The Time Now > Mễ Tây Cơ (Mê-hi-cô) > Ecatepec > Thời tiết & Dự báo thời tiết

Thời tiết và dự báo thời tiết ở Ecatepec, Mễ Tây Cơ (Mê-hi-cô)

Thứ Tư 12 tháng 12 2018 9:37:31 PM
Thời tiết\ hôm nay
Điều kiện hiện tại
Dự báo thời tiết
48 giờ2 tuầnHàng giờ

Điều Kiện Thời Tiết Hiện Tại
Mexico City / Licenci

Mây thoáng qua. Lạnh dễ chịu.
Khoảng cách
6815 km từ Ecatepec
Nhiệt độ
Độ thoải mái
Điểm sương
Sức gió
Độ ẩm
Áp suất
Tầm nhìn
Cập nhật lần cuối
59°F
56.82°F
44.6°F
11.18 dặm/h hướng 130° ĐN
59%
30 "Hg
7 dặm
Th 4 12 thg 12 2018, 8:47 CH GMT-6

Mặt trời & Mặt trăng

Mặt trời mọc
Mặt trời lặn
Độ dài ban ngày
7:00 AM
5:58 PM
10:58
Trăng khuyết
Mặt trăng mọc
Mặt trăng lặn
11:10 AM
10:43 PM

Dự báo thời tiết 48 giờ cho Ecatepec

Cập nhật lần cuối: Th 4 12 thg 12 2018, 6:30 CH GMT-6
 
 
thứ 4
Tối
thứ 5
Buổi sáng

Chiều

Tối

Tối
thứ 6
Buổi sáng

Chiều

Tối
Thời tiết
Nhiệt độ
48°F
54°F
70°F
59°F
46°F
48°F
68°F
55°F
Độ thoải mái
46°F
52°F
75°F
59°F
45°F
46°F
68°F
52°F
Điểm sương
43°F
43°F
37°F
41°F
39°F
41°F
34°F
41°F
Tốc độ gió
từ hướng
7 dặm/h
183°N
6 dặm/h
196°N
9 dặm/h
236°TN
7 dặm/h
276°T
6 dặm/h
29°ĐB
4 dặm/h
149°ĐN
7 dặm/h
244°TN
8 dặm/h
358°B
Thang Beaufort
3
2
3
3
2
2
3
3
Độ ẩm
80%
69%
32%
52%
76%
76%
29%
61%
Tầm nhìn
12 dặm
12 dặm
27 dặm
23 dặm
13 dặm
8 dặm
16 dặm
17 dặm
Xác suất mưa
2%
3%
1%
2%
4%
4%
3%
8%
Lượng mưa
-
-
-
-
-
-
-
-
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


Dự báo thời tiết 2 tuần cho Ecatepec

Cập nhật lần cuối: Th 4 12 thg 12 2018, 8:14 CH GMT-6
 
 
Th 5 13 thg 12
Th 6 14 thg 12
Th 7 15 thg 12
CN 16 thg 12
Th 2 17 thg 12
Th 3 18 thg 12
Th 4 19 thg 12
Th 5 20 thg 12
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
70°F
68°F
66°F
68°F
66°F
70°F
73°F
73°F
Nhiệt độ thấp nhất
48°F
45°F
41°F
41°F
41°F
45°F
54°F
52°F
Độ thoải mái
68°F
66°F
64°F
66°F
64°F
66°F
75°F
75°F
Điểm sương
39°F
36°F
32°F
30°F
30°F
41°F
37°F
34°F
Tốc độ gió
từ hướng
9 dặm/h
212°TN
7 dặm/h
234°TN
6 dặm/h
50°ĐB
7 dặm/h
10°B
7 dặm/h
9°B
5 dặm/h
20°B
9 dặm/h
190°N
13 dặm/h
200°N
Thang Beaufort
3
3
2
3
3
2
3
4
Độ ẩm
35%
33%
29%
25%
25%
40%
27%
23%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
3
thấp
3
thấp
3
thấp
5
trung bình
5
trung bình
3
thấp
3
thấp
5
trung bình
Xác suất mưa
2%
4%
4%
4%
4%
5%
6%
6%
Lượng mưa
-
-
-
-
-
-
-
-
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
Th 6 21 thg 12
Th 7 22 thg 12
CN 23 thg 12
Th 2 24 thg 12
Th 3 25 thg 12
Th 4 26 thg 12
Th 5 27 thg 12
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
73°F
73°F
73°F
75°F
75°F
75°F
75°F
Nhiệt độ thấp nhất
50°F
50°F
48°F
50°F
50°F
50°F
50°F
Độ thoải mái
75°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
Điểm sương
34°F
48°F
55°F
57°F
55°F
54°F
55°F
Tốc độ gió
từ hướng
12 dặm/h
200°N
11 dặm/h
210°TN
7 dặm/h
220°TN
6 dặm/h
210°TN
4 dặm/h
240°TN
6 dặm/h
170°N
5 dặm/h
220°TN
Thang Beaufort
4
4
3
2
1
2
2
Độ ẩm
23%
42%
52%
54%
51%
47%
50%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
5
trung bình
5
trung bình
5
trung bình
3
thấp
3
thấp
5
trung bình
3
thấp
Xác suất mưa
5%
6%
6%
6%
6%
5%
5%
Lượng mưa
-
-
-
-
-
-
-
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-

Dự báo thời tiết hàng giờ cho Ecatepec

Cập nhật lần cuối: Th 4 12 thg 12 2018, 6:30 CH GMT-6