The Time Now > Ka-dắc-xtan (Kazakhstan) > Qaraghandy > Thời tiết & Dự báo thời tiết

Thời tiết và dự báo thời tiết ở Qaraghandy, Ka-dắc-xtan (Kazakhstan)

Thứ Năm 23 tháng 1 2020 1:38:22 PM
Thời tiết\ hôm nay
Điều kiện hiện tại
Dự báo thời tiết
48 giờ2 tuầnHàng giờ

Điều Kiện Thời Tiết Hiện Tại
Karaganda

Tuyết đầy. U ám. Lạnh.
Khoảng cách
5477 km từ Qaraghandy
Nhiệt độ
Độ thoải mái
Điểm sương
Sức gió
Độ ẩm
Áp suất
Tầm nhìn
Cập nhật lần cuối
23°F
3.61°F
21.2°F
37.9 dặm/h hướng 210° TN
93%
29.86 "Hg
0.09 dặm
Th 5 23 thg 1 2020, 1:00 CH GMT+6

Mặt trời & Mặt trăng

Mặt trời mọc
Mặt trời lặn
Độ dài ban ngày
8:53 AM
5:44 PM
8:51
Trăng lưỡi liềm
Mặt trăng mọc
Mặt trăng lặn
6:52 AM
3:12 PM

Dự báo thời tiết 48 giờ cho Qaraghandy

Cập nhật lần cuối: Th 5 23 thg 1 2020, 12:15 CH GMT+6
 
 
thứ 5
Tối

Tối
thứ 6
Buổi sáng

Chiều

Tối

Tối
thứ 7
Buổi sáng

Chiều
Thời tiết
Nhiệt độ
32°F
32°F
28°F
32°F
32°F
32°F
32°F
30°F
Độ thoải mái
16°F
18°F
18°F
25°F
23°F
21°F
25°F
19°F
Điểm sương
27°F
27°F
25°F
28°F
28°F
28°F
27°F
27°F
Tốc độ gió
từ hướng
32 dặm/h
220°TN
25 dặm/h
213°TN
15 dặm/h
200°N
16 dặm/h
219°TN
11 dặm/h
185°N
16 dặm/h
211°TN
13 dặm/h
249°T
17 dặm/h
248°T
Thang Beaufort
7
6
4
4
4
4
4
4
Độ ẩm
83%
83%
83%
82%
88%
88%
78%
84%
Tầm nhìn
6 dặm
7 dặm
7 dặm
8 dặm
6 dặm
1 dặm
2 dặm
5 dặm
Xác suất mưa
61%
8%
11%
56%
62%
57%
61%
55%
Lượng mưa
-
-
-
-
-
-
-
-
Lượng tuyết rơi
0.28 "
-
-
0.12 "
1.4 "
0.53 "
0.48 "
0.29 "


Dự báo thời tiết 2 tuần cho Qaraghandy

Cập nhật lần cuối: Th 5 23 thg 1 2020, 1:14 CH GMT+6
 
 
Th 6 24 thg 1
Th 7 25 thg 1
CN 26 thg 1
Th 2 27 thg 1
Th 3 28 thg 1
Th 4 29 thg 1
Th 5 30 thg 1
Th 6 31 thg 1
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
32°F
32°F
21°F
28°F
21°F
12°F
12°F
18°F
Nhiệt độ thấp nhất
28°F
19°F
10°F
21°F
7°F
-15°F
5°F
-0°F
Độ thoải mái
23°F
18°F
1°F
12°F
-8°F
-6°F
-2°F
12°F
Điểm sương
28°F
25°F
12°F
21°F
7°F
10°F
10°F
12°F
Tốc độ gió
từ hướng
15 dặm/h
204°TN
16 dặm/h
241°TN
24 dặm/h
213°TN
24 dặm/h
222°TN
21 dặm/h
244°TN
15 dặm/h
210°TN
9 dặm/h
240°TN
4 dặm/h
180°N
Thang Beaufort
4
4
6
6
5
4
3
1
Độ ẩm
82%
84%
74%
80%
76%
93%
93%
77%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
Xác suất mưa
75%
73%
53%
61%
58%
50%
47%
4%
Lượng mưa
-
-
-
-
-
-
-
-
Lượng tuyết rơi
1.52 "
1.41 "
0.21 "
1.72 "
1.73 "
1.11 "
0.28 "
-


 
 
Th 7 01 thg 2
CN 02 thg 2
Th 2 03 thg 2
Th 3 04 thg 2
Th 4 05 thg 2
Th 5 06 thg 2
Th 6 07 thg 2
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
18°F
21°F
21°F
21°F
21°F
21°F
21°F
Nhiệt độ thấp nhất
3°F
3°F
5°F
5°F
5°F
7°F
7°F
Độ thoải mái
7°F
10°F
14°F
9°F
12°F
21°F
9°F
Điểm sương
12°F
16°F
14°F
16°F
19°F
19°F
16°F
Tốc độ gió
từ hướng
8 dặm/h
210°TN
7 dặm/h
210°TN
4 dặm/h
170°N
9 dặm/h
210°TN
4 dặm/h
210°TN
2 dặm/h
210°TN
12 dặm/h
190°N
Thang Beaufort
3
3
1
3
1
1
4
Độ ẩm
80%
84%
75%
81%
94%
90%
81%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
Xác suất mưa
6%
6%
5%
6%
70%
5%
51%
Lượng mưa
-
-
-
-
-
-
-
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
2.77 "
-
0.85 "

Dự báo thời tiết hàng giờ cho Qaraghandy

Cập nhật lần cuối: Th 5 23 thg 1 2020, 12:15 CH GMT+6