
329°TB
13 dặm/h
320°TB
9 dặm/h
300°TB
Thang Beaufort
4
4
4
4
4
4
4
3
Độ ẩm
15%
16%
17%
13%
12%
10%
6%
7%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
Xác suất mưa
1%
1%
1%
1%
1%
2%
1%
1%
Lượng mưa
-
-
-
-
-
-
-
-
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
Th 3 18 thg 8
Th 4 19 thg 8
Th 5 20 thg 8
Th 6 21 thg 8
Th 7 22 thg 8
CN 23 thg 8
Th 2 24 thg 8
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
113°F
109°F
115°F
117°F
117°F
117°F
122°F
Nhiệt độ thấp nhất
86°F
84°F
84°F
84°F
86°F
86°F
86°F
Độ thoải mái
106°F
102°F
102°F
102°F
102°F
102°F
104°F
Điểm sương
36°F
32°F
32°F
32°F
32°F
30°F
28°F
Tốc độ gió
từ hướng
12 dặm/h
300°TB
15 dặm/h
320°TB
14 dặm/h
320°TB
16 dặm/h
320°TB
12 dặm/h
320°TB
6 dặm/h
350°B
4 dặm/h
290°T
Thang Beaufort
4
4
4
4
4
2
1
Độ ẩm
8%
7%
7%
7%
7%
6%
5%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
Xác suất mưa
1%
1%
3%
3%
3%
3%
4%
Lượng mưa
-
-
-
-
-
-
-
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-

Dự báo thời tiết hàng giờ cho An Najaf al Ashraf

Cập nhật lần cuối: Th 2 10 thg 8 2020, 10:43 SA GMT+3