The Time Now > Italia (Ý) > Roma > Thời tiết & Dự báo thời tiết

Thời tiết và dự báo thời tiết ở Roma, Italia (Ý)

Thứ Sáu 12 tháng 2 2016 12:54:21 PM
Thời tiết\ hôm nay
Điều kiện hiện tại
Dự báo thời tiết
48 giờ2 tuầnHàng giờ

Điều Kiện Thời Tiết Hiện Tại Roma

Điều kiện hiện tại không sẵn có vào lúc này.

Dự báo thời tiết 48 giờ cho Roma

Cập nhật lần cuối:
 
 
Thời tiết
Nhiệt độ
Độ thoải mái
Điểm sương
Tốc độ gió
từ hướng
Thang Beaufort
Độ ẩm
Tầm nhìn
Xác suất mưa
Lượng mưa
Lượng tuyết rơi


Dự báo thời tiết 2 tuần cho Roma

Cập nhật lần cuối:
 
 
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
Nhiệt độ thấp nhất
Độ thoải mái
Điểm sương
Tốc độ gió
từ hướng
Thang Beaufort
Độ ẩm
Áp suất
Chỉ số UV
Xác suất mưa
Lượng mưa
Lượng tuyết rơi


 
 
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
Nhiệt độ thấp nhất
Độ thoải mái
Điểm sương
Tốc độ gió
từ hướng
Thang Beaufort
Độ ẩm
Áp suất
Chỉ số UV
Xác suất mưa
Lượng mưa
Lượng tuyết rơi

Dự báo thời tiết hàng giờ cho Roma

Cập nhật lần cuối: