The Time Now > Li-băng (Lebanon) > Sidon > Thời tiết & Dự báo thời tiết

Thời tiết và dự báo thời tiết ở Sidon, Li-băng (Lebanon)

Thứ Hai 03 tháng 8 2020 12:14:24 PM
Thời tiết\ hôm nay
Điều kiện hiện tại
Dự báo thời tiết
48 giờ2 tuầnHàng giờ

Điều Kiện Thời Tiết Hiện Tại
Beirut Airport

Nắng từng phần. Cảnh báo.
Khoảng cách
3265 km từ Sidon
Nhiệt độ
Độ thoải mái
Điểm sương
Sức gió
Độ ẩm
Áp suất
Tầm nhìn
Cập nhật lần cuối
86°F
93.45°F
73.4°F
8.7 dặm/h hướng 250° T
66%
29.8 "Hg
4.97 dặm
Th 2 03 thg 8 2020, 12:00 CH GMT+3

Mặt trời & Mặt trăng

Mặt trời mọc
Mặt trời lặn
Độ dài ban ngày
5:52 AM
7:36 PM
13:44
Trăng tròn
Mặt trăng mọc
Mặt trăng lặn
7:49 PM
5:17 AM

Dự báo thời tiết 48 giờ cho Sidon

Cập nhật lần cuối: Th 2 03 thg 8 2020, 10:44 SA GMT+3
 
 
thứ 2
Chiều

Tối

Tối
thứ 3
Buổi sáng

Chiều

Tối

Tối
thứ 4
Buổi sáng
Thời tiết
Nhiệt độ
86°F
79°F
77°F
75°F
88°F
81°F
77°F
75°F
Độ thoải mái
93°F
81°F
77°F
77°F
97°F
86°F
79°F
77°F
Điểm sương
70°F
72°F
68°F
70°F
72°F
73°F
68°F
72°F
Tốc độ gió
từ hướng
7 dặm/h
289°T
2 dặm/h
142°ĐN
6 dặm/h
163°N
7 dặm/h
204°TN
11 dặm/h
247°TN
6 dặm/h
193°N
7 dặm/h
161°N
9 dặm/h
206°TN
Thang Beaufort
3
1
2
3
4
2
3
3
Độ ẩm
58%
79%
75%
83%
61%
77%
76%
85%
Tầm nhìn
16 dặm
9 dặm
12 dặm
11 dặm
14 dặm
9 dặm
10 dặm
11 dặm
Xác suất mưa
2%
1%
0%
2%
2%
1%
1%
5%
Lượng mưa
-
-
-
-
-
-
-
-
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


Dự báo thời tiết 2 tuần cho Sidon

Cập nhật lần cuối: Th 2 03 thg 8 2020, 11:22 SA GMT+3
 
 
Th 2 03 thg 8
Th 3 04 thg 8
Th 4 05 thg 8
Th 5 06 thg 8
Th 6 07 thg 8
Th 7 08 thg 8
CN 09 thg 8
Th 2 10 thg 8
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
86°F
88°F
88°F
88°F
90°F
86°F
86°F
88°F
Nhiệt độ thấp nhất
73°F
75°F
75°F
75°F
77°F
77°F
73°F
72°F
Độ thoải mái
90°F
93°F
93°F
93°F
95°F
88°F
95°F
97°F
Điểm sương
70°F
72°F
72°F
73°F
73°F
70°F
73°F
75°F
Tốc độ gió
từ hướng
7 dặm/h
235°TN
10 dặm/h
204°TN
11 dặm/h
196°N
10 dặm/h
197°N
11 dặm/h
212°TN
11 dặm/h
251°T
12 dặm/h
240°TN
9 dặm/h
270°T
Thang Beaufort
3
3
4
3
3
3
4
3
Độ ẩm
60%
63%
64%
65%
63%
61%
67%
69%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
5
trung bình
3
thấp
Xác suất mưa
1%
1%
3%
4%
5%
4%
42%
41%
Lượng mưa
-
-
-
-
-
-
0.02 "
0.02 "
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
Th 3 11 thg 8
Th 4 12 thg 8
Th 5 13 thg 8
Th 6 14 thg 8
Th 7 15 thg 8
CN 16 thg 8
Th 2 17 thg 8
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
88°F
88°F
88°F
88°F
88°F
91°F
93°F
Nhiệt độ thấp nhất
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
77°F
Độ thoải mái
99°F
102°F
102°F
93°F
97°F
99°F
104°F
Điểm sương
75°F
77°F
79°F
70°F
72°F
75°F
75°F
Tốc độ gió
từ hướng
9 dặm/h
280°T
11 dặm/h
250°T
11 dặm/h
240°TN
7 dặm/h
270°T
7 dặm/h
260°T
9 dặm/h
260°T
9 dặm/h
270°T
Thang Beaufort
3
4
3
3
3
3
3
Độ ẩm
68%
74%
75%
58%
59%
64%
59%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
7
cao
5
trung bình
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
Xác suất mưa
4%
5%
4%
3%
4%
4%
4%
Lượng mưa
-
-
-
-
-
-
-
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-

Dự báo thời tiết hàng giờ cho Sidon

Cập nhật lần cuối: Th 2 03 thg 8 2020, 10:44 SA GMT+3