The Time Now > Italia (Ý) > Roma > Thời tiết & Dự báo thời tiết

Thời tiết và dự báo thời tiết ở Roma, Italia (Ý)

Thứ Sáu 27 tháng 5 2016 12:24:32 AM
Thời tiết\ hôm nay
Điều kiện hiện tại
Dự báo thời tiết
48 giờ2 tuầnHàng giờ

Điều Kiện Thời Tiết Hiện Tại
Rome / Ciampino

Trong sáng. Nhẹ.
Khoảng cách
3001 km từ Roma
Nhiệt độ
Độ thoải mái
Điểm sương
Sức gió
Độ ẩm
Áp suất
Tầm nhìn
Cập nhật lần cuối
62.6°F
62.6°F
55.4°F
1.86 dặm/h hướng 50° ĐB
77%
30.01 "Hg
10 dặm
Th 5 26 thg 5 2016, 11:50 CH GMT+2

Mặt trời & Mặt trăng

Mặt trời mọc
Mặt trời lặn
Độ dài ban ngày
5:40 AM
8:34 PM
14:54
Trăng khuyết
Mặt trăng mọc
Mặt trăng lặn
*
9:39 AM

Dự báo thời tiết 48 giờ cho Roma

Cập nhật lần cuối: Th 5 26 thg 5 2016, 11:22 CH GMT+2
 
 
thứ 5
Tối
thứ 6
Buổi sáng

Chiều

Tối

Tối
thứ 7
Buổi sáng

Chiều

Tối
Thời tiết
Nhiệt độ
55°F
55°F
82°F
70°F
63°F
59°F
82°F
70°F
Độ thoải mái
55°F
55°F
81°F
75°F
63°F
59°F
81°F
72°F
Điểm sương
52°F
54°F
50°F
54°F
52°F
55°F
55°F
63°F
Tốc độ gió
từ hướng
1 dặm/h
88°Đ
3 dặm/h
137°ĐN
7 dặm/h
199°N
1 dặm/h
239°TN
1 dặm/h
96°Đ
3 dặm/h
149°ĐN
6 dặm/h
203°TN
4 dặm/h
214°TN
Thang Beaufort
0
1
3
1
1
1
2
1
Độ ẩm
88%
97%
33%
57%
68%
85%
40%
77%
Tầm nhìn
9 dặm
11 dặm
16 dặm
12 dặm
10 dặm
15 dặm
16 dặm
9 dặm
Xác suất mưa
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Lượng mưa
-
-
-
-
-
-
-
-
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


Dự báo thời tiết 2 tuần cho Roma

Cập nhật lần cuối: Th 5 26 thg 5 2016, 9:32 CH GMT+2
 
 
Th 6 27 thg 5
Th 7 28 thg 5
CN 29 thg 5
Th 2 30 thg 5
Th 3 31 thg 5
Th 4 01 thg 6
Th 5 02 thg 6
Th 6 03 thg 6
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
82°F
82°F
79°F
73°F
75°F
79°F
81°F
77°F
Nhiệt độ thấp nhất
59°F
59°F
61°F
59°F
57°F
52°F
55°F
59°F
Độ thoải mái
79°F
81°F
77°F
75°F
77°F
79°F
79°F
79°F
Điểm sương
50°F
57°F
59°F
55°F
54°F
54°F
54°F
57°F
Tốc độ gió
từ hướng
6 dặm/h
185°N
6 dặm/h
202°N
9 dặm/h
201°N
11 dặm/h
175°N
9 dặm/h
199°N
6 dặm/h
209°TN
9 dặm/h
295°TB
6 dặm/h
330°TB
Thang Beaufort
2
2
3
3
3
2
3
2
Độ ẩm
35%
44%
57%
57%
50%
43%
41%
62%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
Xác suất mưa
0%
0%
54%
37%
37%
0%
0%
10%
Lượng mưa
-
-
-
-
-
-
-
-
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
Th 7 04 thg 6
CN 05 thg 6
Th 2 06 thg 6
Th 3 07 thg 6
Th 4 08 thg 6
Th 5 09 thg 6
Th 6 10 thg 6
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
77°F
79°F
75°F
79°F
79°F
81°F
79°F
Nhiệt độ thấp nhất
59°F
61°F
59°F
61°F
59°F
59°F
61°F
Độ thoải mái
79°F
81°F
77°F
82°F
82°F
84°F
82°F
Điểm sương
57°F
57°F
55°F
59°F
59°F
59°F
57°F
Tốc độ gió
từ hướng
4 dặm/h
200°N
5 dặm/h
160°N
5 dặm/h
130°ĐN
6 dặm/h
150°ĐN
1 dặm/h
290°T
3 dặm/h
140°ĐN
3 dặm/h
130°ĐN
Thang Beaufort
1
2
2
2
0
1
1
Độ ẩm
60%
62%
62%
68%
68%
65%
68%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
Xác suất mưa
0%
0%
10%
10%
15%
10%
15%
Lượng mưa
-
-
-
-
-
-
-
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-

Dự báo thời tiết hàng giờ cho Roma

Cập nhật lần cuối: Th 5 26 thg 5 2016, 11:22 CH GMT+2