The Time Now > Italia (Ý) > Licata > Thời tiết & Dự báo thời tiết

Thời tiết và dự báo thời tiết ở Licata, Italia (Ý)

Thứ Năm 25 tháng 2 2021 1:01:36 PM
Thời tiết\ hôm nay
Điều kiện hiện tại
Dự báo thời tiết
48 giờ2 tuầnHàng giờ

Điều Kiện Thời Tiết Hiện Tại
Gela Airport

Trong sáng. Mát.
Khoảng cách
2717 km từ Licata
Nhiệt độ
Độ thoải mái
Điểm sương
Sức gió
Độ ẩm
Áp suất
Tầm nhìn
Cập nhật lần cuối
59°F
58.46°F
53.6°F
5.59 dặm/h hướng 220° TN
82%
0 "Hg
3.73 dặm
Th 5 25 thg 2 2021, 11:55 SA GMT+1

Mặt trời & Mặt trăng

Mặt trời mọc
Mặt trời lặn
Độ dài ban ngày
6:41 AM
5:53 PM
11:12
Trăng khuyết
Mặt trăng mọc
Mặt trăng lặn
3:51 PM
5:44 AM

Dự báo thời tiết 48 giờ cho Licata

Cập nhật lần cuối: Th 5 25 thg 2 2021, 7:19 SA GMT+1
 
 
thứ 5
Chiều

Tối

Tối
thứ 6
Buổi sáng

Chiều

Tối

Tối
thứ 7
Buổi sáng
Thời tiết
Nhiệt độ
63°F
54°F
48°F
48°F
61°F
54°F
50°F
54°F
Độ thoải mái
63°F
52°F
45°F
46°F
61°F
52°F
46°F
52°F
Điểm sương
48°F
48°F
45°F
45°F
48°F
48°F
46°F
46°F
Tốc độ gió
từ hướng
7 dặm/h
210°TN
6 dặm/h
36°ĐB
6 dặm/h
11°B
4 dặm/h
101°Đ
9 dặm/h
256°T
6 dặm/h
24°ĐB
6 dặm/h
25°ĐB
5 dặm/h
285°T
Thang Beaufort
3
2
2
2
3
2
2
2
Độ ẩm
58%
82%
87%
91%
63%
84%
88%
75%
Tầm nhìn
12 dặm
8 dặm
9 dặm
11 dặm
11 dặm
9 dặm
10 dặm
10 dặm
Xác suất mưa
1%
1%
0%
0%
1%
1%
2%
1%
Lượng mưa
-
-
-
-
-
-
-
-
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


Dự báo thời tiết 2 tuần cho Licata

Cập nhật lần cuối: Th 5 25 thg 2 2021, 10:22 SA GMT+1
 
 
Th 5 25 thg 2
Th 6 26 thg 2
Th 7 27 thg 2
CN 28 thg 2
Th 2 01 thg 3
Th 3 02 thg 3
Th 4 03 thg 3
Th 5 04 thg 3
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
63°F
61°F
63°F
61°F
61°F
57°F
59°F
59°F
Nhiệt độ thấp nhất
48°F
48°F
48°F
48°F
50°F
50°F
50°F
50°F
Độ thoải mái
61°F
61°F
61°F
59°F
61°F
55°F
55°F
59°F
Điểm sương
48°F
48°F
46°F
48°F
48°F
50°F
50°F
50°F
Tốc độ gió
từ hướng
6 dặm/h
79°Đ
7 dặm/h
101°Đ
11 dặm/h
244°TN
7 dặm/h
107°Đ
9 dặm/h
118°ĐN
9 dặm/h
80°Đ
16 dặm/h
130°ĐN
9 dặm/h
250°T
Thang Beaufort
2
3
3
3
3
3
4
3
Độ ẩm
61%
65%
61%
65%
64%
74%
71%
72%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
3
thấp
3
thấp
3
thấp
3
thấp
3
thấp
3
thấp
3
thấp
3
thấp
Xác suất mưa
1%
1%
1%
3%
5%
60%
40%
7%
Lượng mưa
-
-
-
-
-
0.04 "
0 "
-
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
Th 6 05 thg 3
Th 7 06 thg 3
CN 07 thg 3
Th 2 08 thg 3
Th 3 09 thg 3
Th 4 10 thg 3
Th 5 11 thg 3
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
59°F
59°F
59°F
61°F
61°F
57°F
55°F
Nhiệt độ thấp nhất
45°F
50°F
50°F
50°F
52°F
50°F
50°F
Độ thoải mái
59°F
59°F
59°F
61°F
61°F
50°F
48°F
Điểm sương
46°F
48°F
50°F
52°F
50°F
45°F
39°F
Tốc độ gió
từ hướng
12 dặm/h
270°T
12 dặm/h
270°T
13 dặm/h
260°T
19 dặm/h
270°T
22 dặm/h
230°TN
21 dặm/h
260°T
31 dặm/h
290°T
Thang Beaufort
4
4
4
5
5
5
7
Độ ẩm
61%
66%
69%
72%
68%
70%
59%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
3
thấp
3
thấp
3
thấp
3
thấp
3
thấp
3
thấp
3
thấp
Xác suất mưa
5%
39%
6%
6%
58%
85%
56%
Lượng mưa
-
0.01 "
-
-
0.06 "
0.29 "
0.07 "
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-

Dự báo thời tiết hàng giờ cho Licata

Cập nhật lần cuối: Th 5 25 thg 2 2021, 7:19 SA GMT+1