The Time Now > Kê-ni-a (Kenya) > Malindi > Thời tiết & Dự báo thời tiết

Thời tiết và dự báo thời tiết ở Malindi, Kê-ni-a (Kenya)

Thứ Năm 25 tháng 2 2021 2:22:15 PM
Thời tiết\ hôm nay
Điều kiện hiện tại
Dự báo thời tiết
48 giờ2 tuầnHàng giờ

Điều Kiện Thời Tiết Hiện Tại
Kilimanjaro Airport

Nắng từng phần. Cảnh báo.
Khoảng cách
2782 km từ Malindi
Nhiệt độ
Độ thoải mái
Điểm sương
Sức gió
Độ ẩm
Áp suất
Cập nhật lần cuối
84.2°F
86.5°F
66.2°F
Không có gió
55%
30.01 "Hg
Th 5 25 thg 2 2021, 1:00 CH GMT+3

Mặt trời & Mặt trăng

Mặt trời mọc
Mặt trời lặn
Độ dài ban ngày
6:27 AM
6:38 PM
12:11
Trăng khuyết
Mặt trăng mọc
Mặt trăng lặn
5:16 PM
4:36 AM

Dự báo thời tiết 48 giờ cho Malindi

Cập nhật lần cuối: Th 5 25 thg 2 2021, 9:19 SA GMT+3
 
 
thứ 5
Chiều

Tối

Tối
thứ 6
Buổi sáng

Chiều

Tối

Tối
thứ 7
Buổi sáng
Thời tiết
Nhiệt độ
86°F
79°F
75°F
75°F
86°F
79°F
75°F
73°F
Độ thoải mái
91°F
82°F
75°F
75°F
93°F
81°F
77°F
75°F
Điểm sương
72°F
72°F
72°F
72°F
70°F
72°F
72°F
70°F
Tốc độ gió
từ hướng
10 dặm/h
88°Đ
9 dặm/h
72°Đ
5 dặm/h
43°ĐB
6 dặm/h
328°TB
12 dặm/h
69°Đ
9 dặm/h
52°ĐB
6 dặm/h
56°ĐB
7 dặm/h
19°B
Thang Beaufort
3
3
2
2
4
3
2
3
Độ ẩm
62%
82%
91%
92%
60%
80%
86%
86%
Tầm nhìn
12 dặm
7 dặm
6 dặm
11 dặm
13 dặm
8 dặm
8 dặm
9 dặm
Xác suất mưa
4%
2%
2%
4%
4%
1%
2%
6%
Lượng mưa
-
-
-
-
-
-
-
-
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


Dự báo thời tiết 2 tuần cho Malindi

Cập nhật lần cuối: Th 5 25 thg 2 2021, 12:22 CH GMT+3
 
 
Th 5 25 thg 2
Th 6 26 thg 2
Th 7 27 thg 2
CN 28 thg 2
Th 2 01 thg 3
Th 3 02 thg 3
Th 4 03 thg 3
Th 5 04 thg 3
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
86°F
86°F
88°F
86°F
86°F
86°F
84°F
84°F
Nhiệt độ thấp nhất
73°F
75°F
73°F
77°F
75°F
75°F
77°F
79°F
Độ thoải mái
90°F
90°F
91°F
90°F
90°F
91°F
88°F
90°F
Điểm sương
72°F
70°F
70°F
72°F
72°F
72°F
70°F
72°F
Tốc độ gió
từ hướng
10 dặm/h
76°Đ
12 dặm/h
61°ĐB
12 dặm/h
68°Đ
11 dặm/h
103°Đ
12 dặm/h
84°Đ
12 dặm/h
82°Đ
14 dặm/h
80°Đ
16 dặm/h
50°ĐB
Thang Beaufort
3
4
4
3
4
4
4
4
Độ ẩm
65%
62%
61%
66%
66%
65%
64%
64%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
10
khắc nghiệt
10
khắc nghiệt
10
khắc nghiệt
10
khắc nghiệt
10
khắc nghiệt
10
khắc nghiệt
7
cao
7
cao
Xác suất mưa
45%
2%
3%
50%
45%
45%
52%
57%
Lượng mưa
0 "
-
-
0.02 "
0.01 "
0.02 "
0.02 "
0.06 "
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
Th 6 05 thg 3
Th 7 06 thg 3
CN 07 thg 3
Th 2 08 thg 3
Th 3 09 thg 3
Th 4 10 thg 3
Th 5 11 thg 3
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
84°F
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
Nhiệt độ thấp nhất
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
Độ thoải mái
90°F
90°F
90°F
90°F
90°F
90°F
90°F
Điểm sương
70°F
70°F
72°F
72°F
70°F
70°F
70°F
Tốc độ gió
từ hướng
16 dặm/h
70°Đ
17 dặm/h
70°Đ
14 dặm/h
90°Đ
14 dặm/h
80°Đ
11 dặm/h
70°Đ
11 dặm/h
110°Đ
12 dặm/h
90°Đ
Thang Beaufort
4
4
4
4
3
4
4
Độ ẩm
64%
64%
64%
64%
64%
62%
62%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
7
cao
7
cao
7
cao
3
thấp
3
thấp
7
cao
7
cao
Xác suất mưa
49%
43%
5%
6%
50%
6%
6%
Lượng mưa
0.02 "
0.02 "
-
-
0.03 "
-
-
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-

Dự báo thời tiết hàng giờ cho Malindi

Cập nhật lần cuối: Th 5 25 thg 2 2021, 9:19 SA GMT+3