The Time Now > Ka-dắc-xtan (Kazakhstan) > Qaraghandy > Thời tiết & Dự báo thời tiết

Thời tiết và dự báo thời tiết ở Qaraghandy, Ka-dắc-xtan (Kazakhstan)

Thứ Tư 13 tháng 11 2019 6:07:00 PM
Thời tiết\ hôm nay
Điều kiện hiện tại
Dự báo thời tiết
48 giờ2 tuầnHàng giờ

Điều Kiện Thời Tiết Hiện Tại
Karaganda

Đầy nắng. Lạnh lẽo.
Khoảng cách
5477 km từ Qaraghandy
Nhiệt độ
Độ thoải mái
Điểm sương
Sức gió
Độ ẩm
Áp suất
Tầm nhìn
Cập nhật lần cuối
33.8°F
30.74°F
17.6°F
3.11 dặm/h hướng 210° TN
51%
30.15 "Hg
10 dặm
Th 4 13 thg 11 2019, 5:30 CH GMT+6

Mặt trời & Mặt trăng

Mặt trời mọc
Mặt trời lặn
Độ dài ban ngày
8:15 AM
5:27 PM
9:12
Trăng tròn
Mặt trăng mọc
Mặt trăng lặn
6:13 PM
8:39 AM

Dự báo thời tiết 48 giờ cho Qaraghandy

Cập nhật lần cuối: Th 4 13 thg 11 2019, 12:14 CH GMT+6
 
 
thứ 4
Tối

Tối
thứ 5
Buổi sáng

Chiều

Tối

Tối
thứ 6
Buổi sáng

Chiều
Thời tiết
Nhiệt độ
27°F
21°F
21°F
30°F
19°F
9°F
3°F
12°F
Độ thoải mái
18°F
12°F
14°F
23°F
7°F
-8°F
-11°F
-0°F
Điểm sương
19°F
18°F
18°F
27°F
16°F
7°F
-2°F
1°F
Tốc độ gió
từ hướng
7 dặm/h
219°TN
8 dặm/h
214°TN
6 dặm/h
219°TN
5 dặm/h
332°TB
14 dặm/h
38°ĐB
12 dặm/h
40°ĐB
10 dặm/h
58°ĐB
7 dặm/h
70°Đ
Thang Beaufort
3
3
2
2
4
4
3
3
Độ ẩm
74%
87%
87%
88%
86%
95%
77%
62%
Tầm nhìn
11 dặm
11 dặm
10 dặm
6 dặm
4 dặm
5 dặm
6 dặm
7 dặm
Xác suất mưa
1%
1%
44%
55%
49%
10%
1%
0%
Lượng mưa
-
-
-
-
-
-
-
-
Lượng tuyết rơi
-
-
0.17 "
0.29 "
0.45 "
-
-
-


Dự báo thời tiết 2 tuần cho Qaraghandy

Cập nhật lần cuối: Th 4 13 thg 11 2019, 2:14 CH GMT+6
 
 
Th 5 14 thg 11
Th 6 15 thg 11
Th 7 16 thg 11
CN 17 thg 11
Th 2 18 thg 11
Th 3 19 thg 11
Th 4 20 thg 11
Th 5 21 thg 11
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
30°F
14°F
16°F
25°F
27°F
25°F
16°F
7°F
Nhiệt độ thấp nhất
16°F
-8°F
-11°F
10°F
18°F
18°F
-8°F
-4°F
Độ thoải mái
21°F
-2°F
1°F
10°F
14°F
18°F
-8°F
-6°F
Điểm sương
25°F
-0°F
1°F
14°F
19°F
19°F
7°F
3°F
Tốc độ gió
từ hướng
7 dặm/h
216°TN
8 dặm/h
68°Đ
8 dặm/h
203°TN
13 dặm/h
235°TN
12 dặm/h
269°T
3 dặm/h
340°B
12 dặm/h
40°ĐB
7 dặm/h
40°ĐB
Thang Beaufort
3
3
3
4
4
1
4
3
Độ ẩm
87%
65%
61%
68%
81%
91%
89%
89%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
Xác suất mưa
62%
5%
3%
5%
49%
52%
50%
6%
Lượng mưa
-
-
-
-
-
-
-
-
Lượng tuyết rơi
0.9 "
-
-
-
0.3 "
1.13 "
0.98 "
-


 
 
Th 6 22 thg 11
Th 7 23 thg 11
CN 24 thg 11
Th 2 25 thg 11
Th 3 26 thg 11
Th 4 27 thg 11
Th 5 28 thg 11
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
5°F
5°F
5°F
14°F
14°F
16°F
16°F
Nhiệt độ thấp nhất
-4°F
-2°F
-2°F
-0°F
1°F
1°F
3°F
Độ thoải mái
-11°F
5°F
5°F
5°F
5°F
7°F
9°F
Điểm sương
1°F
3°F
3°F
7°F
3°F
7°F
9°F
Tốc độ gió
từ hướng
9 dặm/h
60°ĐB
2 dặm/h
60°ĐB
1 dặm/h
20°B
3 dặm/h
130°ĐN
4 dặm/h
110°Đ
4 dặm/h
200°N
3 dặm/h
240°TN
Thang Beaufort
3
1
0
1
1
2
1
Độ ẩm
90%
93%
94%
81%
70%
72%
81%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
Xác suất mưa
6%
5%
5%
4%
4%
6%
6%
Lượng mưa
-
-
-
-
-
-
-
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-

Dự báo thời tiết hàng giờ cho Qaraghandy

Cập nhật lần cuối: Th 4 13 thg 11 2019, 12:14 CH GMT+6