The Time Now > Li-băng (Lebanon) > Beirut > Thời tiết & Dự báo thời tiết

Thời tiết và dự báo thời tiết ở Beirut, Li-băng (Lebanon)

Thứ Năm 16 tháng 8 2018 10:02:28 AM
Thời tiết\ hôm nay
Điều kiện hiện tại
Dự báo thời tiết
48 giờ2 tuầnHàng giờ

Điều Kiện Thời Tiết Hiện Tại
Beirut Airport

Mây thoáng qua. Cảnh báo.
Khoảng cách
3284 km từ Beirut
Nhiệt độ
Độ thoải mái
Điểm sương
Sức gió
Độ ẩm
Áp suất
Tầm nhìn
Cập nhật lần cuối
82.4°F
87.19°F
71.6°F
7.46 dặm/h hướng 200° N
70%
29.8 "Hg
4.97 dặm
Th 5 16 thg 8 2018, 8:00 SA GMT+3

Mặt trời & Mặt trăng

Mặt trời mọc
Mặt trời lặn
Độ dài ban ngày
5:59 AM
7:25 PM
13:26
Trăng khuyết
Mặt trăng mọc
Mặt trăng lặn
10:12 AM
10:20 PM

Dự báo thời tiết 48 giờ cho Beirut

Cập nhật lần cuối: Th 5 16 thg 8 2018, 9:10 SA GMT+3
 
 
thứ 5
Chiều

Tối

Tối
thứ 6
Buổi sáng

Chiều

Tối

Tối
thứ 7
Buổi sáng
Thời tiết
Nhiệt độ
84°F
82°F
79°F
79°F
84°F
82°F
81°F
82°F
Độ thoải mái
91°F
88°F
82°F
81°F
91°F
88°F
82°F
86°F
Điểm sương
72°F
73°F
68°F
68°F
72°F
72°F
68°F
68°F
Tốc độ gió
từ hướng
13 dặm/h
262°T
6 dặm/h
202°N
7 dặm/h
201°N
9 dặm/h
215°TN
15 dặm/h
249°T
8 dặm/h
198°N
9 dặm/h
187°N
12 dặm/h
209°TN
Thang Beaufort
4
2
3
3
4
3
3
4
Độ ẩm
63%
72%
68%
66%
63%
70%
69%
61%
Tầm nhìn
12 dặm
11 dặm
11 dặm
12 dặm
12 dặm
11 dặm
11 dặm
12 dặm
Xác suất mưa
1%
0%
0%
2%
2%
0%
0%
4%
Lượng mưa
-
-
-
-
-
-
-
-
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


Dự báo thời tiết 2 tuần cho Beirut

Cập nhật lần cuối: Th 5 16 thg 8 2018, 5:14 SA GMT+3
 
 
Th 5 16 thg 8
Th 6 17 thg 8
Th 7 18 thg 8
CN 19 thg 8
Th 2 20 thg 8
Th 3 21 thg 8
Th 4 22 thg 8
Th 5 23 thg 8
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
Nhiệt độ thấp nhất
81°F
79°F
81°F
81°F
81°F
81°F
82°F
81°F
Độ thoải mái
90°F
90°F
90°F
91°F
90°F
90°F
95°F
97°F
Điểm sương
70°F
70°F
70°F
72°F
70°F
70°F
73°F
75°F
Tốc độ gió
từ hướng
11 dặm/h
221°TN
13 dặm/h
212°TN
14 dặm/h
206°TN
12 dặm/h
204°TN
11 dặm/h
217°TN
11 dặm/h
223°TN
7 dặm/h
270°T
7 dặm/h
270°T
Thang Beaufort
4
4
4
4
3
3
3
3
Độ ẩm
63%
63%
63%
65%
63%
63%
68%
70%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
Xác suất mưa
1%
1%
1%
2%
2%
3%
4%
5%
Lượng mưa
-
-
-
-
-
-
-
-
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
Th 6 24 thg 8
Th 7 25 thg 8
CN 26 thg 8
Th 2 27 thg 8
Th 3 28 thg 8
Th 4 29 thg 8
Th 5 30 thg 8
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
88°F
88°F
88°F
88°F
88°F
88°F
90°F
Nhiệt độ thấp nhất
79°F
81°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
Độ thoải mái
99°F
97°F
90°F
90°F
91°F
95°F
95°F
Điểm sương
75°F
73°F
64°F
64°F
68°F
72°F
70°F
Tốc độ gió
từ hướng
7 dặm/h
270°T
8 dặm/h
250°T
9 dặm/h
270°T
10 dặm/h
270°T
11 dặm/h
260°T
11 dặm/h
270°T
11 dặm/h
270°T
Thang Beaufort
3
3
3
3
4
4
3
Độ ẩm
69%
66%
48%
48%
55%
61%
55%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
Xác suất mưa
5%
5%
3%
4%
4%
6%
4%
Lượng mưa
-
-
-
-
-
-
-
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-

Dự báo thời tiết hàng giờ cho Beirut

Cập nhật lần cuối: Th 5 16 thg 8 2018, 9:10 SA GMT+3