The Time Now > Mễ Tây Cơ (Mê-hi-cô) > Ciudad de Mexico > Thời tiết & Dự báo thời tiết

Thời tiết và dự báo thời tiết ở Ciudad de Mexico, Mễ Tây Cơ (Mê-hi-cô)

Thứ Tư 22 tháng 11 2017 8:39:21 AM
Thời tiết\ hôm nay
Điều kiện hiện tại
Dự báo thời tiết
48 giờ2 tuầnHàng giờ

Điều Kiện Thời Tiết Hiện Tại
Mexico City / Licenci

Mây phân tán. Mát.
Khoảng cách
6820 km từ Ciudad de Mexico
Nhiệt độ
Độ thoải mái
Điểm sương
Sức gió
Độ ẩm
Áp suất
Tầm nhìn
Cập nhật lần cuối
53.6°F
51.1°F
26.6°F
7.46 dặm/h hướng 350° B
35%
30.37 "Hg
10 dặm
Th 4 22 thg 11 2017, 7:46 SA GMT-6

Mặt trời & Mặt trăng

Mặt trời mọc
Mặt trời lặn
Độ dài ban ngày
6:48 AM
5:56 PM
11:8
Trăng khuyết
Mặt trăng mọc
Mặt trăng lặn
10:08 AM
9:31 PM

Dự báo thời tiết 48 giờ cho Ciudad de Mexico

Cập nhật lần cuối: Th 4 22 thg 11 2017, 6:03 SA GMT-6
 
 
thứ 4
Chiều

Tối

Tối
thứ 5
Buổi sáng

Chiều

Tối

Tối
thứ 6
Buổi sáng
Thời tiết
Nhiệt độ
64°F
52°F
39°F
37°F
63°F
50°F
41°F
37°F
Độ thoải mái
64°F
50°F
36°F
37°F
63°F
48°F
39°F
37°F
Điểm sương
34°F
32°F
32°F
32°F
21°F
28°F
32°F
32°F
Tốc độ gió
từ hướng
7 dặm/h
17°B
7 dặm/h
14°B
4 dặm/h
1°B
2 dặm/h
11°B
5 dặm/h
31°ĐB
6 dặm/h
1°B
3 dặm/h
24°ĐB
1 dặm/h
16°B
Thang Beaufort
3
3
1
1
2
2
1
1
Độ ẩm
33%
48%
72%
76%
19%
39%
63%
77%
Tầm nhìn
28 dặm
17 dặm
15 dặm
11 dặm
30 dặm
21 dặm
16 dặm
12 dặm
Xác suất mưa
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Lượng mưa
-
-
-
-
-
-
-
-
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


Dự báo thời tiết 2 tuần cho Ciudad de Mexico

Cập nhật lần cuối: Th 4 22 thg 11 2017, 8:14 SA GMT-6
 
 
Th 4 22 thg 11
Th 5 23 thg 11
Th 6 24 thg 11
Th 7 25 thg 11
CN 26 thg 11
Th 2 27 thg 11
Th 3 28 thg 11
Th 4 29 thg 11
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
64°F
63°F
66°F
70°F
68°F
70°F
75°F
70°F
Nhiệt độ thấp nhất
48°F
37°F
37°F
43°F
43°F
39°F
50°F
50°F
Độ thoải mái
63°F
59°F
63°F
68°F
64°F
66°F
75°F
75°F
Điểm sương
34°F
21°F
25°F
19°F
21°F
19°F
32°F
32°F
Tốc độ gió
từ hướng
7 dặm/h
17°B
5 dặm/h
8°B
4 dặm/h
28°ĐB
7 dặm/h
24°ĐB
9 dặm/h
17°B
7 dặm/h
24°ĐB
2 dặm/h
70°Đ
13 dặm/h
40°ĐB
Thang Beaufort
3
2
1
3
3
3
1
4
Độ ẩm
35%
22%
22%
15%
17%
16%
16%
29%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
5
trung bình
5
trung bình
5
trung bình
5
trung bình
5
trung bình
5
trung bình
5
trung bình
5
trung bình
Xác suất mưa
0%
0%
0%
0%
0%
0%
3%
6%
Lượng mưa
-
-
-
-
-
-
-
-
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
Th 5 30 thg 11
Th 6 01 thg 12
Th 7 02 thg 12
CN 03 thg 12
Th 2 04 thg 12
Th 3 05 thg 12
Th 4 06 thg 12
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
66°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
73°F
Nhiệt độ thấp nhất
46°F
46°F
46°F
46°F
46°F
46°F
46°F
Độ thoải mái
66°F
75°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
Điểm sương
32°F
32°F
491°F
750°F
711°F
631°F
345°F
Tốc độ gió
từ hướng
7 dặm/h
40°ĐB
4 dặm/h
30°ĐB
2 dặm/h
280°T
5 dặm/h
80°Đ
1 dặm/h
20°B
1 dặm/h
310°TB
8 dặm/h
60°ĐB
Thang Beaufort
3
2
1
2
1
1
3
Độ ẩm
41%
24%
46%
50%
51%
48%
43%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
5
trung bình
5
trung bình
5
trung bình
5
trung bình
5
trung bình
5
trung bình
5
trung bình
Xác suất mưa
42%
5%
5%
6%
6%
5%
5%
Lượng mưa
0.01 "
-
-
-
-
-
-
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-

Dự báo thời tiết hàng giờ cho Ciudad de Mexico

Cập nhật lần cuối: Th 4 22 thg 11 2017, 6:03 SA GMT-6