The Time Now > Mã Lai (Ma-lay-xi-a) > Penang > Thời tiết & Dự báo thời tiết

Thời tiết và dự báo thời tiết ở Penang, Mã Lai (Ma-lay-xi-a)

Thứ Năm 06 tháng 8 2020 7:08:12 PM
Thời tiết\ hôm nay
Điều kiện hiện tại
Dự báo thời tiết
48 giờ2 tuầnHàng giờ

Điều Kiện Thời Tiết Hiện Tại
Butterworth Air Base

Mây thoáng qua. Cảnh báo.
Khoảng cách
6937 km từ Penang
Nhiệt độ
Độ thoải mái
Điểm sương
Sức gió
Độ ẩm
Áp suất
Tầm nhìn
Cập nhật lần cuối
87.8°F
99.91°F
77°F
7.46 dặm/h hướng 340° B
70%
29.71 "Hg
3.73 dặm
Th 5 06 thg 8 2020, 6:00 CH GMT+8

Mặt trời & Mặt trăng

Mặt trời mọc
Mặt trời lặn
Độ dài ban ngày
7:14 AM
7:34 PM
12:20
Trăng khuyết
Mặt trăng mọc
Mặt trăng lặn
9:45 PM
9:14 AM

Dự báo thời tiết 48 giờ cho Penang

Cập nhật lần cuối: Th 5 06 thg 8 2020, 3:42 CH GMT+8
 
 
thứ 5
Tối

Tối
thứ 6
Buổi sáng

Chiều

Tối

Tối
thứ 7
Buổi sáng

Chiều
Thời tiết
Nhiệt độ
82°F
77°F
77°F
90°F
82°F
79°F
77°F
90°F
Độ thoải mái
90°F
81°F
79°F
102°F
90°F
84°F
81°F
102°F
Điểm sương
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
Tốc độ gió
từ hướng
4 dặm/h
71°Đ
3 dặm/h
28°ĐB
3 dặm/h
85°Đ
9 dặm/h
224°TN
4 dặm/h
329°TB
4 dặm/h
19°B
3 dặm/h
66°ĐB
7 dặm/h
246°TN
Thang Beaufort
1
1
1
3
2
1
1
3
Độ ẩm
80%
90%
94%
64%
81%
85%
92%
63%
Tầm nhìn
10 dặm
8 dặm
8 dặm
12 dặm
9 dặm
8 dặm
2 dặm
12 dặm
Xác suất mưa
10%
8%
11%
5%
9%
28%
41%
8%
Lượng mưa
-
-
-
-
-
0.02 "
0.04 "
-
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


Dự báo thời tiết 2 tuần cho Penang

Cập nhật lần cuối: Th 5 06 thg 8 2020, 5:22 CH GMT+8
 
 
Th 6 07 thg 8
Th 7 08 thg 8
CN 09 thg 8
Th 2 10 thg 8
Th 3 11 thg 8
Th 4 12 thg 8
Th 5 13 thg 8
Th 6 14 thg 8
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
90°F
90°F
90°F
90°F
90°F
90°F
82°F
86°F
Nhiệt độ thấp nhất
77°F
77°F
77°F
77°F
79°F
77°F
72°F
70°F
Độ thoải mái
102°F
102°F
102°F
102°F
102°F
102°F
88°F
93°F
Điểm sương
75°F
75°F
77°F
77°F
77°F
77°F
73°F
72°F
Tốc độ gió
từ hướng
8 dặm/h
185°N
7 dặm/h
140°ĐN
9 dặm/h
181°N
9 dặm/h
210°TN
8 dặm/h
200°N
5 dặm/h
250°T
8 dặm/h
250°T
4 dặm/h
230°TN
Thang Beaufort
3
3
3
3
3
2
3
2
Độ ẩm
66%
66%
67%
67%
70%
66%
76%
63%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
10
khắc nghiệt
7
cao
10
khắc nghiệt
7
cao
7
cao
7
cao
5
trung bình
7
cao
Xác suất mưa
6%
52%
52%
58%
53%
44%
99%
42%
Lượng mưa
-
0.07 "
0.02 "
0.09 "
0.11 "
0.04 "
1.1 "
0.02 "
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
Th 7 15 thg 8
CN 16 thg 8
Th 2 17 thg 8
Th 3 18 thg 8
Th 4 19 thg 8
Th 5 20 thg 8
Th 6 21 thg 8
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
Nhiệt độ thấp nhất
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
Độ thoải mái
90°F
90°F
91°F
91°F
91°F
91°F
91°F
Điểm sương
73°F
72°F
73°F
73°F
73°F
73°F
72°F
Tốc độ gió
từ hướng
5 dặm/h
180°N
7 dặm/h
200°N
9 dặm/h
180°N
4 dặm/h
260°T
5 dặm/h
270°T
6 dặm/h
250°T
4 dặm/h
270°T
Thang Beaufort
2
3
3
2
2
2
2
Độ ẩm
72%
67%
72%
72%
72%
71%
67%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
10
khắc nghiệt
Xác suất mưa
92%
99%
99%
59%
49%
99%
42%
Lượng mưa
0.25 "
0.33 "
0.5 "
0.09 "
0.12 "
0.44 "
0.01 "
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-

Dự báo thời tiết hàng giờ cho Penang

Cập nhật lần cuối: Th 5 06 thg 8 2020, 3:42 CH GMT+8