The Time Now > Miến Điện (Myanmar) > Bago > Thời tiết & Dự báo thời tiết

Thời tiết và dự báo thời tiết ở Bago, Miến Điện (Myanmar)

Thứ Năm 02 tháng 7 2020 3:00:40 PM
Thời tiết\ hôm nay
Điều kiện hiện tại
Dự báo thời tiết
48 giờ2 tuầnHàng giờ

Điều Kiện Thời Tiết Hiện Tại
Rangoon Airport

Nắng từng phần. nóng.
Khoảng cách
6653 km từ Bago
Nhiệt độ
Độ thoải mái
Điểm sương
Sức gió
Độ ẩm
Áp suất
Tầm nhìn
Cập nhật lần cuối
89.6°F
102.51°F
77°F
6.84 dặm/h hướng 240° TN
67%
29.62 "Hg
4.35 dặm
Th 5 02 thg 7 2020, 2:30 CH GMT+6:30

Mặt trời & Mặt trăng

Mặt trời mọc
Mặt trời lặn
Độ dài ban ngày
5:33 AM
6:42 PM
13:9
Trăng khuyết
Mặt trăng mọc
Mặt trăng lặn
3:59 PM
2:42 AM

Dự báo thời tiết 48 giờ cho Bago

Cập nhật lần cuối: Th 5 02 thg 7 2020, 2:08 CH GMT+6:30
 
 
thứ 5
Tối

Tối
thứ 6
Buổi sáng

Chiều

Tối

Tối
thứ 7
Buổi sáng

Chiều
Thời tiết
Nhiệt độ
79°F
77°F
81°F
86°F
77°F
77°F
81°F
84°F
Độ thoải mái
84°F
81°F
90°F
99°F
81°F
79°F
88°F
99°F
Điểm sương
75°F
75°F
75°F
75°F
73°F
73°F
75°F
77°F
Tốc độ gió
từ hướng
6 dặm/h
235°TN
3 dặm/h
233°TN
7 dặm/h
214°TN
8 dặm/h
237°TN
7 dặm/h
224°TN
5 dặm/h
187°N
7 dặm/h
116°ĐN
9 dặm/h
136°ĐN
Thang Beaufort
2
1
3
3
3
2
3
3
Độ ẩm
86%
91%
84%
74%
89%
91%
85%
78%
Tầm nhìn
2 dặm
2 dặm
2 dặm
3 dặm
2 dặm
2 dặm
5 dặm
3 dặm
Xác suất mưa
73%
55%
75%
81%
65%
67%
63%
58%
Lượng mưa
0.27 "
0.08 "
0.29 "
0.28 "
0.07 "
0.06 "
0.11 "
0.08 "
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


Dự báo thời tiết 2 tuần cho Bago

Cập nhật lần cuối: Th 5 02 thg 7 2020, 2:52 CH GMT+6:30
 
 
Th 6 03 thg 7
Th 7 04 thg 7
CN 05 thg 7
Th 2 06 thg 7
Th 3 07 thg 7
Th 4 08 thg 7
Th 5 09 thg 7
Th 6 10 thg 7
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
86°F
84°F
84°F
86°F
84°F
97°F
90°F
93°F
Nhiệt độ thấp nhất
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
79°F
77°F
75°F
Độ thoải mái
91°F
90°F
90°F
95°F
95°F
113°F
120°F
118°F
Điểm sương
75°F
75°F
75°F
77°F
77°F
81°F
86°F
84°F
Tốc độ gió
từ hướng
9 dặm/h
226°TN
8 dặm/h
135°ĐN
9 dặm/h
189°N
8 dặm/h
177°N
8 dặm/h
199°N
9 dặm/h
180°N
6 dặm/h
220°TN
9 dặm/h
180°N
Thang Beaufort
3
3
3
3
3
3
2
3
Độ ẩm
81%
84%
82%
80%
80%
72%
89%
88%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
3
thấp
3
thấp
3
thấp
3
thấp
3
thấp
3
thấp
3
thấp
3
thấp
Xác suất mưa
99%
76%
99%
99%
99%
99%
96%
99%
Lượng mưa
0.76 "
0.24 "
0.74 "
1.94 "
0.77 "
0.69 "
0.5 "
1.15 "
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
Th 7 11 thg 7
CN 12 thg 7
Th 2 13 thg 7
Th 3 14 thg 7
Th 4 15 thg 7
Th 5 16 thg 7
Th 6 17 thg 7
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
90°F
90°F
91°F
90°F
90°F
90°F
90°F
Nhiệt độ thấp nhất
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
Độ thoải mái
118°F
122°F
115°F
109°F
118°F
126°F
131°F
Điểm sương
86°F
86°F
82°F
81°F
84°F
86°F
88°F
Tốc độ gió
từ hướng
6 dặm/h
100°Đ
6 dặm/h
160°N
3 dặm/h
260°T
8 dặm/h
180°N
4 dặm/h
180°N
7 dặm/h
120°ĐN
10 dặm/h
110°Đ
Thang Beaufort
2
2
1
3
1
3
3
Độ ẩm
91%
87%
76%
73%
84%
90%
95%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
3
thấp
3
thấp
3
thấp
7
cao
3
thấp
3
thấp
3
thấp
Xác suất mưa
93%
99%
99%
99%
93%
79%
90%
Lượng mưa
0.45 "
0.95 "
0.71 "
0.89 "
1.1 "
0.32 "
0.78 "
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-

Dự báo thời tiết hàng giờ cho Bago

Cập nhật lần cuối: Th 5 02 thg 7 2020, 2:08 CH GMT+6:30