The Time Now > Côte d'Ivoire > Yamoussoukro > Thời tiết & Dự báo thời tiết

Thời tiết và dự báo thời tiết ở Yamoussoukro, Côte d'Ivoire

Thứ Năm 16 tháng 8 2018 2:39:57 PM
Thời tiết\ hôm nay
Điều kiện hiện tại
Dự báo thời tiết
48 giờ2 tuầnHàng giờ

Điều Kiện Thời Tiết Hiện Tại
Yamoussoukro Airport

Nắng từng phần. Cảnh báo.
Khoảng cách
596 km từ Yamoussoukro
Nhiệt độ
Độ thoải mái
Điểm sương
Sức gió
Độ ẩm
Áp suất
Cập nhật lần cuối
86°F
90.57°F
69.8°F
4.35 dặm/h hướng 200° N
59%
29.95 "Hg
Th 5 16 thg 8 2018, 2:00 CH GMT

Mặt trời & Mặt trăng

Mặt trời mọc
Mặt trời lặn
Độ dài ban ngày
6:15 AM
6:35 PM
12:20
Trăng khuyết
Mặt trăng mọc
Mặt trăng lặn
10:49 AM
11:04 PM

Dự báo thời tiết 48 giờ cho Yamoussoukro

Cập nhật lần cuối: Th 5 16 thg 8 2018, 12:14 CH GMT
 
 
thứ 5
Tối

Tối
thứ 6
Buổi sáng

Chiều

Tối

Tối
thứ 7
Buổi sáng

Chiều
Thời tiết
Nhiệt độ
75°F
70°F
70°F
84°F
73°F
72°F
70°F
82°F
Độ thoải mái
73°F
63°F
70°F
91°F
70°F
64°F
68°F
88°F
Điểm sương
72°F
70°F
70°F
72°F
72°F
70°F
70°F
72°F
Tốc độ gió
từ hướng
6 dặm/h
188°N
5 dặm/h
229°TN
7 dặm/h
246°TN
7 dặm/h
200°N
6 dặm/h
207°TN
6 dặm/h
226°TN
7 dặm/h
235°TN
7 dặm/h
249°T
Thang Beaufort
2
2
3
3
2
2
3
3
Độ ẩm
92%
100%
100%
67%
97%
98%
100%
70%
Tầm nhìn
11 dặm
5 dặm
4 dặm
13 dặm
4 dặm
6 dặm
6 dặm
11 dặm
Xác suất mưa
28%
11%
44%
42%
32%
31%
75%
71%
Lượng mưa
0.01 "
-
0.01 "
0.11 "
0.03 "
0.01 "
0.03 "
0.15 "
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


Dự báo thời tiết 2 tuần cho Yamoussoukro

Cập nhật lần cuối: Th 5 16 thg 8 2018, 2:14 CH GMT
 
 
Th 6 17 thg 8
Th 7 18 thg 8
CN 19 thg 8
Th 2 20 thg 8
Th 3 21 thg 8
Th 4 22 thg 8
Th 5 23 thg 8
Th 6 24 thg 8
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
84°F
82°F
82°F
84°F
79°F
82°F
82°F
79°F
Nhiệt độ thấp nhất
70°F
70°F
70°F
68°F
70°F
73°F
73°F
72°F
Độ thoải mái
88°F
84°F
82°F
86°F
81°F
84°F
86°F
84°F
Điểm sương
72°F
72°F
72°F
70°F
70°F
66°F
70°F
72°F
Tốc độ gió
từ hướng
7 dặm/h
215°TN
7 dặm/h
230°TN
7 dặm/h
222°TN
7 dặm/h
257°T
6 dặm/h
221°TN
7 dặm/h
230°TN
6 dặm/h
220°TN
6 dặm/h
220°TN
Thang Beaufort
3
3
3
3
2
3
2
2
Độ ẩm
72%
75%
79%
70%
77%
62%
69%
75%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
7
cao
3
thấp
3
thấp
7
cao
3
thấp
7
cao
7
cao
3
thấp
Xác suất mưa
45%
76%
78%
52%
51%
43%
57%
58%
Lượng mưa
0.15 "
0.36 "
0.2 "
0.1 "
0.2 "
0.07 "
0.35 "
0.37 "
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
Th 7 25 thg 8
CN 26 thg 8
Th 2 27 thg 8
Th 3 28 thg 8
Th 4 29 thg 8
Th 5 30 thg 8
Th 6 31 thg 8
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
79°F
79°F
79°F
79°F
81°F
79°F
81°F
Nhiệt độ thấp nhất
72°F
70°F
70°F
70°F
72°F
72°F
72°F
Độ thoải mái
82°F
82°F
82°F
81°F
82°F
82°F
82°F
Điểm sương
72°F
70°F
70°F
63°F
64°F
70°F
64°F
Tốc độ gió
từ hướng
5 dặm/h
190°N
5 dặm/h
180°N
2 dặm/h
180°N
3 dặm/h
190°N
4 dặm/h
190°N
3 dặm/h
220°TN
5 dặm/h
200°N
Thang Beaufort
2
2
1
1
1
1
2
Độ ẩm
80%
75%
74%
58%
61%
73%
60%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
7
cao
7
cao
7
cao
10
khắc nghiệt
7
cao
7
cao
7
cao
Xác suất mưa
53%
41%
26%
27%
30%
34%
33%
Lượng mưa
0.22 "
0.07 "
0.02 "
0.01 "
0.02 "
0.04 "
0.02 "
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-

Dự báo thời tiết hàng giờ cho Yamoussoukro

Cập nhật lần cuối: Th 5 16 thg 8 2018, 12:14 CH GMT