The Time Now > Mễ Tây Cơ (Mê-hi-cô) > Guadalajara > Thời tiết & Dự báo thời tiết

Thời tiết và dự báo thời tiết ở Guadalajara, Mễ Tây Cơ (Mê-hi-cô)

Thứ Ba 23 tháng 7 2019 8:21:32 AM
Thời tiết\ hôm nay
Điều kiện hiện tại
Dự báo thời tiết
48 giờ2 tuầnHàng giờ

Điều Kiện Thời Tiết Hiện Tại
Don Miguel / Guadalaj

Mây thất thường. Nhẹ.
Khoảng cách
7087 km từ Guadalajara
Nhiệt độ
Độ thoải mái
Điểm sương
Sức gió
Độ ẩm
Áp suất
Tầm nhìn
Cập nhật lần cuối
64.4°F
64.4°F
57.2°F
Không có gió
78%
30.23 "Hg
8 dặm
Th 3 23 thg 7 2019, 7:49 SA GMT-5

Mặt trời & Mặt trăng

Mặt trời mọc
Mặt trời lặn
Độ dài ban ngày
7:24 AM
8:35 PM
13:11
Trăng khuyết
Mặt trăng mọc
Mặt trăng lặn
12:36 AM
12:57 PM

Dự báo thời tiết 48 giờ cho Guadalajara

Cập nhật lần cuối: Th 3 23 thg 7 2019, 7:14 SA GMT-5
 
 
thứ 3
Chiều

Tối

Tối
thứ 4
Buổi sáng

Chiều

Tối

Tối
thứ 5
Buổi sáng
Thời tiết
Nhiệt độ
75°F
70°F
63°F
61°F
79°F
72°F
63°F
61°F
Độ thoải mái
77°F
70°F
63°F
61°F
79°F
75°F
63°F
61°F
Điểm sương
57°F
57°F
59°F
57°F
54°F
57°F
59°F
59°F
Tốc độ gió
từ hướng
6 dặm/h
95°Đ
4 dặm/h
261°T
4 dặm/h
272°T
6 dặm/h
73°Đ
6 dặm/h
78°Đ
6 dặm/h
217°TN
6 dặm/h
263°T
4 dặm/h
26°ĐB
Thang Beaufort
2
2
2
2
2
2
2
1
Độ ẩm
54%
68%
86%
90%
43%
60%
88%
92%
Tầm nhìn
4 dặm
3 dặm
2 dặm
6 dặm
16 dặm
12 dặm
2 dặm
2 dặm
Xác suất mưa
10%
47%
50%
30%
6%
43%
57%
33%
Lượng mưa
-
0.13 "
0.14 "
0 "
-
0.07 "
0.22 "
0.03 "
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


Dự báo thời tiết 2 tuần cho Guadalajara

Cập nhật lần cuối: Th 3 23 thg 7 2019, 8:14 SA GMT-5
 
 
Th 3 23 thg 7
Th 4 24 thg 7
Th 5 25 thg 7
Th 6 26 thg 7
Th 7 27 thg 7
CN 28 thg 7
Th 2 29 thg 7
Th 3 30 thg 7
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
75°F
79°F
77°F
77°F
75°F
77°F
82°F
72°F
Nhiệt độ thấp nhất
61°F
61°F
61°F
59°F
61°F
59°F
57°F
59°F
Độ thoải mái
77°F
79°F
77°F
77°F
77°F
77°F
84°F
70°F
Điểm sương
57°F
54°F
57°F
55°F
57°F
57°F
59°F
63°F
Tốc độ gió
từ hướng
6 dặm/h
269°T
6 dặm/h
202°N
5 dặm/h
247°TN
6 dặm/h
221°TN
6 dặm/h
242°TN
6 dặm/h
70°Đ
1 dặm/h
180°N
2 dặm/h
30°ĐB
Thang Beaufort
2
2
2
2
2
2
1
1
Độ ẩm
56%
45%
54%
52%
58%
52%
45%
81%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
10
khắc nghiệt
3
thấp
3
thấp
3
thấp
3
thấp
3
thấp
7
cao
3
thấp
Xác suất mưa
62%
63%
78%
72%
82%
70%
76%
69%
Lượng mưa
0.13 "
0.22 "
0.34 "
0.41 "
0.65 "
0.33 "
0.61 "
0.54 "
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
Th 4 31 thg 7
Th 5 01 thg 8
Th 6 02 thg 8
Th 7 03 thg 8
CN 04 thg 8
Th 2 05 thg 8
Th 3 06 thg 8
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
73°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
Nhiệt độ thấp nhất
57°F
55°F
55°F
55°F
57°F
57°F
57°F
Độ thoải mái
75°F
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
81°F
Điểm sương
57°F
64°F
68°F
64°F
66°F
72°F
73°F
Tốc độ gió
từ hướng
5 dặm/h
10°B
3 dặm/h
80°Đ
3 dặm/h
70°Đ
3 dặm/h
70°Đ
2 dặm/h
80°Đ
2 dặm/h
150°ĐN
2 dặm/h
170°N
Thang Beaufort
2
1
1
1
1
1
1
Độ ẩm
62%
68%
74%
63%
71%
85%
87%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
3
thấp
7
cao
10
khắc nghiệt
10
khắc nghiệt
7
cao
7
cao
7
cao
Xác suất mưa
69%
60%
72%
65%
72%
88%
95%
Lượng mưa
0.39 "
0.26 "
0.33 "
0.41 "
0.29 "
0.68 "
1.54 "
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-

Dự báo thời tiết hàng giờ cho Guadalajara

Cập nhật lần cuối: Th 3 23 thg 7 2019, 7:14 SA GMT-5