The Time Now > Mễ Tây Cơ (Mê-hi-cô) > Ecatepec > Thời tiết & Dự báo thời tiết

Thời tiết và dự báo thời tiết ở Ecatepec, Mễ Tây Cơ (Mê-hi-cô)

Thứ Năm 16 tháng 8 2018 2:02:07 AM
Thời tiết\ hôm nay
Điều kiện hiện tại
Dự báo thời tiết
48 giờ2 tuầnHàng giờ

Điều Kiện Thời Tiết Hiện Tại
Mexico City / Licenci

Mây từng phần. Mát.
Khoảng cách
6815 km từ Ecatepec
Nhiệt độ
Độ thoải mái
Điểm sương
Sức gió
Độ ẩm
Áp suất
Tầm nhìn
Cập nhật lần cuối
60.8°F
60.8°F
55.4°F
4.35 dặm/h hướng 220° TN
83%
29.88 "Hg
9 dặm
Th 5 16 thg 8 2018, 12:46 SA GMT-5

Mặt trời & Mặt trăng

Mặt trời mọc
Mặt trời lặn
Độ dài ban ngày
7:16 AM
8:04 PM
12:48
Trăng khuyết
Mặt trăng mọc
Mặt trăng lặn
11:30 AM
11:40 PM

Dự báo thời tiết 48 giờ cho Ecatepec

Cập nhật lần cuối: Th 5 16 thg 8 2018, 1:10 SA GMT-5
 
 
thứ 5
Buổi sáng

Chiều

Tối

Tối
thứ 6
Buổi sáng

Chiều

Tối

Tối
Thời tiết
Nhiệt độ
55°F
75°F
64°F
57°F
55°F
75°F
64°F
57°F
Độ thoải mái
55°F
77°F
64°F
57°F
55°F
77°F
64°F
57°F
Điểm sương
50°F
46°F
52°F
52°F
50°F
41°F
52°F
52°F
Tốc độ gió
từ hướng
4 dặm/h
13°B
10 dặm/h
26°ĐB
9 dặm/h
58°ĐB
6 dặm/h
38°ĐB
4 dặm/h
343°B
9 dặm/h
1°B
9 dặm/h
27°ĐB
6 dặm/h
37°ĐB
Thang Beaufort
1
3
3
2
1
3
3
2
Độ ẩm
85%
35%
65%
79%
83%
29%
65%
79%
Tầm nhìn
10 dặm
16 dặm
3 dặm
3 dặm
8 dặm
30 dặm
4 dặm
4 dặm
Xác suất mưa
10%
5%
11%
10%
2%
3%
10%
7%
Lượng mưa
-
-
-
-
-
-
-
-
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


Dự báo thời tiết 2 tuần cho Ecatepec

Cập nhật lần cuối: Th 4 15 thg 8 2018, 9:14 CH GMT-5
 
 
Th 5 16 thg 8
Th 6 17 thg 8
Th 7 18 thg 8
CN 19 thg 8
Th 2 20 thg 8
Th 3 21 thg 8
Th 4 22 thg 8
Th 5 23 thg 8
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
75°F
75°F
75°F
77°F
75°F
70°F
81°F
77°F
Nhiệt độ thấp nhất
55°F
55°F
57°F
55°F
57°F
57°F
55°F
55°F
Độ thoải mái
77°F
75°F
77°F
77°F
77°F
70°F
79°F
77°F
Điểm sương
48°F
45°F
48°F
50°F
48°F
50°F
48°F
46°F
Tốc độ gió
từ hướng
9 dặm/h
70°Đ
9 dặm/h
69°Đ
10 dặm/h
33°ĐB
10 dặm/h
25°ĐB
10 dặm/h
23°ĐB
11 dặm/h
36°ĐB
6 dặm/h
90°Đ
6 dặm/h
50°ĐB
Thang Beaufort
3
3
3
3
3
3
2
2
Độ ẩm
42%
37%
41%
42%
41%
52%
33%
36%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
10
khắc nghiệt
7
cao
10
khắc nghiệt
10
khắc nghiệt
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
Xác suất mưa
56%
4%
5%
39%
46%
49%
53%
51%
Lượng mưa
0.04 "
-
-
0.17 "
0.11 "
0.12 "
0.09 "
0.04 "
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
Th 6 24 thg 8
Th 7 25 thg 8
CN 26 thg 8
Th 2 27 thg 8
Th 3 28 thg 8
Th 4 29 thg 8
Th 5 30 thg 8
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
79°F
77°F
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
Nhiệt độ thấp nhất
57°F
55°F
55°F
55°F
55°F
55°F
57°F
Độ thoải mái
79°F
79°F
79°F
81°F
81°F
79°F
81°F
Điểm sương
52°F
59°F
64°F
66°F
68°F
68°F
68°F
Tốc độ gió
từ hướng
7 dặm/h
170°N
4 dặm/h
170°N
4 dặm/h
130°ĐN
6 dặm/h
90°Đ
6 dặm/h
80°Đ
4 dặm/h
70°Đ
3 dặm/h
90°Đ
Thang Beaufort
3
1
2
2
2
2
1
Độ ẩm
41%
52%
64%
69%
75%
73%
72%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
10
khắc nghiệt
Xác suất mưa
49%
52%
51%
44%
51%
56%
50%
Lượng mưa
0.32 "
0.27 "
0.13 "
0.22 "
0.74 "
1.03 "
0.44 "
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-

Dự báo thời tiết hàng giờ cho Ecatepec

Cập nhật lần cuối: Th 5 16 thg 8 2018, 1:10 SA GMT-5