The Time Now > Mã Lai (Ma-lay-xi-a) > Ipoh > Thời tiết & Dự báo thời tiết

Thời tiết và dự báo thời tiết ở Ipoh, Mã Lai (Ma-lay-xi-a)

Thứ Hai 03 tháng 8 2020 8:19:01 PM
Thời tiết\ hôm nay
Điều kiện hiện tại
Dự báo thời tiết
48 giờ2 tuầnHàng giờ

Điều Kiện Thời Tiết Hiện Tại
Ipoh

Mây thoáng qua. Cảnh báo.
Khoảng cách
6989 km từ Ipoh
Nhiệt độ
Độ thoải mái
Điểm sương
Sức gió
Độ ẩm
Áp suất
Tầm nhìn
Cập nhật lần cuối
84.2°F
94.17°F
77°F
Không có gió
79%
29.71 "Hg
4.97 dặm
Th 2 03 thg 8 2020, 8:00 CH GMT+8

Mặt trời & Mặt trăng

Mặt trời mọc
Mặt trời lặn
Độ dài ban ngày
7:12 AM
7:30 PM
12:18
Trăng tròn
Mặt trăng mọc
Mặt trăng lặn
7:24 PM
6:41 AM

Dự báo thời tiết 48 giờ cho Ipoh

Cập nhật lần cuối: Th 2 03 thg 8 2020, 3:44 CH GMT+8
 
 
thứ 2
Tối

Tối
thứ 3
Buổi sáng

Chiều

Tối

Tối
thứ 4
Buổi sáng

Chiều
Thời tiết
Nhiệt độ
84°F
75°F
77°F
93°F
84°F
79°F
81°F
90°F
Độ thoải mái
93°F
77°F
79°F
106°F
95°F
82°F
86°F
100°F
Điểm sương
77°F
72°F
73°F
75°F
77°F
73°F
73°F
75°F
Tốc độ gió
từ hướng
2 dặm/h
153°ĐN
2 dặm/h
67°ĐB
3 dặm/h
44°ĐB
6 dặm/h
208°TN
2 dặm/h
176°N
2 dặm/h
80°Đ
2 dặm/h
63°ĐB
4 dặm/h
207°TN
Thang Beaufort
1
1
1
2
1
1
1
2
Độ ẩm
79%
89%
87%
56%
76%
86%
81%
63%
Tầm nhìn
6 dặm
6 dặm
6 dặm
16 dặm
10 dặm
6 dặm
6 dặm
9 dặm
Xác suất mưa
41%
31%
37%
35%
36%
36%
54%
37%
Lượng mưa
0.05 "
0.04 "
0.03 "
0.02 "
0.03 "
0.07 "
0.01 "
0.02 "
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


Dự báo thời tiết 2 tuần cho Ipoh

Cập nhật lần cuối: Th 2 03 thg 8 2020, 5:22 CH GMT+8
 
 
Th 3 04 thg 8
Th 4 05 thg 8
Th 5 06 thg 8
Th 6 07 thg 8
Th 7 08 thg 8
CN 09 thg 8
Th 2 10 thg 8
Th 3 11 thg 8
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
93°F
90°F
93°F
91°F
93°F
93°F
91°F
90°F
Nhiệt độ thấp nhất
75°F
79°F
77°F
77°F
75°F
79°F
77°F
79°F
Độ thoải mái
102°F
99°F
102°F
102°F
102°F
100°F
99°F
97°F
Điểm sương
75°F
75°F
73°F
75°F
73°F
70°F
72°F
72°F
Tốc độ gió
từ hướng
5 dặm/h
176°N
4 dặm/h
98°Đ
4 dặm/h
112°Đ
5 dặm/h
135°ĐN
5 dặm/h
121°ĐN
5 dặm/h
180°N
4 dặm/h
210°TN
4 dặm/h
190°N
Thang Beaufort
2
2
2
2
2
2
2
1
Độ ẩm
59%
65%
57%
61%
54%
48%
55%
58%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
3
thấp
7
cao
7
cao
7
cao
10
khắc nghiệt
7
cao
7
cao
5
trung bình
Xác suất mưa
58%
61%
51%
42%
6%
5%
41%
39%
Lượng mưa
0.13 "
0.11 "
0.07 "
0.04 "
-
-
0.07 "
0.03 "
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
Th 4 12 thg 8
Th 5 13 thg 8
Th 6 14 thg 8
Th 7 15 thg 8
CN 16 thg 8
Th 2 17 thg 8
Th 3 18 thg 8
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
91°F
91°F
91°F
91°F
93°F
95°F
93°F
Nhiệt độ thấp nhất
77°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
Độ thoải mái
102°F
127°F
99°F
99°F
117°F
118°F
117°F
Điểm sương
73°F
86°F
70°F
70°F
81°F
81°F
81°F
Tốc độ gió
từ hướng
4 dặm/h
190°N
2 dặm/h
140°ĐN
2 dặm/h
190°N
2 dặm/h
180°N
2 dặm/h
210°TN
4 dặm/h
210°TN
3 dặm/h
200°N
Thang Beaufort
1
1
1
1
1
2
1
Độ ẩm
54%
84%
49%
51%
69%
66%
67%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
7
cao
5
trung bình
7
cao
5
trung bình
7
cao
7
cao
7
cao
Xác suất mưa
99%
70%
55%
49%
99%
99%
99%
Lượng mưa
0.58 "
0.43 "
0.13 "
0.05 "
0.33 "
0.41 "
0.41 "
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-

Dự báo thời tiết hàng giờ cho Ipoh

Cập nhật lần cuối: Th 2 03 thg 8 2020, 3:44 CH GMT+8